Tin vui cho NS. Thương Tín
#1
Nghe tin ông bị đau ốm nặng tưởng vong mạng. Nhờ tình thương khán giả dành cho, nay vui mừng ông đã khoẻ lại.

Cheer  Smiling-face-with-halo4

https://ndtvn.com/ns-thuong-tin-chinh-th...en-tat-ca/
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply