Tết Tân Sửu 2021 ...
#16
(2021-01-14, 11:33 AM)TeaOla Wrote: Rollin Rollin Lol
Ai cũng phải hát ...em đăng ký cho chị rồi đó Rollin Please Rollin

 
Tức cười, anh con lớn nhà Mm có bửa kể:

Có lần weekend bạn ảnh lại chơi dưới basement, tự dưng nghe Má nó hú lên...í quên hát lên... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


ảnh nói : con quê muốn chết mà không biết nói sao luôn... Lol

Reply
#17
(2021-01-14, 11:37 AM)Mimo Wrote:  
Tức cười, anh con lớn nhà Mm có bửa kể:

Có lần weekend bạn ảnh lại chơi dưới basement, tự dưng nghe Má nó hú lên...í quên hát lên... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


ảnh nói : con quê muốn chết mà không biết nói sao luôn... Lol

Còn hơn 3tuần, dư sức luyện giọng mà chị Rollin Lol
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply
#18
(2021-01-14, 11:42 AM)TeaOla Wrote: Còn hơn 3tuần, dư sức luyện giọng mà chị Rollin Lol

 Mm mà luyện giọng thì tụi nhỏ hết tập trung làm việc Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn 1/2 tháng nữa là tết nên khoảng 2 tuần nữa ra show là vừa đó Tea. Kaos-1

Reply