Nhà Hàng Bình Dân
#1
Bún riêu

[Image: C273CCEB-7AD5-4E44-A56C-B3088CB7BE39.jpg]

Cà Chua
[Image: CC776503-60AC-40E9-ABC0-B7FAA580D3F9.jpg]

[Image: 8F8F2AA5-BFFF-4BC7-AD08-C98FBBE8EEF9.jpg]
Rau muồng bào 

[Image: AFF3ED77-6F02-491E-B3FD-592924370207.jpg]


Đâuh hũ chiên

[Image: E030D618-2B02-4A54-A2F9-FBCEE047D270.jpg]
[-] The following 2 users Like iO Tia Lea's post:
  • Ngại đạn., TinhPhuDu
Reply
#2
Hoa Thanh Long

[Image: 880BC3EC-B705-4113-BB92-B3F894FC0669.jpg]

Hoa trong nhà 


[Image: CF3B19F1-095A-4A8D-A2A0-96BA95F99AA9.jpg]

Hoa ngoài sân

[Image: EF6C8A55-0448-406D-A6C5-C6E28C22A6D4.jpg]

[Image: DABAFC49-623D-4787-B3C5-54B83606C5FA.jpg]

Cây hoa ngọc Lan đang có nụ 

[Image: FEE5C10F-BFAC-4A6E-87D2-97E417F91AC0.jpg]
[-] The following 5 users Like iO Tia Lea's post:
  • Hai hòn, lãng, Ngại đạn., ThennNow, TinhPhuDu
Reply
#3
Mít

[Image: 6499-D3-AE-8-DAB-4414-81-E9-29-E893-DD1-C8-B.jpg]

Dưa gang hay dưa bở

[Image: 8821E1E8-2623-429E-96EC-E9A8E7CC2E4D.jpg]

Sầu riêng

[Image: 1F6B1393-8AC9-4CC5-BA20-B521209026E0.jpg]

[Image: 2E968F5C-A17B-4E07-A549-2D9A031244CB.jpg]

[Image: 1-AB5-C658-004-F-471-C-AC7-F-4-D932-B4-CD8-A3.jpg]
[-] The following 5 users Like iO Tia Lea's post:
  • Hai hòn, lãng, Ngại đạn., SugarBabe, TinhPhuDu
Reply
#4
Cây Lựu trước nhà

[Image: 25B6830A-975F-4C82-9AF8-E33139F95DFB.jpg]

[Image: 42EEA5AF-DB22-450D-9189-1D15E25F6F5F.jpg]
[Image: C127CD56-0065-4E50-80A0-02D6F2F2B9AA.jpg]

Cây lựu sau nhà

[Image: 02740837-6718-44-B6-97-D4-8-B4078398-BE1.jpg]

Cây bơ

[Image: 1-E2-E220-A-4-C6-C-4-A8-A-98-F9-7-F5-D288-FC214.jpg]

Giàn lá mơ - lá thúi địc 

[Image: 2-D380844-D0-F4-496-F-B86-A-8-F3-E3884-C261.jpg]

[Image: B23CDC17-D429-4CF2-9DC4-29AE5EC09DDB.jpg]
[-] The following 6 users Like iO Tia Lea's post:
  • Chân Nguyệt, Hai hòn, Ngại đạn., SugarBabe, ThennNow, TinhPhuDu
Reply
#5
Còn cây lựu trong nhà đâu? Becuoi
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền... ta xin tháng ngày rồi bình yên - VTA
Reply
#6
(09-04-2020, 10:19 AM)Ech Wrote: Còn cây lựu trong nhà đâu? Becuoi

Dạ cây lựu trong nhà vóng quá thiếu nắng traáng nhợt không đẹp nên không khoe ạ 

Quỷ xứ phá dễ sợ  Lol
Reply
#7
Hoa gì đây có ai biết loại hoa hiếm quý này ?

