Cây Mai ...
#1
Cây bao lớn thì nên lặt lá? 
Chưa kịp lặt lá cũng vàng, chũi lũi thấy thương gì đâu Disappointed-face4

2cây chăm sóc giống nhau, 1cây lớn cao,  1cây thì không.

[Image: C972-A9-DA-9254-4-FD3-B239-F1-EECB5-F9-C53.jpg]


[Image: CFFA35-C2-DE77-4173-9-DE6-7-A9422-A7-F992.jpg]
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply
#2
Hmm..... Nếu trồng luôn trong nhà hay ở ngoài vườn thì phải lặt lá trước 45 ngày..... Nếu trồng nó ở ngoài vườn thì..... đưa nó vào nhà khoảng 17-15 ngày trước Tết rồi cũng lặt lá sau khi đưa vào nhà ..... Until then.... Good Luck...

Ps... Cây lớn chắc ăn uống đầy đủ cho nên mau lớn..... còn cây kia chắc kém ăn cho nên lâu lớn.... Hahahahahahahahahahaha.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply