Hì!
#1
Thì ra anh không phẻ...vì vậy mà 11 tri kỷ kia cũng không phẻ!
Vái trời cho mấy cưng .......cũng hung dữ như ảnh(anh í!)
Fight
Reply