Giử vững lòng tin: TT Trump sẽ thắng .
#1
https://youtu.be/K4KSGCsD7Pw
Reply
#2
Dành chút thời gian nghe youtube của ông LTK. 
Thoạt nghe thì tưởng ông theo phái Tịnh Độ. 
Nghe một hồi thì lẫn lộn chút Thuyết Âm Mưu.
Nghe thêm nữa thì có chút huyễn hoặc quái dị. 
Nghe sâu nữa thì chủ kiến hơi nhiều, 
Nghe sâu thêm nữa thì ra là vòng Điên Đão Tưởng. 

Nói chung. Nghe được một nửa youtube, 
Tôi chỉ có thể kết luận một câu: ĐIÊN!  

Xin Chào!
Reply
#3
10_point Thumbs-up4 Tulip4
Reply