Những tác phẩm tuyệt đẹp của Stephen McMennamy
#1
Những tác phẩm tuyệt đẹp của Stephen McMennamy

Stephen McMennamy là một giám đốc sáng tạo và những sản phẩm của anh thường có sự bứt phá rất lớn về ý tưởng cũng như cách thực hiện. Anh luôn sử dụng các vật thể đặc biệt để tạo nên các sản phẩm độc đáo và bộ ảnh sau đây chính là minh chứng cho tài năng của chuyên gia sáng tạo này. Bằng cách kết hợp 2 hình ảnh khác nhau, Stephen đã khiến người xem phải "há hốc mồm" vì kinh ngạc.

Trong buổi trò chuyện với PetaPixel, Stephen cho biết rằng "Việc quan sát từ xung quanh và nhìn ra những thứ vượt ngoài quy luật của thế giới thực tại có thể tạo ra một sự kết hợp thú vị hoặc có thể khiến một sự trái ngược bất ngờ xảy ra". Hãy cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh độc đáo này để thấy rằng óc sáng tạo của con người là không giới hạn.

[Image: ghep-anh-1.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass, guest1221, LamDdaiNgoc, TBTT
Reply
#2
[Image: ghep-anh-2.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass, TBTT
Reply
#3
[Image: ghep-anh-3.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass, TBTT
Reply
#4
[Image: ghep-anh-4.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass, TBTT
Reply
#5
[Image: ghep-anh-5.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass, TBTT
Reply
#6
[Image: ghep-anh-6.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass, TBTT
Reply
#7
[Image: ghep-anh-7.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass, TBTT
Reply
#8
[Image: ghep-anh-8.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 3 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass, TBTT
Reply
#9
[Image: ghep-anh-10.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass
Reply
#10
[Image: ghep-anh-13.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass
Reply
#11
[Image: ghep-anh-17.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass
Reply
#12
Cám ơn các bạn ghé vào xem hình và tặng like Tulip4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

Reply
#13
[Image: ghep-anh-18.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass
Reply
#14
[Image: ghep-anh-20.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass
Reply
#15
[Image: ghep-anh-23.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dan., Green Grass
Reply