DISNEY MOVIES
#1
mới thấy cái thread của RH trong nhà Cao Đài , tính vô trả lời , nhưng biến mất , chắc RH tự delete thread , phải không ???

vì Vân ở trong Góc Riêng Tư , nên RH không vào nói chuyện với Vân được ... hehehe , cám ơn anh Đạn "của Vân" 

Thanks-sign-smiley-emoticon Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon


cũng cám ơn RH vào cho Vân cái Like nha , lúc này Vân hiếm được Like , nên ai Like , thì Vân cũng rất là appreciate 

223110697 Thankyou


RH muốn nói gì với Vân , thì cứ tự nhiên nói trong thread này , hôm nay Vân hơi bị ... quỡn
Reply
#2


Reply
#3

THE COLD NEVER BOTHERED ME ANYWAY

câu hay .. rất sâu sắc ...... sấu ... i mean .. sâu sắc rất
Reply
#4
sẳn đây , Vân cũng cám ơn anh Đạn "của Vân"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

nhờ anh , mà Vân có cái nhà .. để nói chuyện rất thoải mái ... so good to be true 


cám ơn anh nhân ngày Thanksgiving của Canada 

Thankyou
Reply
#5


Reply
#6


Reply
#7


Reply
#8
hahahha
Reply
#9


Reply
#10

click vào Watch on youtube để coi video
Reply
#11


Reply
#12


Reply
#13


Reply
#14


Reply
#15Reply