Spams & Texts.....
#16
(10-09-2020, 02:14 PM)TeaOla Wrote: Rollin Rollin  Rollin
Nhớ gọi 3am lúc đó em mới làm công việc xong Rollin

Hmm.... Làm ngày không đủ .... tranh thủ làm đêm .... Until then .... Good Luck....

Ps... Nói giọng Huế là ...... hiểu biết liền ..... LOL-4 LOL-4 .......
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply