Đẹp
#16
ông này nói chiện hông suy nghĩ, tĩ dụ thế giới model thì người ta phải làm đúng theo những gì model cần phải làm, thế giới hoa hậu cũng phải làm đúng theo những gì hoa hậu cần phải làm

mắc gì mà kiu ông này cởi đồ, ông có phải là model hay hoa hậu mà kiu ông cỡi đồ
Reply