Father and Daughter
#1
mouchoir pour toi...
[Image: 49995-01_kft_flamingo2_ml_up_70ct_ava_1_...2E85C115E7]FATHER AND DAUGHTER

This short film won 24 awards, including:

- Oscar / Best Short Film, Animated / Academy Awards, USA, 2001
- BAFTA Film Award / Best Short Animation / BAFTA Awards, 2001
- Jury Award / Best Film / Anima Mundi Animation Festival, 2001
- Cartoon d'Or / Cartoon Forum, Europe, 2001
- Best Animation / International Competition / Clermont-Ferrand International Short Film Festival, 2001[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
Hôm Father's Day, Sầu có coi video này và nghe bài hát bằng tiếng Việt, buồn thật. Crying-face4
Vấn thế gian, tình là chi...
Cứ gặp nhưng đừng tìm, bởi vì tìm sẽ không bao giờ gặp (Nguyên Sa)
 
[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • 005
Reply
#3
Coi phim tiếp theo sẽ bớt buồn nha.
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • LýMạcSầu
Reply
#4
(2022-06-24, 11:36 PM)005 Wrote: Coi phim tiếp theo sẽ bớt buồn nha.

Cám ơn 005, Sầu coi xong rồi Shy
Vấn thế gian, tình là chi...
Cứ gặp nhưng đừng tìm, bởi vì tìm sẽ không bao giờ gặp (Nguyên Sa)
 
Reply