Tu là cội phúc
#16
(2021-02-22, 08:19 AM)Không thành thật Wrote:   

Tôi không nghĩ vậy. Có ai bơi móc, bêu rếu con người bằng Phật và Chúa đâu nhưng cũng không có ai kể tội hai vị đó vì việc này. Chúa viết kinh thánh bêu rếu con người đủ chuyện không chừa một thứ gì, bảo con người là dâm dục, trộm cắp, giết người, bất hiếu .... Rồi còn bảo đã làm một cái địa ngục với mọi hình phạt dành cho những kẻ đó vô ở sau khi chết. Chúa còn nói con người đã đầy tội lỗi khi chưa sinh ra nửa kìa. Chúa nói đó là tội tổ tôn, tức là người ta chưa sinh ra thì đã có tội rồi. Phật cũng chửi mắng, moi móc, bêu rếu con người trong kinh phật, chửi con người còn dữ dội hơn cả Chúa chửi, bảo con người là đầy dẫy dục vọng xấu xa, là có cuộc sống chìm đắm trong tội lỗi đáng bị trừng phạt, bảo cả nhân loại đều sống trong tham sân si. Vậy tại sao không thấy bạn lên án Chúa, Phật là đi nói xấu người khác ? Bạn chưa bao giồ đọc kinh Phật, kinh Chúa nên không biết việc hai vị này đã viết kinh sách moi móc tội lỗi của con người ? Có giỏi thì mắng Phật, Chúa đi. Chúa, Phật sợ gì bạn mà không dám viết kinh sách kể tội con người.Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có người vù gần Phật gần Chúa nên được nhờ cái sự sáng của Phật, Chúa nên mới theo tấm gương sáng của Phật, Chúa mà kể tội con người để con người hiểu mà biết sửa lỗi lầm. Vậy mà có người vì ngu si dốt nát không biết ơn người nên lấy oán mà báo ân. Sống như thế là phải lẽ sao ? Kết quả những người này đi về đâu ? E là không có cái hậu tốt lành cho đời họ.


Chúa Phật nói lên sự thật để dạy con người hướng thượng. 

Trái lại, kẻ chơi với rắn rết (trò), bán nước tắm (thầy), tham sân si, háo danh tham lợi, làm trò múa rối, lấy đạo tạo đời, phá Chúa, phá Phật mà thôi.

Hậu quả dành cho những kẻ giả hình như vậy sẽ ra sao?
⏱️
Be mindful like your life depends on it! 
  ⏱️ 
Reply
#17
mới chúc Tết đó giờ chữi nhau đó  Becuoi
Reply
#18
(2021-02-22, 12:19 PM)LeThanhPhong Wrote: Chúa Phật nói lên sự thật để dạy con người hướng thượng. 

Trái lại, kẻ chơi với rắn rết (trò), bán nước tắm (thầy), tham sân si, háo danh tham lợi, làm trò múa rối, lấy đạo tạo đời, phá Chúa, phá Phật mà thôi.

Hậu quả dành cho những kẻ giả hình như vậy sẽ ra sao?


Tui thấy nó chỉ muốn ôm chân Chúa, Phật chứ không phải người ham danh lợi. Đừng cố ý đổ tội oan ức cho người, không tốt.
Reply
#19
(2021-02-22, 02:08 PM)Nancy Wrote: Tui thấy nó chỉ muốn ôm chân Chúa, Phật chứ không phải người ham danh lợi. Đừng cố ý đổ tội oan ức cho người, không tốt.Bị oan ức, tội quá hén .

Cả hai thầy trò nổ hơn kho đạn Long Bình .  Không ham danh háo lợi sao nổ quá vậy ?
⏱️
Be mindful like your life depends on it! 
  ⏱️ 
Reply
#20
Ví dụ về thầy trò nổ như kho đạn:

1/ Trò: Chư Thiên cao cấp, vâng lệnh Đức Chúa Trời, làm việc trong cái diễn đàn tên là ViêtFun, rồi nhảy qua VietBest.  Mods của hai diễn đàn này không dám đụng tới cô ả .  Ha ha ha .  Họ không đụng tới là vì muốn diễn đàn có nhiều màu sắc, không phải họ sợ cái danh Chư Thiên với rắn thần hão huyền .  Hiểu không, Chư Thiên dởm ?

2/ Thầy: khoe nhắng lên là trong 3 hôm ngồi thiền, độ hơn 3 tỷ linh hồn về cõi Trời chi đó.  Sau đó, bà ta phủ đầu doạ lũ học trò lóc nhóc:  "Nghe lời tao, nghe chưa ?  Láng cháng tao không cho gặp mặt là chết bỏ mạng, đừng hòng lên Thiên Đàng gặp tao ."

Ha ha ha .  Truyện cười té ghế .  


LOL-53  Becuoi
⏱️
Be mindful like your life depends on it! 
  ⏱️ 
Reply
#21
(2021-02-22, 08:11 PM)LeThanhPhong Wrote: Ví dụ về thầy trò nổ như kho đạn:

1/ Trò: Chư Thiên cao cấp, vâng lệnh Đức Chúa Trời, làm việc trong cái diễn đàn tên là ViêtFun, rồi nhảy qua VietBest.  Mods của hai diễn đàn này không dám đụng tới cô ả .  Ha ha ha .  Họ không đụng tới là vì muốn diễn đàn có nhiều màu sắc, không phải họ sợ cái danh Chư Thiên với rắn thần hão huyền .  Hiểu không, Chư Thiên dởm ?

2/ Thầy: khoe nhắng lên là trong 3 hôm ngồi thiền, độ hơn 3 tỷ linh hồn về cõi Trời chi đó.  Sau đó, bà ta phủ đầu doạ lũ học trò lóc nhóc:  "Nghe lời tao, nghe chưa ?  Láng cháng tao không cho gặp mặt là chết bỏ mạng, đừng hòng lên Thiên Đàng gặp tao ."

Ha ha ha .  Truyện cười té ghế .  


LOL-53  BecuoiThấy bạn đề cập đến việc của Sư Phụ nên nhân dịp này giải thích cho bạn và nhiều người biết luôn. Chư thiên cõi trời nào có nhiệm vụ xuống trần gian làm việc thì chỉ làm việc có thời hạn, hết thời hạn đó dù xong việc hay chưa xong cũng phải buông tay. Thường thì họ chỉ làm được 1/2 công việc vì chúng sanh rất ư cứng đầu cứng cổ, ngay Chúa Giê Su và Phật Thích Ca cũng chịu thua đám chúng sanh này nói chi đến hạng Chư Thiên là hạng dưới. Không thấy Chúa Giê Su bị tụi nó đóng đinh treo trên cây thánh giá hay sao ? Chư thiên mà xui xẻo thì bị chúng nó mần thịt làm gỏi nhậu luôn chứ khỏi đóng đinh treo lên cây chi cho uổng đồ nhậu. Chư thiên là hạng thấp nên sau khi hết nhiệm vụ thì vẫn ở trong thân xác phàm nhân đó rồi chờ ngày từ giả cõi đời nhưng hạng cao như Sư Phụ Thanh Hải lại khác. Thượng Đế cần Sư Phụ giáng trần làm việc cứu độ chúng sanh thì Sư Phụ phải tuân lịnh giáng trần. Thượng Đế chỉ dùng Sư Phụ trong 10 năm, sau thời hạn này Sư Phụ bị mất Job giống như Tinhoi bị mất Job như hiện nay. Nói thẳng là Thượng Đế sa thải Sư Phụ cũng.như Tinhoi. Hai thầy trò đều bị Thượng Đế đạp xuống đất. Thầy bị trước, trò bị sau . Vì thế bây giờ Tinhoi nói Sư Phụ đã qua đời nghĩa của nó là như thế. Sư Phụ là hạng cao nên sau khi bị Thượng Đế đuổi việc thì Sư Phụ không ở trần gian nửa làm chi mà đã về trời, chỉ cái xác của người nữ đó là còn ở lại, cái hồn thì vì Sư Phụ đã đi mất nên có một người khác thế vô, người này có thể là một tiên nữ hạng thấp nào đó nhào vô thế chỗ của Sư Phụ để làm cảnh chơi vậy thôi nên nếu người đó có làm việc gì bát nháo thì mọi người đừng nên trách mắng làm chi. Sư phụ đã bị Thượng Đế đuổi việc vậy còn ở trần gian này làm chi vậy nghe có thấy vô lý không. Chỉ hạng thấp như chư thiên Tinhoi mới còn ở lại trong thân xác người phàm nhưng có lẽ cũng không ở lâu vì có còn nhiệm vụ gì đâu mà nấn ná lại trần gian làm gì. Những người từ thượng giới xuống trần gian làm việc, khi hết nhiệm vụ thì phải về trển lại vì địa chỉ thường trú của họ là trên đó chứ không phải ở dưới này như người phàm . Cái thân xác nam hay nữ của phàm nhân chỉ được họ mượn để đầu thai vô mà làm công việc vì họ không thể đầu thai vô cục đá. Vì thế cái thân xác của Sư Phụ không phải là Sư Phụ, cái hồn bên trong thân xác đó mới là Sư Phụ. Khi hết nhiệm vụ, Sư Phụ phải rời bỏ thân xác đó vì dù có ở lại Thượng Đế cũng.không giao việc gì cho Sư Phụ làm, mà khi Thượng Đế không giao việc thì Sư Phụ Thanh Hải dù có gan bằng trời cũng không dám tự động làm.  Dĩ nhiên Tinhoi là đệ tử Sư Phụ cũng không có gan dám qua mặt Thượng Đế. Cải lời Thượng Đế thì cả hai thầy trò Thanh Hải bị cấm về trời.luôn, lúc đó bảo sao xui. ! Còn tiên nữ nào hiện nay nhập vô cái thân xác cũ của Sư Phụ rồi tuyên bố loạn thì mặc kệ cô tiên nữ đó vì cô ta đâu phải là Vô Thượng Sư Thanh Hải. Thế gian này có cả trăm cả ngàn trường hợp như vậy hơi sức đâu mà chấp nhứt. Thượng Đế đã đuổi việc Sư Phụ thì linh hồn Sư Phụ phải rút lui ra khỏi xác thân người phàm đó, rồi có một cái hồn người khác thế vô nhưng là một.linh hồn đẳng cấp thấp hơn. Người.phàm là một thân xác một linh hồn. Bậc thần thánh cao cấp là chỉ mượn tạm một thân xác người phàm trong thời gian ngắn để làm việc bề trên giao phó, xong việc họ phải rời khỏi thân xác đó vì ở lại cũng không có việc gì cho họ làm, mà nhà của họ không phải là ở đây, cho nên họ phải về lại nhà mình. Đây là trường hợp của Sư Phụ Thanh Hải. Tinhoi cũng ở trường hợp này nhưng vì đẳng cấp Tinhoi thấp kém nên có thể ở lại trần gian lâu hơn Sư Phụ một chút nhưng thú thật là cũng hết việc làm rồi. Ở lại cũng chỉ là kẻ vô công rỗi nghề. Sư Phụ thì khác, Sư Phụ phải đến nhiều thế giới khác vì ở các nơi đó cần Sư Phụ. Nhưng các nơi đó chê chư thiên Tinhoi vì cho là kém cỏi không giúp được gì cho ai. Tinhoi giờ chỉ chờ đến lúc mình về ngà cũ để hưởng phước chư thiên như xưa, nếu muốn chịu khổ nửa thì đi theo Sư Phụ nhưng tùy Sư Phụ có cho theo hay không. Hiện tại Tinhoi cũng không nắm rõ chuyện này nên để tùy hên, xui.
Reply
#22
(2021-02-23, 02:59 AM)Tinhoi Wrote: Thấy bạn đề cập đến việc của Sư Phụ nên nhân dịp này giải thích cho bạn và nhiều người biết luôn. Chư thiên cõi trời nào có nhiệm vụ xuống trần gian làm việc thì chỉ làm việc có thời hạn, hết thời hạn đó dù xong việc hay chưa xong cũng phải buông tay. Thường thì họ chỉ làm được 1/2 công việc vì chúng sanh rất ư cứng đầu cứng cổ, ngay Chúa Giê Su và Phật Thích Ca cũng chịu thua đám chúng sanh này nói chi đến hạng Chư Thiên là hạng dưới. Không thấy Chúa Giê Su bị tụi nó đóng đinh treo trên cây thánh giá hay sao ? Chư thiên mà xui xẻo thì bị chúng nó mần thịt làm gỏi nhậu luôn chứ khỏi đóng đinh treo lên cây chi cho uổng đồ nhậu. Chư thiên là hạng thấp nên sau khi hết nhiệm vụ thì vẫn ở trong thân xác phàm nhân đó rồi chờ ngày từ giả cõi đời nhưng hạng cao như Sư Phụ Thanh Hải lại khác. Thượng Đế cần Sư Phụ giáng trần làm việc cứu độ chúng sanh thì Sư Phụ phải tuân lịnh giáng trần. Thượng Đế chỉ dùng Sư Phụ trong 10 năm, sau thời hạn này Sư Phụ bị mất Job giống như Tinhoi bị mất Job như hiện nay. Nói thẳng là Thượng Đế sa thải Sư Phụ cũng.như Tinhoi. Hai thầy trò đều bị Thượng Đế đạp xuống đất. Thầy bị trước, trò bị sau . Vì thế bây giờ Tinhoi nói Sư Phụ đã qua đời nghĩa của nó là như thế. Sư Phụ là hạng cao nên sau khi bị Thượng Đế đuổi việc thì Sư Phụ không ở trần gian nửa làm chi mà đã về trời, chỉ cái xác của người nữ đó là còn ở lại, cái hồn thì vì Sư Phụ đã đi mất nên có một người khác thế vô, người này có thể là một tiên nữ hạng thấp nào đó nhào vô thế chỗ của Sư Phụ để làm cảnh chơi vậy thôi nên nếu người đó có làm việc gì bát nháo thì mọi người đừng nên trách mắng làm chi. Sư phụ đã bị Thượng Đế đuổi việc vậy còn ở trần gian này làm chi vậy nghe có thấy vô lý không. Chỉ hạng thấp như chư thiên Tinhoi mới còn ở lại trong thân xác người phàm nhưng có lẽ cũng không ở lâu vì có còn nhiệm vụ gì đâu mà nấn ná lại trần gian làm gì. Những người từ thượng giới xuống trần gian làm việc, khi hết nhiệm vụ thì phải về trển lại vì địa chỉ thường trú của họ là trên đó chứ không phải ở dưới này như người phàm . Cái thân xác nam hay nữ của phàm nhân chỉ được họ mượn để đầu thai vô mà làm công việc vì họ không thể đầu thai vô cục đá. Vì thế cái thân xác của Sư Phụ không phải là Sư Phụ, cái hồn bên trong thân xác đó mới là Sư Phụ. Khi hết nhiệm vụ, Sư Phụ phải rời bỏ thân xác đó vì dù có ở lại Thượng Đế cũng.không giao việc gì cho Sư Phụ làm, mà khi Thượng Đế không giao việc thì Sư Phụ Thanh Hải dù có gan bằng trời cũng không dám tự động làm.  Dĩ nhiên Tinhoi là đệ tử Sư Phụ cũng không có gan dám qua mặt Thượng Đế. Cải lời Thượng Đế thì cả hai thầy trò Thanh Hải bị cấm về trời.luôn, lúc đó bảo sao xui. ! Còn tiên nữ nào hiện nay nhập vô cái thân xác cũ của Sư Phụ rồi tuyên bố loạn thì mặc kệ cô tiên nữ đó vì cô ta đâu phải là Vô Thượng Sư Thanh Hải. Thế gian này có cả trăm cả ngàn trường hợp như vậy hơi sức đâu mà chấp nhứt. Thượng Đế đã đuổi việc Sư Phụ thì linh hồn Sư Phụ phải rút lui ra khỏi xác thân người phàm đó, rồi có một cái hồn người khác thế vô nhưng là một.linh hồn đẳng cấp thấp hơn. Người.phàm là một thân xác một linh hồn. Bậc thần thánh cao cấp là chỉ mượn tạm một thân xác người phàm trong thời gian ngắn để làm việc bề trên giao phó, xong việc họ phải rời khỏi thân xác đó vì ở lại cũng không có việc gì cho họ làm, mà nhà của họ không phải là ở đây, cho nên họ phải về lại nhà mình. Đây là trường hợp của Sư Phụ Thanh Hải. Tinhoi cũng ở trường hợp này nhưng vì đẳng cấp Tinhoi thấp kém nên có thể ở lại trần gian lâu hơn Sư Phụ một chút nhưng thú thật là cũng hết việc làm rồi. Ở lại cũng chỉ là kẻ vô công rỗi nghề. Sư Phụ thì khác, Sư Phụ phải đến nhiều thế giới khác vì ở các nơi đó cần Sư Phụ. Nhưng các nơi đó chê chư thiên Tinhoi vì cho là kém cỏi không giúp được gì cho ai. Tinhoi giờ chỉ chờ đến lúc mình về ngà cũ để hưởng phước chư thiên như xưa, nếu muốn chịu khổ nửa thì đi theo Sư Phụ nhưng tùy Sư Phụ có cho theo hay không. Hiện tại Tinhoi cũng không nắm rõ chuyện này nên để tùy hên, xui.


Tinhoi có biết "bịp" có nghĩa gì không?

"Bịp" là nói những chuyện không ai kiểm chứng được với mục đích đe doạ người nghe, cũng như tự nâng cao mình lên .

"Bịp" nặng hơn "nổ".  "Nổ" chỉ khoác lác cho qua thì giờ thôi .

LTP nói thầy trò Tinhoi "nổ" là còn nhẹ.  Phải nói là thầy trò Tinhoii "bịp" mới đúng .

------

Tinhoi đã mua đồng hồ, xiêm y của sư phụ bán bao nhiêu bộ rồi ?  Thỉnh mua bao nhiêu lít nước tắm của sư phụ ?

Nhắc cho Tinhoi biết để tránh bệnh: Trước khi uống nước tắm, Tinhoi chịu khó lọc vài lần cho bớt chất dơ .  Sau đó, đun sôi ít nhất là 5 phút .  Đừng sợ mất điển quang của Sư Phụ theo hơi nước bay mất .
⏱️
Be mindful like your life depends on it! 
  ⏱️ 
Reply
#23
(2021-02-23, 08:51 AM)LeThanhPhong Wrote: Tinhoi có biết "bịp" có nghĩa gì không?

"Bịp" là nói những chuyện không ai kiểm chứng được với mục đích đe doạ người nghe, cũng như tự nâng cao mình lên .

"Bịp" nặng hơn "nổ".  "Nổ" chỉ khoác lác cho qua thì giờ thôi .

LTP nói thầy trò Tinhoi "nổ" là còn nhẹ.  Phải nói là thầy trò Tinhoii "bịp" mới đúng .

------

Tinhoi đã mua đồng hồ, xiêm y của sư phụ bán bao nhiêu bộ rồi ?  Thỉnh mua bao nhiêu lít nước tắm của sư phụ ?

Nhắc cho Tinhoi biết để tránh bệnh: Trước khi uống nước tắm, Tinhoi chịu khó lọc vài lần cho bớt chất dơ .  Sau đó, đun sôi ít nhất là 5 phút .  Đừng sợ mất điển quang của Sư Phụ theo hơi nước bay mất .

 Những gì Tinhoi đã kể có ông chủ Web Vietbest là  Warrior có thể kiểm chứng. Trong Vietbest chỉ có mình ông này là có thể kiểm chứng được. Ổng đã thùng công khai ra mặc bênh Tinhoi trong Vietbest, lần đó các Mods Vietbest vì chuyện đó mà bị náo loạn xung đột trong nội bộ Mods ầm ĩ cả tháng trời. Mọi người bộ mất trí nhớ rồi hết hay sao mà mau quên quá vậy. Tinhoi với Chúa không hợp nhau, Tinhoi tính công chuyện một đằng, Chúa muốn một ngã. Nếu không có việc như thế thì giờ Tinhoi đã làm trời được rồi. Tinhoi muốn trị các Websites bằng bàn tay sắt nhưng Chúa không đồng ý việc đó. Tinhoi cưỡng cầu làm thì ban đầu bị Chúa nắn gân, sau đó là sa thải ra khỏi công việc luôn. Khi mất Job rồi thì cặp rắn Thần tự động bỏ đi vì chúng nó có lịnh phù trợ cho Tinhoi chỉ khi Tinhoi còn trong nhiệm vụ. Như Tinhoi đã cho biết. Tinhoi hối hận vì mình đã giúp đỡ Chúa trong 10 năm vì nếu biết Chúa cột tay mình khi làm việc như thế thì Tinhoi đã từ chối Chúa ngay từ lúc ban đầu . Để thời gian và sức lực đó của mình ngao du sơn thủy trên thượng giới sướng hơn chứ xuống trần gian chi để phải bị chịu nhục với đám người dưới dây như thế này. Chịu nhục cũng chẳng phải là việc gì to lớn với một chư thiên cõi trời nhưng bị cột tay chân lại khi làm việc mới là điều làm cho một vị chư thiên không vừa ý. Nhưng đấu tới cùng với Chúa thì không có chư thiên nào có cái gan đó vì lạng quạng là mất xác luôn. Nói đi thì cũng nói lại. Xuống đây nhờ bị nhục với chúng sanh mà có cơ duyên gặp được Vô Thượ phước ng Sư Thanh Hải thì cũng là cái phước lớn ngàn năm có một của Tinhoi. Nếu Tinhoi cứ ở trên trời, không chịu xuống đây giúp Chúa thì làm sao gặp được Sư Phụ vì Sư Phụ Thanh Hải đâu có khi nào hạ cố trong các cõi chư thiên. Vì vậy Chúa cũng có ân với Tinhoi trong việc này. Do thế mà lòng giận của Tinhoi với Chúa cũng giảm đi ít nhiều. Nếu không có việc đó Tinhoi không nhìn mặt Chúa luôn vì Chúa đã chơi Tinhoi coi như sát ván. Tinhoi có tâm trạng như đã bị Chúa gạt. Không giận sao được.
Reply
#24
(2021-02-23, 01:52 PM)Tinhoi Wrote:  Những gì Tinhoi đã kể có ông chủ Web Vietbest là  Warrior có thể kiểm chứng. Trong Vietbest chỉ có mình ông này là có thể kiểm chứng được. Ổng đã thùng công khai ra mặc bênh Tinhoi trong Vietbest, lần đó các Mods Vietbest vì chuyện đó mà bị náo loạn xung đột trong nội bộ Mods ầm ĩ cả tháng trời. Mọi người bộ mất trí nhớ rồi hết hay sao mà mau quên quá vậy. Tinhoi với Chúa không hợp nhau, Tinhoi tính công chuyện một đằng, Chúa muốn một ngã. Nếu không có việc như thế thì giờ Tinhoi đã làm trời được rồi. Tinhoi muốn trị các Websites bằng bàn tay sắt nhưng Chúa không đồng ý việc đó. Tinhoi cưỡng cầu làm thì ban đầu bị Chúa nắn gân, sau đó là sa thải ra khỏi công việc luôn. Khi mất Job rồi thì cặp rắn Thần tự động bỏ đi vì chúng nó có lịnh phù trợ cho Tinhoi chỉ khi Tinhoi còn trong nhiệm vụ. Như Tinhoi đã cho biết. Tinhoi hối hận vì mình đã giúp đỡ Chúa trong 10 năm vì nếu biết Chúa cột tay mình khi làm việc như thế thì Tinhoi đã từ chối Chúa ngay từ lúc ban đầu . Để thời gian và sức lực đó của mình ngao du sơn thủy trên thượng giới sướng hơn chứ xuống trần gian chi để phải bị chịu nhục với đám người dưới dây như thế này. Chịu nhục cũng chẳng phải là việc gì to lớn với một chư thiên cõi trời nhưng bị cột tay chân lại khi làm việc mới là điều làm cho một vị chư thiên không vừa ý. Nhưng đấu tới cùng với Chúa thì không có chư thiên nào có cái gan đó vì lạng quạng là mất xác luôn. Nói đi thì cũng nói lại. Xuống đây nhờ bị nhục với chúng sanh mà có cơ duyên gặp được Vô Thượ phước ng Sư Thanh Hải thì cũng là cái phước lớn ngàn năm có một của Tinhoi. Nếu Tinhoi cứ ở trên trời, không chịu xuống đây giúp Chúa thì làm sao gặp được Sư Phụ vì Sư Phụ Thanh Hải đâu có khi nào hạ cố trong các cõi chư thiên. Vì vậy Chúa cũng có ân với Tinhoi trong việc này. Do thế mà lòng giận của Tinhoi với Chúa cũng giảm đi ít nhiều. Nếu không có việc đó Tinhoi không nhìn mặt Chúa luôn vì Chúa đã chơi Tinhoi coi như sát ván. Tinhoi có tâm trạng như đã bị Chúa gạt. Không giận sao được.

 Yuh, Tinhoi thiêt!
Reply