Thăm một lớp học đặc biệt.
#31
(2021-03-16, 02:01 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm......    Nếu mà người .....  non 1 tạ rưỡi thì .....  chắc bưng nổi ....    còn nặng quá thì dùng xe cút kít mà đẩy về cũng được mà ......    Until then .... Good Luck...

Lol Bro Ngáp  Rollin

Sis hoa mac co chắc thanh tú mảnh mai  Tulip4

“Được yêu thương sâu sắc bởi ai đó sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, trong khi yêu một ai đó sâu sắc sẽ cho bạn sự can đảm.”
Lao Tzu

Reply