Who do you think you are?
#16
(2 hours ago)phai Wrote: Phong nào, có nhiều Phong lắm Cuồng Phong, Độc Phong và hai Phong nữa  Lol .

Mày cho Cuồng Phong với Độc Phong qua một bên giùm Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Thanh Phong được hông ? Tulip4
"Bạn không thể làm bão lặng, vậy nên đừng cố. Điều bạn có thể làm là khiến tâm mình lặng. Bão tố sẽ ngừng". ST
Reply
#17
VB mấy hôm nay nhiều võ đài quá. Hay xúi TV mở phiên tòa Đại nhân Tiểu nhân luôn cho khỏi ẩm ức Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...
Cứ gặp nhưng đừng tìm, bởi vì tìm sẽ không bao giờ gặp (Nguyên Sa)
 
Reply
#18
(2 hours ago)Ech Wrote: Mày cho Cuồng Phong với Độc Phong qua một bên giùm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Thanh Phong được hông ? Tulip4

Ừa, Thanh Phong là nhân tuyển thích hợp nhất vì chắc chàng sẽ mỉm cười từ ái mà rằng: " Ta không vào địa ngục thì ai vào"  Wink .
Reply