CẦU NGUYỆN CHO NƯỚC MỸ
#1
Hello Ngày quyết định hôm nay 6 tháng 1, 2021 để Hoa Kỳ chiến thắng với Chính Nghĩa để không bị rơi vào sự thống trị của thế lực ngầm tà ác của globalism, truyền thông thổ tả fake news, những chính trị gia hủ bại, gian xảo, phản quốc vì đã bán linh hồn cho quỷ đỏ Tàu cộng, là tay sai của quỷ Satan, vô pháp, vô luân, vì danh lợi thú, tham sân si, phạm tội ác ấu dâm ghê tởm  chair-to-the-head 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hoa Kỳ và TT. Trump được chiến thắng vì Chính Nghĩa, vì Hiến Pháp cao đẹp dân chủ, tự do, nhân quyền, là thành trì cuối cùng của toàn thế giới chống lại chủ nghĩa độc tài bành trướng của cộng sản, và vì quốc gia Hoa Kỳ vĩ đại đã thành lập đặt trên nên tảng "IN GOD WE TRUST"

LỜI ĐỨC CHÚA CHA CẢNH BÁO CON NGƯỜI

RMGT tạm dịch Việt Ngữ

Ngày 5 tháng 1 năm 2021 - Dành cho nhân loại không phân biệt tôn giáo


Một lần nữa, tôi thấy một ngọn lửa lớn mà tôi (Maureen) đã biết đến như Trái tim của Đức Chúa Cha. Ngài nói:

 “Cách tiêu diệt nền dân chủ là coi thường sự tuân theo Hiến pháp. * Sau đó, và chỉ khi đó, ai đó mới được bầu vào chức vụ mà người dân đã không bỏ phiếu bầu cho họ.

Quốc gia của các con - Hoa Kỳ - hiện đang theo đuổi con đường như vậy.

Sự bất tuân vào nền hiến pháp trên nền tảng mà quốc gia của các con được thành lập, ** khi người ta không thèm xem xét toàn bộ hoạt động, chiến lược của quốc gia về mọi phương diện, và kiểm tra chính phủ dưới ánh sáng và sự bảo vệ của Hiến pháp. Tư duy này đã không được khuyến khích bởi bất kỳ người yêu nước nào, nhưng từ những kẻ ở bên ngoài quốc gia Hoa Kỳ, là những kẻ có tham vọng chiếm giữ quyền lực.

“Những người yêu nước thực sự đặt cơ sở của các hành động của họ, và tuân theo luật đã có từ thời các Tổ phụ lập quốc. ***

Các con rất cần phải cầu nguyện để những Sự Thật này được công chúng Hoa Kỳ chấp nhận. Ta ước mong cả quốc gia Hoa Kỳ có Một Phép Thanh Tẩy mới mẻ của Chân Lý Sự Thật. ”****

Hãy đọc và suy gẫm Cô-lô-se 2: 8-10 +

(8) Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Ðức Kitô.

Ðức Kitô, Thủ Lãnh duy nhất của thiên thần và loài người

(9) Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, (10) và trong Người, anh em được sung mãn: Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng.

+ Các câu thánh thư được Đức Chúa Cha yêu cầu đọc. (Xin lưu ý: tất cả các câu, đoạn Kinh Thánh được ban cho từ Thiên Đàng đề cập đến Kinh thánh được sử dụng bởi người thụ nhân/ người sứ giả nhận được các Sứ Điệp này* gồm có Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

GHI CHÚ:

* Hiến pháp Hoa Kỳ - xem: https://constitution.congress.gov/constitution/

** Các tài liệu thành lập - xem https://museum.archives.gov/founds-documents

*** Những người cha sáng lập - Mặc dù danh sách các thành viên có thể mở rộng và hợp đồng để đối phó với áp lực chính trị và định kiến tư tưởng hiện nay, 10 người sau đây, được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái, đại diện cho “phòng trưng bày của những người vĩ đại” đã đứng trước thử thách của thời gian: John Adams, Samuel Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Patrick Henry, Thomas Jefferson, James Madison, John Marshall, George Mason và George Washington. Có một sự đồng thuận gần như nhất trí rằng George Washington là Cha Sáng lập của tất cả họ. (Nguồn: http://www.britannica.com/topic/Founds-Fathers)

**** Phép Rửa Sự Thật: https://www.holylove.org/messages/search...20truth%22

LINK GỐC ANH NGỮ: https://www.holylove.org/messages/#latest-message

CHÚNG TA CẦN CẦU NGUYỆN CHUỖI MÂN CÔI MỖI NGÀY!

