Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Em về thăm xứ Huế giùm Anh ...
#31
(11-13-2018, 04:42 PM)guest1221 Wrote: Grinning-face-with-smiling-eyes4  Huế thì lúc nào cũng trữ tình và mộng mơ, nên ca dao mình có câu :

Học trò trong Quảng ra  thi,
Thấy cô gái Huế chân đi không rời ...


Grinning-face-with-smiling-eyes4

duoctue với anh Khoa chắc phải lòng O mô rồi ... Cheer Cheer


p.s.: đừng chọn chung 1 O nhe  Wink Chay Chay
[-] The following 2 users Like DesertFlower's post:
  • duoctue, guest1221
Reply