Dancing with star- Jeannie Mai-
#1Reply
#2
Em thích coi Mama Mai trên YouTube (her mom) mối quan hệ giữa mẹ & cô con gái nhiều người rất thích.
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply
#3
Uả, vậy cô này nổi tiếng lâu rồi ha, Mm không biết khi coi tập 2 khi cổ nói Má cổ nhắn : nếu she không better thì ship her back to VN.
Hơi giống Thái lan hơn... Dancer_4

Reply