Hài Tết 2021 ❤️► Liveshow Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành
#1
Rollin Rollin Rollin

Hài Tết 2021 ❤️► Liveshow Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành [Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply