Tình yêu chơn thực
#1
Em không mơ ước cao sang
Chồng em tất cả tình đang đậm đà
Em không sang chảnh chi mà
Miễn sao hạnh phúc đầy nhà là vui

Heavy-black-heart4Reply
#2
Mịa kiếp, tưởng chiện gì hay ho dìa tình iêu, té ga là con mắm này phe lấy chồng tây...mơi mốt nó ị hỏng ga dám nó đem lên đây la làng lun quớ. dzô dziên dzống con mẹ điên...Kick3 Kick3 Kick3 Kick3 Kick3
Reply
#3
[quote pid='302428' dateline='1605964564']
Mịa kiếp, tưởng chiện gì hay ho dìa tình iêu, té ga là con mắm này phe lấy chồng tây...mơi mốt nó ị hỏng ga dám nó đem lên đây la làng lun quớ. dzô dziên dzống con mẹ điên...Kick3 Kick3 Kick3 Kick3 Kick3
[/quote]

đậu má mài ngu ngục, ko hiểu chuyện tình yêu ko vì sắc, vì tiền  chair-to-the-head Kick3 chair-to-the-head Kick3 chair-to-the-head
Reply
#4
Sao thich cai va, chui mang nhau hoai dzay ta  Confused
Reply
#5
Chồng Mỹ  Becuoi Becuoi
Keo như Quỹ  Becuoi Becuoi
Reply
#6
[quote pid='302429' dateline='1605966886']
[quote pid='302428' dateline='1605964564']
Mịa kiếp, tưởng chiện gì hay ho dìa tình iêu, té ga là con mắm này phe lấy chồng tây...mơi mốt nó ị hỏng ga dám nó đem lên đây la làng lun quớ. dzô dziên dzống con mẹ điên...Kick3 Kick3 Kick3 :
[/quote]

đậu má mài ngu ngục, ko hiểu chuyện tình yêu ko vì sắc, vì tiền  chair-to-the-head Kick3 chair-to-the-head Kick3 chair-to-the-head
[/quote]

Chửi cho lũ ngu bể óc heo  Becuoi
Reply
#7
[quote pid='302442' dateline='1605973183']
Chồng Mỹ  Becuoi Becuoi
Keo như Quỹ  Becuoi Becuoi
[/quote]

Hên xui  Becuoi

Chồng dịt lam nhậu miên man Kick3 Becuoi
Reply
#8
Heart 
Thiện tai, thiện tai!
Đời người ngắn ngủi, mong manh
Người đời vẫn thích tự mình hành nhau
Thương thay, thương thay!

Hug love Hug
Reply