Bớ ....
#16
(2021-02-18, 06:46 PM)Bee Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi

Lý đại ca,

Lá diêu bông thì chưa mà lá bông tuyết thì 1 bầu trời luôn

Sợ , càng sợ càng run thì yêu nó lại càng tấn công
Lần này Bee chủ động đi yêu cho yêu nó sợ lại mình 

Becuoi
Kaos-1
Lý Đại ca ủng hộ Bee, đừng yêu Lý đại ca được rồi  Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
[-] The following 1 user Likes LMS's post:
  • Bee
Reply
#17
Lý sư phụ còn nhận đệ tử mài kiếm hem ?
Reply
#18
(2021-02-18, 10:51 PM)Khanh Wrote: Lý sư phụ còn nhận đệ tử mài kiếm hem ?

Lý sư phụ chỉ dám nhận nữ đệ tử, tại Lý sư phụ ghét đàn ông Lol Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#19
(2021-02-18, 10:59 PM)LMS Wrote: Lý sư phụ chỉ ắm nhận nữ đệ tử, tại Lý sư phụ ghét đàn ông Lol Lol

Các chú làm dạ lây cho các đàn ông khác.
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • LMS
Reply
#20
(2021-02-18, 10:31 PM)LMS Wrote: Kaos-1
Lý Đại ca ủng hộ Bee, đừng yêu Lý đại ca được rồi  Rollin

Không lấy Được Lý đại ca thì không lấy ai khác 

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply