Danh Ngôn - Wisdom Quote
#1
""Sự phát triển trí tuệ nên bắt đầu từ khi sinh ra và chỉ dừng lại khi chết." 

ALBERT EINSTEIN 


[Image: albert-einstein-quote-intellectual-growt...mmence.jpg]
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#2
Albert Einstein nói, "Tôi không biết Thế chiến III sẽ diễn ra bằng vũ khí gì, nhưng Thế chiến IV sẽ diễn ra bằng gậy và đá." 

Điều này cho thấy ông tin rằng vũ khí được sử dụng trong Thế chiến III sẽ tàn phá đến mức nền văn minh mà chúng ta biết sẽ biến mất.


[Image: 8072839_orig.jpg]

Admire Smiling-face-with-halo4
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply