Lâm Đại Ngọc cùng tranh tài với
#46
Bro thiệt  chair-to-the-head

Rollin

Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.
J.Paul Sartre
Reply
#47
(2021-02-24, 01:42 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bro dùng 3 nicks đối thoại đấy huh  Biggrin dzị mà cũng bày đặt bàn Văn Chương , văng miểng thì có  RollinKhông biết có phải 3 nicks là một người không như chợ trời cho phép làm vậy. Cái gì hợp lệ là hợp pháp. Mình chỉ sợ thứ bất hợp pháp vì bất hợp pháp mới không nên làm. Ngôn ngữ có nhiệm vụ truyền tải công lý, thứ đó mới quan trọng vì không có công lý là cuộc đời người ta tàn rụi. Chúa, Phật ghét ngất thứ gì ? Là thứ không có công lý. Không phải sao !
Reply
#48
Trên đời này người vuốt ve người khác đông như kiến, đông như ruồi , chỉ thiếu người nói lên công lý. Nguyên lý muôn đời là cái gì hiếm cái gì thiếu mới được người ta quý. Cái gì dư thừa thì dĩ nhiên ít giá trị hơn. Cái dư thừa đó là người vuốt ve. Không phải người vuốt ve người khác là dỡ. Ai dám nói vậy ? Nhưng vì số đó đông quá nên bị mất giá trị, bị trở thành của rẻ. Bạn muốn là của quý hay của rẻ tiền ?
Reply