Performance Evaluation ...
#1
Năm nào cũng vậy, phải tự evaluate mình trc khi gặp boss, rồi mới được lên lương.
ACE thường evaluate mình ra sao?

Please
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply
#2
(2021-01-10, 12:40 PM)TeaOla Wrote: Năm nào cũng vậy, phải tự evaluate mình trc khi gặp boss, rồi mới được lên lương.
ACE thường evaluate mình ra sao?

PleaseTea có thể đặt cho mình 1 hay vài cái goals không?

Nếu là goal(s) cũ thì làm thế nào để thực hiện tốt hơn nếu tự cảm thấy chưa đúng như ý muốn. Nếu là goal(s) mới thì làm thế nào để achieve nó và trong bao lâu.  Shy
Life is a Journey, Not a Destination
Reply
#3
(2021-01-10, 01:05 PM)Green Grass Wrote: Tea có thể đặt cho mình 1 hay vài cái goals không?

Nếu là goal(s) cũ thì làm thế nào để thực hiện tốt hơn nếu tự cảm thấy chưa đúng như ý muốn. Nếu là goal(s) mới thì làm thế nào để achieve nó và trong bao lâu.  Shy

Good morning sis GG Hello

Mỗi năm lại thêm tasks coi như cái goals vậy.
cám ơn sis cho ý kiến.
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply