Nói chuyện với .........
#1
Question 
Nói với chính mình. Hãy tỉnh thứcTrót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TTTT
Reply
#2
tôn giáo có tà giáo và chánh giáo

tà giáo thường bị các chính phủ trên thế giới hoặc nghiêm cấm ngăn cản hay là theo dõi một cách chặt chẽ để không làm tổn hại đến đạo đức và an toàn cho người dân

chánh giáo gồm có :

[Image: 320px-Religious_syms.svg.png]


https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_gi%C3%A1o
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#3
[Image: 1426577459-luhjgiao_phai_1_dkdl.jpg]


Giáo phái tia sáng miền Đông (eastern lighting). Tín đồ giáo phái tia sáng miền Đông tin rằng Chúa Giê-su đã đầu thai vào Yang Xiangbin, vợ của người sáng lập nhóm. Giáo phái này có một lượng lớn các thành viên, khoảng hơn một triệu người ở khắp các vùng của Trung Quốc. Ở Trung Quốc, giáo phái này bị cấm và thường được nhắc đến với cái tên "tà đạo".
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#4
[Image: 1426577460-mgangiao_phai_4_fufr.jpg]

Giáo hội Sa-tăng (Satanist Church). Trái với suy nghĩ của nhiều người, giáo hội Sa-tăng không thờ Sa-tăng, mà họ tin rằng Thiên Chúa hay quỷ sứ không xứng đáng được thờ phượng. Họ tự coi mình là các “nhà tư tưởng” có thể tự vận dụng logic chung để đi đến kết luận và đặt niềm tin.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#5
[Image: 1426577460-hqhigiao_phai_6_aihv.jpg]

Giáo phái Scientology. Đây là một trong những giáo phái tôn giáo nổi tiếng nhất vì có sự tham gia của vài ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Đối tượng mà Scientology hướng đến là tâm hồn, chứ không phải thể xác hay trí tuệ bởi giáo phái này cho rằng con người không đơn thuần chỉ là sự tương tác giữa gene với môi trường sống và con người có thể có được tự do tinh thần đích thực với Scientology. Các thành viên của giáo phái này tin rằng đời sống con người luôn bị cản trở bởi các ký ức tiêu cực trong kiếp trước và chỉ thông qua việc áp dụng phương pháp điều trị tâm lý với tên gọi Dianetics (Thuyết xuyên hồn) của người sáng lập Hubbard, họ mới có thể đạt được cảnh giới “trong sạch”.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#6
[Image: 1426577460-vjkvgiao_phai_7_ytzf.jpg]

Giáo phái khủng bố Yahweh ben Yahweh. Giáo phái này được thành lập ở Miami, Mỹ, không theo Kitô giáo cũng không theo Do Thái giáo, thay vào đó, nhóm giáo phái này kết hợp niềm tin của nhiều tôn giáo khác nhau thành một tôn giáo mới, dựa trên nền tảng của phong trào Do Thái của người da màu.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#7
ai cũng biết tà giáo là như thế nào rồi nhỉ?

thêm một cái nữa

[Image: 1426577461-oerbgiao_phai_9_fcbm.jpg]

Giáo hội của cái chết nhân đạo (The Church of Euthanasia). Giáo hội này tự đặt ra nhiệm vụ khôi phục lại sự cân bằng giữa con người và các loài đang cư ngụ trên Trái đất. Chỉ có một quy tắc trong giáo hội và đó là cái chết nhân đạo. Nhóm này ủng hộ việc tự tử, phá thai, giao hợp giữa người cùng phái tính.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#8
tôn giáo

tôn là tôn thờ Thần linh, giáo là giáo điều phải theo

giáo theo thầy Viên Minh là sao? (vài phút đầu của cái video này)
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#9
**********

Bỏ tông về lại chính mình,
Bỏ dòng bỏ phái, bỏ kinh ngôn từ,
Ngay đây thấy Pháp vốn như,
Tuyệt không sở đắc: vô dư niết bàn.

Viên Minh


******************************
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TTTT
Reply
#10
What is the difference between American Catholic and Roman Catholic?

The main differences between Roman Catholics and Catholics are that Roman Catholics form the major Christian group, and Catholics are only a small group of the Christian community, also called as “Greek Orthodox.” It is believed that when Christianity started, only one church was followed.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#11
How are statues used in worship?

Statues and art are also used in worship. They act as a reminder of faith and devotion . Having statues visible in places of worship means that the saints and Christ are never far from the thoughts of the faithful.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#12
Are statues allowed in Christianity?

This is expressed in the Bible in Exodus 20:3, Matthew 4:10, Luke 4:8 and elsewhere, e.g.: Ye shall make you no idols nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down unto it: for I am the Lord your God.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#13
Is the Rosary in the Bible?

A: As you know the bible does "not" tell us to pray the Rosary because this form of prayer originated only during the middle ages. However, important elements of the Rosary are biblical and/or belong to the common Christian beliefs.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#14
Is the Hail Mary in the Bible?

The Hail Mary (Latin: Ave Maria) is a traditional Catholic prayer based on Gabriel's visit to Mary, mother of Jesus and Mary's subsequent visit to Elizabeth, the mother of John the Baptist. Both of these visits are featured in the gospel of Luke.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#15


Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply