Tổng kết các dị nhân....
#1
1-Tui
 2-TuyetVan
 3-RMGT


Tiếp tới là những ai ta ? Những người nói chuyện trên trời, dưới đất, Khùng không báo vô định! Hay là chưởi đổng thiên hạ + nói chuyện vô duyên !
Reply
#2
Biết mà không dám nói  Becuoi
Reply
#3
Bác Ba Phi aka Bee  Becuoi
Reply
#4
Aka Belly có được gọi là dị nhân hong Btoon??? Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#5
[quote pid='302493' dateline='1605986485']
Bác Ba Phi aka Bee  Becuoi
[/quote]

Đừng có ý kiến tào lao nhe .! Bác Ba phi vô tội! Bee cũng không phải dị nhân . + bản thân mầy vô thì tao chấp nhận cái rụp.
Reply
#6
(2020-11-21, 02:23 PM)Tui.. Wrote: Aka Belly có được gọi là dị nhân hong Btoon??? Becuoi Becuoi Becuoi

Oh ! Tại sao tui miss bà khùng này vậy trời? Bạn thân ơi ! Tui đã lở quên bà.
Reply
#7
(2020-11-21, 02:25 PM)Btoon Wrote: Oh ! Tại sao tui miss bà khùng này vậy trời? Bạn thân ơi ! Tui đã lở quên bà.

Sẵn đây tui cũng nominating Ngáp rùi ! Với cái tính cực kỳ vô duyên của anh ta. Ai chấp nhận thì giơ tay ! Ai không chấp nhận thì tui cũng đăng ký vô list dị nhân luôn.
Reply
#8
(2020-11-21, 02:17 PM)Btoon Wrote: 1-Tui
 2-TuyetVan
 3-RMGT


Tiếp tới là những ai ta ? Những người nói chuyện trên trời, dưới đất, Khùng không báo vô định! Hay là chưởi đổng thiên hạ + nói chuyện vô duyên !

Mới hôm qua, tui nói chuyện với người bạn, có nhắc đến VB và những nhân vật quái chiêu. Người bạn ấy thành thật bảo rằng tui thuộc loại quái chiêu trong nhóm dị nhân của VB, và tui cũng ráng gật đầu chấp nhận Lol
[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • RungHoang
Reply
#9
(2020-11-21, 02:25 PM)Btoon Wrote: Oh ! Tại sao tui miss bà khùng này vậy trời? Bạn thân ơi ! Tui đã lở quên bà.

Becuoi Becuoi

Cungchu  Becuoi
Reply
#10
(2020-11-21, 02:25 PM)Btoon Wrote: Oh ! Tại sao tui miss bà khùng này vậy trời? Bạn thân ơi ! Tui đã lở quên bà.

Becuoi Becuoi Becuoi   Chắc ông cố ý quên để tui tự nhảy vô trình diện với bà con cô bác thôi, chứ vô duyên kiểu tui làm sao ông quên được, đúng không?  LOL-53 LOL-53 LOL-53
Reply
#11
(2020-11-21, 02:30 PM)Ech Wrote: Mới hôm qua, tui nói chuyện với người bạn, có nhắc đến VB và những nhân vật quái chiêu. Người bạn ấy thành thật bảo rằng tui thuộc loại quái chiêu trong nhóm dị nhân của VB, và tui cũng ráng gật đầu chấp nhận  Lol

OK ! Your application had been approved. At the time being you do not have to do anything, just sit back and enjoy the ride .
Reply
#12
[quote pid='302499' dateline='1605987051']

Becuoi Becuoi

Cungchu  Becuoi
[/quote]

Dám súc phạm tới công chúa.Tội chém đầu đó nhe.
Reply
#13
(2020-11-21, 02:33 PM)Btoon Wrote: OK ! Your application had been approved. At the time being you do not have to do anything, just sit back and enjoy the ride .

Self nomination
Reply
#14
(2020-11-21, 02:34 PM)Btoon Wrote: [quote pid='302499' dateline='1605987051']

Becuoi Becuoi

Cungchu  Becuoi

Dám súc phạm tới công chúa.Tội chém đầu đó nhe.
[/quote]

 Đang ở Ác Nhân Forum rồi , sợ gì mà cử  Becuoi
Reply
#15
[quote pid='302504' dateline='1605987330']

Self nomination
[/quote]

Đừng hốt đủa cả nắm GUESTS nhe! Self nominating thì OK, nhưng cũng phải có 1 cái N I Ni C K níck chứ ( Hỏng biết tui đánh vần tiếng Anh như vậy có trúng không ta ? Kệ mịa nó đi )
Reply