Tuổi trẻ liều mạng? Trải nghiệm khi đi ...........
#1Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#2


Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#3


Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#4
liều mạng, có thể gây nguy hiểm cho người nữ đồng hành, an nguy chắc là do nghiệp vận hành ...........
Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#5
cô gái yêu người thanh niên đam mê liều mạng nhiều khi đánh đổi cả mạng sống, đi đêm có ngày gặp ma đó hai bạn trẻRừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#6
không biết có ai âm thầm đi bảo vệ cho hai bạn trẻ này không?
Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#7
video mới nhất là đây
Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#8
Hơn 2 tháng về trước, cặp trẻ này đáp xuống phi trường của Ấn Độ, bắt đầu chuyến khám phá từng hang cùng ngõ hẻm của đất nước hơn tỷ dân, nhưng cuộc sống thì là hai thái cực trái ngược như thiên đàng và địa ngục của trần gian.Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#9
Trước đó 2 ngày thì hai vợ chồng trẻ mới cưới nhau đang ở VN, chuẩn bị cho chuyến đi mạo hiểm dài ngày tại đất Ấn
Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#10
hình như là chưa cưới nhau, mới cầu hôn qua cái video này vào 3 tháng về trướcRừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#11
còn đây là vài tuần về trước

Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#12
vài ngày về trước
Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#13
5 tháng về trước khi đặt chân tới Sài Gòn trong quá trình đi bộ qua bao nhiêu đường đất từ Bắc vào Nam
Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#14
[Image: 280944496_428170372644307_69339112549485...e=62CCD4F3]
Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply
#15
[Image: 280066416_425438436250834_28799803847154...e=62CCEBFD]
Rừng tre không ngăn được nước
Núi cao chẳng cản được mây
Reply