Bát Thức......
#1
ba8 Chào......

http://chiasedaophat.com/bat-thuc-tam-vuong/

Có ai Phật học uyên thâm bàn bạc chia sẻ cùng ace duc sẽ học hỏi rồi tao lao chơi.
Reply