criminal & prison
#16ai nói .. SỐNG DAI LÀ CÓ PHƯỚC ???

Vân thì không nghĩ như vậy


SỐNG DAI MÀ SỐNG TRONG HOÀN CẢNH NÀY .. THÌ THIỆT LÀ VÔ PHƯỚC  Crying-face4
hiện tại mình còn đang sống khoẻ ... có bao giờ mình dành 1 chút thời gian đễ nghĩ tới .. nếu về già , mình sẽ như thế nào không ??

Vân thì có nghĩ đó .. chính vì vậy mà Vân thờ phượng Chúa .. xin Ngài thương xót là Vân không cần phải trải qua giai đoạn này

Suytu
Mời các bạn vào căn nhà mới nghĩ mát của Vân  Tulip4

http://www.lansongviet.net/index.php
Reply
#17


Mời các bạn vào căn nhà mới nghĩ mát của Vân  Tulip4

http://www.lansongviet.net/index.php
Reply