Cách gắn hình và link
#1
Để gắn hình vào bài viết, bạn cần cái địa chỉ của tấm hình. Khi đã có địa chỉ rồi thì bấm vào cái icon trong khung đỏ và dán cái địa chỉ của hình vào. Có thể bỏ thêm chiều ngang của của hình nếu muốn. Bấm nút "Insert" để save hình vào post.
[Image: insertlink1.png]

Sau khi hình đã hiện lên trên post của bạn, dùng mouse select tấm hình đó, rồi bấm vào icon LINK (trong khung đỏ bên dưới). Dán vào cái địa chỉ của trang web (hoặc bản nhạc) bạn muốn dẫn đến, rồi bấm vào "Insert" để save.
[Image: insertlink2.png]

Vậy là xong.

Code:

Code:
[url=linkcuatrangweb][img]linkcuahinh[/img][/url]
[Image: animals%20(891).gif]
[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Believe
Reply