Bồi
#1


[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • đ.đ.t.l
Reply
#2


Reply
#3
Mấy người robots này cũng phải có bàn tay người thao túng thì chúng mới làm ra những sản phẩm đó, chỉ thấy tội cho những con người bằng xương bằng thịt không có kỷ năng như những người chế tạo ra chúng, phải dùng sức lao động để làm việc kiếm miếng ăn, chổ ở chắc sẽ mất jobs làm dài dài thôi. Lan thấy buồn nhiều hơn vui đó anh 5! Nhưng mà suy nghĩ lại thì với robots bồi bàn ban đầu có thể con người còn thích thú với robots đó nhưng chắc không được lâu đâu héng, vì người máy dù có perfect tới đâu cũng đâu có cảm giác như người thật được đâu héng anh 5?Suytu
Reply
#4
(2022-02-10, 12:01 PM)TTTT Wrote: Mấy người robots này cũng phải có bàn tay người thao túng thì chúng mới làm ra những sản phẩm đó, chỉ thấy tội cho những con người bằng xương bằng thịt không có kỷ năng như những người chế tạo ra chúng, phải dùng sức lao động để làm việc kiếm miếng ăn, chổ ở chắc sẽ mất jobs làm dài dài thôi. Lan thấy buồn nhiều hơn vui đó anh 5! Nhưng mà suy nghĩ lại thì với robots bồi bàn ban đầu có thể con người còn thích thú với robots đó nhưng chắc không được lâu đâu héng, vì người máy dù có perfect tới đâu cũng đâu có cảm giác như người thật được đâu héng anh 5?Suytu

 Ở thời covid này thì các anh bồi robot này được trọng dụng cho giải thế vận hội này cũng là một cái hay. Tàu cho thế giới thấy họ đã vươn lên khá xa và Tây phương không nên khinh địch. 
Chứ nếu không có dịch thì đi ăn uống nhà hàng không có bồi robots chắc sẽ thoải mái hơn ở phương diện thực khách. Về phía ông chủ thì họ chỉ nghĩ tới lợi nhuận thôi. Tuy nhiên 4T đừng lo. Chỉ những tiệm bát nháo, lộn xộn mới có vụ bồi robots thôi. Đi nhà hàng 3 sao trở lên thôi là đã không ai chấp nhận bồi là người máy rồi.   Shy
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • TTTT, đ.đ.t.l
Reply
#5
Có những tiệm như  tiệm này nếu dùng tiếp viên robot sẽ ế chỏng gọng

[Image: MAIN-Hooters-flickr-BemLoira-BemDevassa_0.jpg]

Rollin
Reply
#6
Công nhận (nhà) hàng này tốt Winking-face4 Ok-sign-smiley-emoticon . Rô bô khó lòng thay thế.
Reply