Vancouver Freedom rally September 13/20
(09-18-2020, 01:25 PM)tuyetvan Wrote: Những người nghiên cứu Kinh thánh là những khoa học gia

Mình có thông minh hơn họ ko là điều mình nên suy nghĩ kiến thức mình tới đâu

TV ơi mình take break nói chuyện tình yêu được kg?  Chứ muốn nói chuyện vui với nàng mà mình mới đọc trang 12-13 là chóng mặt rồi.   Winking-face4   Biggrin
ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
-TCS-
Reply