... không tên
(2020-11-23, 07:39 PM)lãng Wrote: [Image: IMG-20201123-193004.jpg]

Hơi bị ốm nhom ốm nhách.
Lol Lol
Thầy thử làm kiểu này xem, trò thấy ý nghĩa hay hơn Wink

[Image: 5546907-C-0-A6-A-4-A9-D-999-D-C4-C4850-CBA4-D.jpg]
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply