Những tác phẩm tuyệt đẹp của Stephen McMennamy
#31
(2021-02-24, 07:34 PM)Green Grass Wrote: Khi nào Thu tìm được thì hát tiếp nhen.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Cám ơn Thu. Đau chân mà đau luôn đầu và vai là sao.  Disappointed-face4

thỉnh thoảng Thu cũng bị mõi vai , không biết tại sao , uống thuốc chắc ăn nhé Cỏ Heavy-black-heart4

chắc chắn , có beat nhạc là Thu tập hét ngay Musical-note_1f3b5
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

Reply