Kể chiện người dưng khác họ......
#61
Định vô kể chuyện người dưng khác họ tiếp mà thấy Hả Đăng đang cố ý chiếu tướng mình nên thôi nghĩ luôn cho phẻ!  Becuoi Becuoi Becuoi
Reply