Public

God The Father

Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

 “The way to destroy democracy is to belittle obedience to the Constitution.*  Then, and only then, does someone get elected to office whom the people did not elect.  

Your nation – the United States – is currently pursuing such a path.  

Disobedience to the laws your nation was founded upon,** take the whole nation and every balance and check of the government out from under the protection of the Constitution.  This mindset has not been encouraged by any patriot, but from outside power mongers.”

“Real patriots place the substantiation of actions according to laws which have been in place since the Founding Fathers.*** 

Pray for these Truths to be accepted by the American public.  I desire for the whole nation a fresh Baptism of Truth.”****

Read Colossians 2:8-10+

See to it that no one makes a prey of you by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the universe, and not according to Christ.  For in him the whole fulness of deity dwells bodily, and you have come to fulness of life in him, who is the head of all rule and authority.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press – Holy Bible – Revised Standard Version – Second Catholic Edition.)

* The Constitution of the United States – see: https://constitution.congress.gov/constitution/

** The Founding Documents – see https://museum.archives.gov/founding-documents

*** Founding Fathers – Although the list of members can expand and contract in response to political pressures and ideological  prejudices of the moment, the following 10, presented alphabetically, represent the “gallery of greats” that has stood the test of time: John Adams, Samuel Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Patrick Henry, Thomas Jefferson, James Madison, John Marshall, George Mason, and George Washington. There is a nearly unanimous consensus that George Washington was the Foundingest Father of them all. (Source: http://www.britannica.com/topic/Founding-Fathers)

**** Baptism of Truth: see http://www.holylove.org/messages/search/...20truth%22

LINK: https://www.holylove.org/messages/#latest-message

WE NEED TO PRAY THE HOLY ROSARY EVERYDAY!

[Image: smiling-face-with-halo4.png] [Image: heavy-black-heart4.png] [Image: admire.gif] [Image: heavy-black-heart4.png] [Image: smiling-face-with-halo4.png]


ĐÃ CÓ NGƯỜI NÓI "TÔN GIÁO KHÔNG ĐI CÙNG CHÍNH TRỊ" NHƯNG CÂU NÓI NÀY ĐÃ SAI, BỞI VÌ TRONG HẦU HẾT CÁC SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH TÂM TỪ PHỤ, LỜI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC CHÚA CHA, CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC MẸ MARIA, TỔNG LÃNH THIÊN THẦN ĐỀU DẠY CON CÁI TIN CHÚA, TIN MẸ LÀM LÀNH LÁNH DỮ, TUÂN THEO MƯỜI ĐIỀU RĂN VÀ CÁC TÍN ĐIỀU CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO TÔNG TRUYỀN THÁNH THIỆN, CŨNG NHƯ CHỐNG LẠI TÀ ÁC MA QUỶ, ĐỒNG NGHĨA VỚI ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI TÀ ÁC CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÔ THẦN, CỦA THẾ LỰC NGẦM ĐEN TỐI MA QUỶ, VỚI THAM VỌNG CHIẾM GIỮ QUYỀN LỰC CỦA HOA KỲ, LÀ THÀNH TRÌ CUỐI CÙNG CHỐNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÔ THẦN, NẾU ÂM MƯU NÀY THÀNH CÔNG, VÀ TT. TRUMP THẤT BẠI, THÌ THẾ GIỚI SẼ BỊ THỐNG TRỊ BỞI TRẬT TỰ MỚI ONE WORLD ORDER & ONE WORLD RELIGION, LÀ CỬA NGÕ MỞ RA ĐÓN KẺ CHỐNG CHÚA ANTI-CHRIST (quỷ Satan) sẽ thống trị toàn thế giới, khi đó con người sẽ bị tước đoạt tất cả tự do và nhân quyền!!! 

CHÚNG TA CẦN PHẢI CẦU NGUYỆN!!!  Admire
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 1 user Likes Riêng Một Góc Trời's post:
  • chimxanh
Reply
#2
Chào các bạn  Hello

RMGT rất buồn khi theo dõi tin tức trung thực từ tối qua cho đến bây giờ. Thật không ngờ phó TT. Mike Pence lại phản TT. Trump (?)
Quả nhiên "đầm lầy Washington" quá sâu, có quá nhiều "quái vật" phản bội lại Hiến Pháp Hoa Kỳ, phản bội Công Lý Sự Thật chỉ vì danh, lợi, thú  Crying-face4 

Mass media, Big Tech đã chặn TT. Trump, tiếng nói trung thực đã không còn được tôn trọng và lắng nghe, mà bị bịt miệng theo kiểu đàn áp của cộng sản, và kẻ độc tài! Có lẽ nước Mỹ và thế giới sẽ rơi vào chế độ độc tài toàn trị của thế lực nhà nước ngầm.

Tuy vậy, những ai ủng hộ cho Chân Lý Sự Thật, cho Chính Nghĩa, và TT. Trump, người Chiến Binh Cô Đơn nhưng đầy dũng cảm, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện như Lời Đức Chúa Cha đã cảnh báo, cho tâm hồn những kẻ lầm lạc biết ăn năn sám hối quay trở về với Chân Lý Sự Thật và Chính Nghĩa!

Crying-face4 Admire

Facebook, Twitter Lock Trump Out of His Account for the First Time


Social platforms remove video of Trump calling on protesters to leave the Capitol in peace

BY MIMI NGUYEN LY
 
January 6, 2021 Updated: January 6, 2021

Twitter, followed by Facebook later in the day, disabled the account of President Donald Trump after deleting recent posts made by the president, including a video of him calling on protesters who had gathered on Wednesday at the U.S. Capitol building in Washington to go home in peace.

“As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy,” a Twitter announcement reads.


“This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked,” the announcement continues. “Future violations of the Twitter Rules, including our Civic Integrity or Violent Threats policies, will result in permanent suspension of the @realDonaldTrump account.”


Facebook and the Facebook-owned Instagram later followed suit in temporarily locking Trump out of his accounts.


Facebook, Twitter, and Youtube have all removed a video of the president calling on protesters to go home. “You have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order, we have to respect our great people in law and order,” Trump said in the deleted video.


Facebook was first to remove the video, which was up for just a few hours on late Wednesday afternoon.
A Facebook spokesperson said in a statement to new outlets, “The violent protests in the Capitol today are a disgrace. We prohibit incitement and calls for violence on our platform. We are actively reviewing and removing any content that breaks these rules.”


Guy Rosen, Facebook’s vice president of integrity, said in a statement, “This is an emergency situation and we are taking appropriate emergency measures, including removing President Trump’s video. We removed it because on balance we believe it contributes to rather than diminishes the risk of ongoing violence.”
Trump had not called for violence in his speech.


Prior to the removal of the video, Facebook applied a label to the president’s video that linked to its “Voting information center,” which shows Democratic presidential candidate Joe Biden as the winner of the November 2020 election. The Facebook label at the time read: “The US has laws, procedures, and established institutions to ensure the integrity of our elections. Get Accurate Election Info.”
The Epoch Times has yet to call the race.


Twitter removed the same video from its platform within an hour later of Facebook’s video removal, replacing the post with the message, “This Tweet violated the Twitter Rules,” and linked to the platform’s “enforcement options” page.


Twitter also removed a message from the president posted at 6:01 p.m. ET that read, “These are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously & viciously stripped away from great patriots who have 
been badly & unfairly treated for so long. Go home with love & in peace. Remember this day forever!

“I know your pain, I know you’re hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side,” the president said in the now-removed video.
“We don’t want anybody hurt. It’s a very tough period of time. There’s never been a time like this where such a thing happened where they could take it away from all of us—from me, from you, from our country,” he added.


“This was a fraudulent election but we can’t play into the hands of these people. We have to have peace. So go home, we love you, you’re very special. You’ve seen what happens, you’ve seen the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home, and go home in peace.”


The U.S. House and Senate temporarily halted the joint session of Congress on Wednesday after protesters breached the Capitol building, which interrupted concurrent debates in the two chambers over an objection to the counting of a slate of presidential electors from Arizona for Biden. The session has since resumed.
Jack Phillips contributed to this report.


Follow Mimi on Twitter: @MimiNguyenLy
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 1 user Likes Riêng Một Góc Trời's post:
  • chimxanh
Reply
#3
Theo lời yêu cầu của VB Mod

Quote:Please lower your politic tempo
[Image: avatar_6.jpg?dateline=1586899374]
guest1221 [Image: buddy_offline.png]
Super Moderator
[Image: star.png][Image: star.png][Image: star.png][Image: star.png][Image: star.png][Image: star.png][Image: star.png][Image: star.png]
Posts: 3,343
Threads: 50
Likes Received: 3,193 in 1,426 posts
Likes Given: 3,354
Joined: Dec 2017
Reputation: 228

7 minutes ago
To: Riêng Một Góc Trời

We want to maintain harmony among members and guests . 


Sau post này, RMGT sẽ giảm các post về vụ gian lận bầu cử đã bị "thế lực nhà nước ngầm" ngăn chặn. 

Các bạn khác vẫn có quyền tìm hiểu tiếp đâu là sự thật, chính nghĩa và Công Lý, và có quyền nói lên chính kiến của mình. 

Nếu không VB này cũng sẽ trở thành một nơi không còn sự công bằng, và freedom of speech đúng nghĩa!

KẺ GIAN LẬN TỪ TRONG TIM HỌ BIẾT RÕ HỌ ĐÃ VÌ ĐIỀU GÌ MÀ DỐI TRÁ, GIAN LẬN ĐỂ ĐÁNH CẮP CUỘC BẦU CỬ TT. HOA KỲ. 

CUỐI CÙNG CÔNG LÝ CŨNG SẼ CHIẾN THẮNG CHO DÙ PHẢI QUA BAO GIAN NAN, ĐAU KHỔ VÀ THỬ THÁCH! 

BỞI VÌ KHI TẠO DỰNG MỘT CON NGƯỜI, THƯỢNG ĐẾ ĐÃ ĐẶT VÀO TÂM HỒN HỌ MỘT LƯƠNG TÂM NHÂN BẢN, NHẬN BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ THIỆN, ĐIỀU GÌ LÀ ÁC!
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 1 user Likes Riêng Một Góc Trời's post:
  • chimxanh
Reply
#4
(2021-01-07, 09:26 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Tào lao vẫn là tào lao

 Phó tổng thống Mike Pence đã làm đúng với chức vụ của ông ta. Ông ta phãn chổ nào ? Chống lại Trump khùng chổ nào ? 

 Người dốt mới có ý nghĩ là phó tổng thống có quyền phủ quyết những lá phiếu bầu của đại cử tri. Đừng vì cuồng tín mà lộ ra cái óc dốt luật lệ.

 Tối ngày cứ đăng tin tào lao rồi thêm bớt vào để gây xung đột trong cộng đồng... Những tin đã đăng từ trước đây có tin nào đúng không ? Chỉ chứng minh được cái đầu suy nghĩ của bản thân rỗng toét.


Please

Nói tôi tào lao cũng được, chẳng sao cả  Biggrin

Tôi chỉ thấy rất tội nghiệp cho những người không nhận ra Sự Thật. Hãy suy nghĩ lại xem nếu không có gian lận bầu cử, tại sao TT. Trum bị khoá tài khoản Twitter?  Rollin

Quote:Facebook, Twitter Lock Trump Out of His Account for the First Time


Social platforms remove video of Trump calling on protesters to leave the Capitol in peace

BY MIMI NGUYEN LY
Nói tôi là tào lao, chẳng lẽ những công dân Mỹ  đang ủng hộ TT. Trum chống lại vụ gian lận bầu cử, bất tuân Hiến Pháp Hoa Kỳ, những chính trị gia can đảm, lương thiện này, đang tranh đấu cho Sự Thật, quyền bầu cử với lá phiếu thiêng liêng bầu chọn cho ứng cử viên xứng đáng làm người lãnh đạo, lèo lái quốc gia,  bảo vệ mọi quyền lợi, nhất là tôn trọng đầy đủ nhân quyền của một con người, ở đây là quyền tự do ngôn luận, không bị lũ Big Tech khoá miệng, khoá tài khoản social media ....này cũng đều tào lao hết cả sao?  Suytu 

VẬY THÌ GIỮA TÔI VÀ NHUCANHVITBAY, AI LÀ NGƯỜI TÀO LAO, AI LÀ NGƯỜI BẢN THÂN RỖNG TOÉT??? HÃY NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH TRƯỚC KHI PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC ĐI! SAU POST NÀY, TÔI SẼ KHÔNG REPLY TO YOU OK! GOT IT!  Rollin  Rollin

[Image: Sarah-Palin-700x420.jpg]
Former vice-presidential candidate Sarah Palin speaks while campaigning for U.S. Senate candidate Judge Roy Moore at the Historic Union Station Train Shed in Montgomery, Alabama, on Sept 21, 2017. (Reuters/Tami Chappell)SOCIAL ISSUES
Sarah Palin: Stop Labeling Protestors ‘Trump Supporters’
BY LI HAI
 
January 6, 2021 Updated: January 6, 2021

Sarah Palin, former Governor of Alaska and vice presidential nominee, has called on the media to stop labeling protesters in Capitol Hill “Trump supporters” or “Republicans.”
“Media: quit labeling DC protestors ‘Conservatives, Republicans, Tea Partiers, Trump Supporters, etc’ LOOK IN TO WHO THESE PEOPLE ARE who’d choose an apparent leaderless insane swarm to create a perception of condoned violence. KNOCK IT OFF,” Palin wrote on Twitter, attaching a photo showing a group of people who smashed windows to breach the Capitol Building.
Some of those people wore red hats and held Trump flags. It is unclear at this point whether all of them are Trump supporters or not.


Quote:Media: quit labeling DC protestors “Conservatives, Republicans, Tea Partiers, Trump Supporters, etc” LOOK IN TO WHO THESE PEOPLE ARE who’d choose an apparent leaderless insane swarm to create a perception of condoned violence. KNOCK IT OFF. (1/2) pic.twitter.com/yodPLOsraR
— Sarah Palin (@SarahPalinUSA) January 6, 2021

“And to any insincere, fake DC ‘patriots’ used as PLANTS—you will be found out.” Palin continued.
The group of protestors breached the Capital Building on Wednesday afternoon, where the joint session of Congress to county Electoral College votes was taking place. Police moved to escorted Representatives and Senators out of the chamber amid the breach as the session was adjourned. Washington D.C. Mayor Muriel Bowser issued a citywide curfew from 6 p.m. Wednesday until 6 a.m. on Thursday.
CNN, NBC NEWS, Washington Post, and many other news outlets call the crowds in the Capitol Building a “pro-Trump mob” or “Trump supporters.”
Attorney Lin Wood, expressed doubt on Twitter and Parler, and indicated that those mobs might be Antifa members.
Palin called the general election a “rigged election” during a rally in Georgia last month, urging voters to vote for two Republican senators; David Perdue and Kelly Loeffler, in the Senate runoff races on Tuesday.
President Donald Trump and GOP lawmakers are condemning the violence and calling for peace.
“I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!” Trump wrote on Twitter. He later released a video clip, saying, “We have to have peace. So go home,” which has since been deleted by Twitter.
“Thank you to Capitol Police for protecting the People’s House. Protesters have a Constitutionally-protected right to be heard, but I urge them to remain peaceful,” House GOP Leader Kevin McCarthy (R-Calif.) said on Twitter.
“America is so much better than what we’re seeing today,” Democratic presidential candidate Joe Biden said on the social media platform.
White House press secretary Kayleigh McEnany said in a statement that, at Trump’s direction, “the National Guard is on the way along with other federal protective services.”


Zachary Stieber contributed to this report.
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 1 user Likes Riêng Một Góc Trời's post:
  • chimxanh
Reply
#5
TIN BUỒN CHO NƯỚC MỸ VÀ THẾ GIỚI khi đa số con người hôm nay đã không chấp nhận Sự Thật và Chính Nghĩa! Crying-face4

TIN VUI CHO BIDEN-KALAMA HARRIS SUPPORTERS VÀ "DEEP STATE", TÀU CỘNG !!!

https://www.lifesitenews.com/news/breaki...n-of-power
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#6
Chào các bạn  Hello

Trước tiên, có lẽ bây giờ chúng ta đều đã biết được có một số cảnh sát đã mở rào để cho một số người (là thành viên của BLM, Antifa giả dạng người ủng hộ TT. Trump) tràn vào toà nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, bạo loạn xảy ra và có một số người đã bị chết, đều là do kẻ thủ ác đứng sau lưng tung tiền cho bọn Antifa hành động và đổ tội cho TT. Trump một cách hèn hạ, dơ bẩn (là chiêu mà quỷ đỏ cộng sảnTào + thường xuyên xử dụng).

Quote:Cảnh sát Washington vừa công bố các bức ảnh truy nã.  Đây là những người đã đột nhập vào tòa nhà Quốc hội bất hợp pháp ngày 06.01.2021, những kẻ bạo động ở tòa nhà Quốc hội là do Antifa của Joe Biden và phe cánh tả Dâm chủ gây chứ không phải supporter của Trump


[Image: 137221579_108432617861492_85741803322938...e=601CB5E4]


Sau đó, Mảnh puzzel quan trọng nhất đã được TT. Trump và đội ngũ của ông tìm thấy, có  liên quan đến nước Ý  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trump's fans đừng mất hy vọng, mà hãy tiếp tục cầu nguyện cho TT. TRUMP, ĐỘI NGŨ TRUMP mọi sự bình an, tốt đẹp cho một Ngày Mai Tươi Sáng hơn và một Sự Chuyển Giao Quyền Lực êm thắm như TT. Trump đã hứa.  Cheer Smiling-face-with-halo4 Heavy-black-heart4 Smiling-face-with-halo4
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 2 users Like Riêng Một Góc Trời's post:
  • Anamit, chimxanh
Reply
#7
Hello Xem, nghe kỹ nhé các bạn  Please

ĐIỂM NÓNG: Thêm một "Con át chủ bài" của Trung cộng để đánh cắp bầu cử Hoa Kỳ bị vạch trần
•Jan 8, 2021


Comment của video này trên Youtube, đáng để cho những người chống đối TT. Trump suy nghĩ!

Quote:BaoDieu dieule9388
2 hours ago
Tôi chết lặng, không khóc nỗi, tim đau nhói như bị đâm nhát dao khi thấy Trump bị âm mưu hảm hại, phải vùng vẫy cùng Teamp Trump, Dân Mỹ Chính Nghĩa thoát ra khỏi cái đầm lầy bẩn thỉu tội ác này. Chỉ có những kẻ giả đui giả điếc, mất lương tri, đã bị tẩy não mới không thấy không nghe không hiểu biết những tội lỗi, gian tham, suy đồi, hạ đẵng, phản quốc mà bọn biden obama thế lực ngầm và bọn tay sai đã gây ra, chúng đã vô minh đi ủng hộ đảng đầm lầy này, là những kẻ mang thân xác làm người, nhưng phần linh hồn làm con vật, là quỹ dữ.
Rất nhiều thông tin, rất nhiều bằng chứng xác thực ...cái gì cũng đã tìm ra, cũng biết cũng nắm cũng hiểu hết tất cả...nhưng cả hệ thống tư pháp tòa án bị tê liệt hũ bại hoàn toàn không phân xử. Vậy tại sao Trump không dùng SLHP 2018, TQL và cho tòa án quân sự và quân đội vào cuộc vậy? Sao để chính Ngài và người Dân Mỹ Chính Nghĩa bị bọn đầm lầy chà đạp gây đau thương vậy? Phải chăng đây là "khuyết điểm" gây thất bại  vì Ô quá nhân từ, quá cương trực, quá tôn thờ PL dù biết bị thế lực ngầm điều khiển và đặt lòng tin nhầm chỗ ở những đồng độ phản phé. 

 NGƯỜI ĐANG LÀM, TRỜI  ĐANG NHÌN. LUẬT NHÂN QUẢ SẼ KHÔNG CHỪA MỘT AI. Hãy chờ xem...
Sau cơn mưa trời lại sáng, nếu có bóng tối thì ắt phải có ánh sáng, nếu có đêm tàn thì ắt phải có bình minh. Nếu nhân loại còn chưa đến ngày tận thế, thì ắt vì còn được sự che chở của Thần Linh, Trời Phật.
Tử tận đáy lòng xin luôn biết ơn kính yêu và luôn sát cánh ỦNG HỘ TT Trump với tất cả những gì mà Ô đã làm, đang làm, sẽ tiếp tục làm.
CẦU NGUYỆN ƠN TRÊN ĐỘ TRÌ BAN HỒNG ÂN CHO GĐ TRUMP, TEAMP TRUMP VÀ NGƯỜI DÂN MỸ CHÍNH NGHĨA.
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 2 users Like Riêng Một Góc Trời's post:
  • Anamit, chimxanh
Reply
#8
Hello
NÓNG: TÌNH BÁO PHÁT HIỆN ĐẠI SỨ MỸ Ở Ý LÀ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BẦU CỬ, ÁT CHỦ BÀI SẮP ĐƯỢC LẬT
•Jan 8, 2021


[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 2 users Like Riêng Một Góc Trời's post:
  • Anamit, chimxanh
Reply
#9
(2021-01-08, 08:52 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Chào các bạn  Hello

Trước tiên, có lẽ bây giờ chúng ta đều đã biết được có một số cảnh sát đã mở rào để cho một số người (là thành viên của BLM, Antifa giả dạng người ủng hộ TT. Trump) tràn vào toà nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, bạo loạn xảy ra và có một số người đã bị chết, đều là do kẻ thủ ác đứng sau lưng tung tiền cho bọn Antifa hành động và đổ tội cho TT. Trump một cách hèn hạ, dơ bẩn (là chiêu mà quỷ đỏ cộng sảnTào + thường xuyên xử dụng).[Image: 137221579_108432617861492_85741803322938...e=601CB5E4]


Sau đó, Mảnh puzzel quan trọng nhất đã được TT. Trump và đội ngũ của ông tìm thấy, có  liên quan đến nước Ý  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Trump's fans đừng mất hy vọng, mà hãy tiếp tục cầu nguyện cho TT. TRUMP, ĐỘI NGŨ TRUMP mọi sự bình an, tốt đẹp cho một Ngày Mai Tươi Sáng hơn và một Sự Chuyển Giao Quyền Lực êm thắm như TT. Trump đã hứa. 
Smiling-face-with-halo4 Heavy-black-heart4 Smiling-face-with-halo4

Wow, hay quá anh RMGT   Clap  Vậy em đỡ buồn rồi  Thumbs-up4 Thankyou Tulip4
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
[-] The following 2 users Like Anamit's post:
  • chimxanh, Riêng Một Góc Trời
Reply
#10
(2021-01-08, 09:23 AM)Anamit Wrote: Wow, hay quá anh RMGT   Clap  Vậy em đỡ buồn rồi  Thumbs-up4 Thankyou Tulip4

Hãy vững tin và cầu nguyện cho TT. Trump nhé Anamit  Smiling-face-with-halo4  Thumbs-up4
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 2 users Like Riêng Một Góc Trời's post:
  • Anamit, chimxanh
Reply
#11
(2021-01-08, 09:27 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Hãy vững tin và cầu nguyện cho TT. Trump nhé Anamit  Smiling-face-with-halo4  Thumbs-up4

Dạ anh  Cheer Innocent Admire
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
[-] The following 2 users Like Anamit's post:
  • chimxanh, Riêng Một Góc Trời
Reply
#12
Hello

[Image: ntdvn_untitled-1-3.jpg]
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng với Phó Tổng thống Mike Pence trong một cuộc họp với Trạm Vũ trụ Quốc tế vào ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Washington, DC. (Nguồn ảnh: Win McNamee / Getty Images)
Ông Pence phản đối dùng Tu chính án 25 để phế truất Tổng thống Trump
 Bình luậnDu Miên • 20:10, 08/01/21• 792 lượt xem

Các lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ muốn thúc đẩy việc luận tội phế truất Tổng thống Trump theo Tu chính án thứ 25, nhưng Phó Tổng thống Pence không đồng tình với việc này.
Theo báo Reuters, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence có kế hoạch phản đối việc áp dụng Tu chính án thứ 25 trong Hiến pháp của Hoa Kỳ để phế truất Tổng thống Donald Trump.

Fox News cũng khẳng định tin tức này, dựa trên một nguồn tin báo này có được từ nội bộ văn phòng của ông Pence
Các thành viên Quốc hội thuộc đảng Dân chủ, cũng như một số thành viên đảng Cộng hòa đã liên tục kêu gọi chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Trump phải dùng đến Tu chính án thứ 25 để tước đoạt mọi quyền hành hiện có của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, dù cho chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa ông sẽ chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới.
Đặc biệt, những lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo phe Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đều muốn thúc đẩy thêm một phiên luận tội phế truất nữa đối với ông Trump, sau vụ việc những người biểu tình quá khích đã đột nhập vào tòa nhà Quốc hội và gây ra cảnh hỗn loạn trong ngày 6/1.
Trong một tuyên bố chung, 2 nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ phó tổng thống", dù trước đó họ đã thúc giục ông Pence tiến hành các bước cần thiết để thực hiện phiên luận tội.
Những chỉ trích này xuất phát từ việc những người đột nhập vào Điện Quốc hội Mỹ trong ngày diễn ra Phiên họp chung đều cầm theo những lá cờ hay sử dụng trang phục mang nội dung ủng hộ Tổng thống Trump. Các thế lực cánh tả, từ các chính trị gia, các nhà phê bình cho tới giới truyền thông đều nhận định, những tuyên bố về gian lận phiếu bầu cũng như những ủng hộ của ông Trump đối với phong trào yêu cầu minh bạch trong cuộc bầu cử vừa qua đã dẫn đến tình cảnh bạo động trong ngày 6/1.
Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 7/1, cựu Thống đốc tiểu bang Alaska và cũng là ứng cử viên tranh cử phó tổng thống năm nay là bà Palin đã chia sẻ một bức ảnh, cho thấy một nhóm người đang đập vỡ cửa sổ để phá hoại Điện Capitol Hoa Kỳ.
Quote:
Media: quit labeling DC protestors “Conservatives, Republicans, Tea Partiers, Trump Supporters, etc” LOOK IN TO WHO THESE PEOPLE ARE who’d choose an apparent leaderless insane swarm to create a perception of condoned violence. KNOCK IT OFF. (1/2) pic.twitter.com/yodPLOsraR
— Sarah Palin (@SarahPalinUSA) January 6, 2021

Một số trong những người trên bức ảnh đội mũ đỏ và cầm cờ ủng hộ Tổng thống Trump. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu tất cả trong số họ có phải đều là người ủng hộ ông Trump hay không.

Bà Palin viết: “Này giới truyền thông: hãy dừng định danh những người biểu tình ở DC là '[thành viên] của đảng Bảo thủ, của đảng Cộng hòa, Người theo Phong trào Tiệc Trà, [hay] Người ủng hộ [Tổng thống] Trump, v.v.’ HÃY TÌM HIỂU XEM AI LÀ KẺ đã chọn một đám điên cuồng rõ ràng vô tổ chức để tạo ra định kiến về việc bạo lực được cho phép. HÃY DỪNG NGAY LẠI”.

Hôm thứ Tư, ngày 6/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã kêu gọi những người biểu tình đang tập trung ở khu vực đồi Capitol trở về nhà một cách ôn hòa và an toàn. Đồng thời, ông khẳng định rằng, cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi tay ông.
Ông đã đăng tải nhiều video trên Twitter để kêu gọi người biểu tình duy trì hòa bình và trật tự tại nước Mỹ, dù cho vẫn còn nhiều nghi vấn về cuộc tổng tuyển cử của Mỹ vào năm 2020.

Trong một bài đăng, ông nói: “Tôi biết các bạn cảm thấy thế nào, nhưng hãy trở về và về nhà trong hòa bình. Tôi biết các bạn đang rất đau. Tôi biết các bạn đang bị tổn thương. Chúng ta có một cuộc bầu cử bị đánh cắp khỏi [tay] chúng ta. Đó là một cuộc bầu cử [với chiến thắng] long trời lở đất, và mọi người đều biết điều đó, đặc biệt là phía bên kia. Nhưng các bạn phải về nhà ngay bây giờ. Chúng ta phải có hòa bình. Chúng ta phải có luật lệ và trật tự. Chúng ta phải tôn trọng những con người tuyệt vời [đang thi hành] luật pháp và trật tự của chúng ta. Chúng ta không muốn ai bị thương cả”.

Ở nội dung bài đăng thứ 2, Tổng thống Trump khẳng định, tình trạng hỗn loạn hiện thời bắt nguồn từ những sai phạm và bất thường trong cuộc tổng tuyển cử của Mỹ năm 2020.
Ông nêu rõ: "Đây là những sự việc và sự kiện xảy ra khi một chiến thắng long trời lở đất trong cuộc bầu cử thiêng liêng bị tước khỏi những người yêu nước vĩ đại một cách thô bạo và ác độc, những người đã bị đối xử tồi tệ và bất công trong suốt thời gian dài.
Hãy về nhà trong yêu thương và hòa bình. [Và] ghi nhớ mãi ngày này!".
Tuy nhiên, những thông điệp này của Tổng thống Trump đã nhanh chóng bị các gã trùm mạng xã hội là Facebook, Twitter và YouTube xóa khỏi nền tảng của mình.

Du Miên

Xem thêm:
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 1 user Likes Riêng Một Góc Trời's post:
  • chimxanh
Reply
#13
Cảm ơn anh RMGT nhiều về những bài anh đăng  10_point Thankyou Umbrella

Mắc cười nhất là có những nick chống đối anh và nói anh là crazy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi Cheer
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
[-] The following 2 users Like Anamit's post:
  • chimxanh, Riêng Một Góc Trời
Reply
#14
(2021-01-08, 09:44 AM)Anamit Wrote: Cảm ơn anh RMGT nhiều về những bài anh đăng  10_point Thankyou Umbrella

Mắc cười nhất là có những nick chống đối anh và nói anh là crazy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi Cheer

You are welcome em trai  Cheer

Anh chẳng care việc họ gọi anh là gì, chỉ thấy rất rất tội nghiệp cho bọn họ là những người vô minh, bị T4 tẩy não mà không biết  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
[-] The following 2 users Like Riêng Một Góc Trời's post:
  • Anamit, chimxanh
Reply
#15
(2021-01-08, 09:47 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: You are welcome em trai  Cheer

Anh chẳng care việc họ gọi anh là gì, chỉ thấy rất rất tội nghiệp cho bọn họ là những người vô minh, bị T4 tẩy não mà không biết  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Cheer Becuoi Thumbs-up4
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
[-] The following 2 users Like Anamit's post:
  • chimxanh, Riêng Một Góc Trời
Reply