Hỉnt : có trái 

[Image: 53603367-F673-494B-B560-987977970ACE.jpg]
[-] The following 2 users Like iO Tia Lea's post:
  • Ngại đạn., TinhPhuDu
Reply
#8
1 loại rau là rau gì ?

[Image: C31C82D5-0834-4D9D-BA29-63F11A8488A2.jpg]
[-] The following 1 user Likes iO Tia Lea's post:
  • TinhPhuDu
Reply
#9
(09-04-2020, 10:34 AM)iO Tia Lea Wrote: 1 loại rau là rau gì ?

[Image: C31C82D5-0834-4D9D-BA29-63F11A8488A2.jpg]
Cây leo , lá ăn được, cuối mùa thu có nhiều củ ở kẻ lá , một khi củ rót xuống đất mọc lên cây mới , cây này ai củng sợ một khi mọc trong vườn thì khó mà .... Trong khi người Trung Quốc từ thời xưa đông y đả sử dụng củ để chửa bệnh, nếu không lầm người Hoa lấy lá và củ nấu canh để trị bệnh phong thấp,  nhất là nhóm người sống trên núi
Be Vegan, make peace.
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TinhPhuDu
Reply
#10
(09-04-2020, 11:42 AM)Chân Nguyệt Wrote: Cây leo , lá ăn được, cuối mùa thu có nhiều củ ở kẻ lá , một khi củ rót xuống đất mọc lên cây mới , cây này ai củng sợ một khi mọc trong vườn thì khó mà .... Trong khi người Trung Quốc từ thời xưa đông y đả sử dụng củ để chửa bệnh, nếu không lầm người Hoa lấy lá và củ nấu canh để trị bệnh phong thấp,  nhất là nhóm người sống trên núi
Be Vegan, make peace.

Rau mồng tơi của Nhật 
Thuốc chữa bịnh đó sis  Thumbs-up4
Reply
#11
Cậu Lựu 

[Image: 47FA308A-1167-4D16-B30C-AC6C797AB6EF.jpg]

[Image: 77E1A560-562C-481F-9A10-37E8F89CAE15.jpg]


[Image: 6FD9F6B9-1030-45A5-8514-A8AF471A29DF.jpg]
[-] The following 2 users Like iO Tia Lea's post:
  • Ngại đạn., TinhPhuDu
Reply
#12
To^i chi~ me^ la' thu'i đi.t kho^ng me^ gi` nu~a he^'t!

Reply
#13
Wow bún riêu , lựu

Cây cảnh , trái cây, sầu riêng ... Clap Clap
🌺💕_______________________________________________________________________💕 🌺
                   
(✿◠‿◠)     (>‿◠)✌    \ (•◡•) /  (ô‿ô)

🌺💕________________________________________________________________________💕 🌺
Reply
#14
(09-04-2020, 03:03 PM)LoveStory08 Wrote: To^i chi~ me^ la' thu'i đi.t kho^ng me^ gi` nu~a he^'t!

Mời sis món thịt dê lá thúi địc

Lá thúi địc và thịt dê hấp củ riềng chấm mắm tôm

[Image: 1-C9-E8-C03-C9-BF-4-E21-A15-C-24-E923408761.jpg]

[Image: F70741-F7-CEE5-4-F07-A0-E9-4-CF1-B9-DE2-CEA.jpg]
[-] The following 4 users Like iO Tia Lea's post:
  • Dược Tuệ, lãng, LoveStory08, TinhPhuDu
Reply
#15
(09-04-2020, 03:29 PM)SugarBabe Wrote: Wow bún riêu , lựu

Cây cảnh , trái cây, sầu riêng ... Clap Clap

Thanks 
Mời mod trái cây

[Image: 1-EC36634-EB80-4-FB2-86-F4-0-E9-D98-DB7-FB2.jpg]


Lựu rất ngọt và hột mềm 

[Image: AC9941-B1-0857-446-F-980-E-F261-B4-E248-B8.jpg]
[-] The following 2 users Like iO Tia Lea's post:
  • Hai hòn, TinhPhuDu
Reply