Lá Phiếu của Bạn là Tiếng Gọi Lương Tâm
#76
Hello TIN NÓNG
Ý TRỜI = THIÊN ĐỊNH =>>> NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH  Smiling-face-with-halo4 Innocent Innocent Innocent Innocent Innocent

214/CƠ HỘI LỊCH SỬ CHO TT. TRUMP: THẨMPHÁN RUTH GINSBURG ĐÃ THEO S... T.AN,Đ.ÀN L.ỪA ĐANG R.UN LẨY BẨY[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#77
#373 19SEP20: TT. TRUMP SẼ ĐỀ CỬ THẨM PHÁN MỚI VÀO TUẦN SAU!

MỜI CÁC BẠN ĐỌC SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH MỚI NHẤT, ĐỂ BIẾT CHUÁ ĐÃ NÓI GÌ VỀ SỰ RA ĐI CỦA BÀ THẨM PHÁN GINSBURG http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=522&page=21

[Image: 119936265_1053073318442864_7858554679934...e=5F8CF4AA]

Photo meaning: altar-of-the-last-judgement-detail-the-archangel-Michael-weighing-souls

Artist: Rogier Van-der-Weyden-c-1399-1464


[Image: hello.gif]

LATEST HOLY LOVE MESSAGES

LET READ, and CONTEMPLATE LATEST HOLY LOVE MESSAGES

CHÚNG TA HÃY CÙNG ĐỌC, và SUY GẪM NHỮNG SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH MỚI NHẤT

*&*

Mời bạn hãy lắng nghe, và suy gẫm Lời Đức Chúa Cha phán dạy, và hãy gia tăng cầu nguyện chuỗi Mân Côi cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lần này, vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Bởi vì kết quả của cuộc bầu cử này sẽ có ảnh hưởng lên tương lai của toàn thế giới, để chọn ra người lãnh đạo cho toàn thế giới, chứ không chỉ riêng cho Hoa Kỳ!

HÃY GIÚP CHO THẾ GIỚI CHÚNG TA KHÔNG BỊ RƠI VÀO SỰ THỐNG TRỊ CỦA MỘT CHẾ ĐỘ NGẦM GIAN ÁC, CỰC TẢ, THIÊN CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA, SẼ KHIẾN MỌI NGƯỜI BỊ TƯỚC ĐOẠT ĐI MẤT QUYỀN TỰ DO, NHÂN PHẨM CỦA MỘT CON NGƯỜI ĐÚNG NGHĨA!!!

MỖI CÔNG DÂN HOA KỲ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI LÁ PHIẾU BẦU CỬ TỔNG THỐNG HOA KỲ, THEO TIẾNG GỌI LƯƠNG TÂM, VÀ TRƯỚC THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG. BỞI VÌ MỘT LÁ PHIẾU BẦU KHÔNG DỰA TRÊN TIẾNG NÓI THẬT SỰ CỦA LƯƠNG TÂM BẠN, LÀ MỘT LÁ PHIẾU ĐÃ BỊ UỔNG PHÍ MẤT HẾT Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA NÓ!

*&*&*

September 19, 2020
Public
God The Father

Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

“I ordain life and death according to My Divine Will. In every case, My timing Is significant and perfect.

Such was the case yesterday when I called to judgment Ruth Bader Ginsberg. No one – no matter their role in the world – escapes My Justice.

Each one is judged upon their obedience to My Commandments.

The passing of this Supreme Court Justice opens doors of opportunity.

Your President* can now replace this liberal woman with a conservative Justice.


His actions as the reigning president will empower his position as a presidential candidate.

Since the deceased had much power on earth, her passing will strengthen those who opposed her.

To many, it will seem as though an albatross has been removed from hanging around their neck.”

“NOW, LET US MOVE FORWARD IN FREEDOM – STRIKING A LESS INHIBITED BLOW FOR FREEDOM AND ALLOWING FREEDOM TO BE GOVERNED BY HOLY LOVE IN THE HEART."

Read 1 John 3:24+

All who keep his commandments abide in him, and he in them. And by this we know that he abides in us, by the Spirit which he has given us.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press – Holy Bible – Revised Standard Version – Second Catholic Edition.)

* President Donald J. Trump.


PLEASE READ MORE AT THE ORIGINAL WEBSITE:
https://www.holylove.org/messages/#latest-messageSmiling-face-with-halo4 Innocent Innocent Innocent Innocent Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#78
A MUST WATCH FOR YOU

Special Report: Manipulating America—The Chinese Communist Playbook

https://www.theepochtimes.com/programmin..._link=true
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#79
[Image: hello.gif]

LATEST HOLY LOVE MESSAGES

LET READ, and CONTEMPLATE LATEST HOLY LOVE MESSAGES

CHÚNG TA HÃY CÙNG ĐỌC, và SUY GẪM NHỮNG SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH MỚI NHẤT

*&*

Mời bạn hãy lắng nghe, và suy gẫm Lời Đức Chúa Cha phán dạy, và hãy gia tăng cầu nguyện chuỗi Mân Côi cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lần này, vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Bởi vì kết quả của cuộc bầu cử này sẽ có ảnh hưởng lên tương lai của toàn thế giới, để chọn ra người lãnh đạo cho toàn thế giới, chứ không chỉ riêng cho Hoa Kỳ!

HÃY GIÚP CHO THẾ GIỚI CHÚNG TA KHÔNG BỊ RƠI VÀO SỰ THỐNG TRỊ CỦA MỘT CHẾ ĐỘ NGẦM GIAN ÁC, CỰC TẢ, THIÊN CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA, SẼ KHIẾN MỌI NGƯỜI BỊ TƯỚC ĐOẠT ĐI MẤT QUYỀN TỰ DO, NHÂN PHẨM CỦA MỘT CON NGƯỜI ĐÚNG NGHĨA!!!

MỖI CÔNG DÂN HOA KỲ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI LÁ PHIẾU BẦU CỬ TỔNG THỐNG HOA KỲ, THEO TIẾNG GỌI LƯƠNG TÂM, VÀ TRƯỚC THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG. BỞI VÌ MỘT LÁ PHIẾU BẦU KHÔNG DỰA TRÊN TIẾNG NÓI THẬT SỰ CỦA LƯƠNG TÂM BẠN, LÀ MỘT LÁ PHIẾU ĐÃ BỊ UỔNG PHÍ MẤT HẾT Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA NÓ!

*&*&*


September 20, 2020

Public
God The Father

Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father.  He says: 

“Children, you see with what honor the deceased Supreme Court Justice* is being treated.  None of this matters.  

What counts is what was in her heart as she drew her last breath.  What matters is each one’s state of soul before Me.  

People must understand that abortion is murder.  Murder is against My Commandments. 

Decades ago, belief in abortion would have horrified the general public.  Today, this Justice who raised the flag of abortion high is being lauded as a hero.  See how distorted the morality of the heart of the world has become.”

“It is the job of every Christian to reverse the degeneration of modern-day morality. Do this through prayer and standing for the Truth of what abortion really is.  

Do not allow the Truth to be hidden and held in derision and compromised, as it is these days.  

Take a stance.  Be a soldier of Truth.  Then, when you stand before the Judgment Seat of My Son, you will not be condemned for this heinous crime of abortion.”

Read 2 Timothy 2:15-16+

Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.  Avoid such godless chatter, for it will lead people into more and more ungodliness,

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press – Holy Bible – Revised Standard Version – Second Catholic Edition.)

* Ruth Bader Ginsburg

[Image: purgatory.jpg]
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#80
#374 20SEP20: NỐI GÓT JOE BIDEN, PELOSI BỊ LẪN LUÔN RỒI???[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#81
Cập Nhật: bắt nữ nghi phạm gửi thư chứa chất cực độc cho Trump.[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#82
Astonished-face4 Rollin Lol

CƯỜI TÉ NGỬA! Joe Biden lại GÂY BÃO khi lộ video SỐNG ẢO "VẪY TAY CHÀO BÃI ĐẤT TRỐNG"[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#83
WTO ‘thiên vị’ Trung Quốc trong cuộc chiến thuế quan - Chính quyền Trump ‘nổi giận’ tuyên bố vô hiệu hóa WTO

 Bình luận  Thủy Tiên • 12:07, 21/09/20


[Image: ntdvn_gettyimages-1146754182-594x594-1.jpg]

Washington cho rằng WTO đã “chọn nhầm phe” trong cuộc chiến của chính quyền Trump chống lại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)


Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra phán quyết hôm thứ Ba (15/9) rằng các mức thuế bổ sung mà Hoa Kỳ áp đặt vào năm 2018 đối với hàng hóa Trung Quốc đã vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. Tuy nhiên, Washington cho rằng WTO đã “chọn nhầm phe” trong cuộc chiến của chính quyền Trump chống lại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/7/2018 tuyên bố đã nộp đơn kiện Mỹ ra trước WTO liên quan tới kế hoạch áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc của Mỹ.
Theo giới chức Trung Quốc, Mỹ đã phớt lờ các quy tắc thương mại thế giới đã được thiết lập và Trung Quốc có quyền bảo vệ nền kinh tế của nước này.
Trung Quốc khiếu nại rằng cách áp thuế này của Mỹ không được áp dụng cho tất cả các thành viên WTO. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng cáo buộc các khoản thuế tăng cường của Mỹ đã vi phạm một quy định then chốt về giải quyết tranh chấp trong WTO, theo đó yêu cầu mọi thành viên WTO phải giải quyết tranh chấp thông qua WTO, trước khi có thể áp dụng những đòn trả đũa nhằm vào một thành viên khác.
Phán quyết ‘thiên vị’ của WTO
Một hội đồng gồm 3 chuyên gia thương mại được Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO lập ra vào ngày 15/9, đã ra phán quyết rằng các chính sách thuế của Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc năm 2018 là "không phù hợp" với các quy tắc thương mại toàn cầu.
Phán quyết cho rằng, các mức thuế quan của Mỹ áp với hàng hóa Trung Quốc vượt mức tối đa mà Mỹ đưa ra và Washington cũng không đưa ra lý giải thỏa đáng tại sao các biện pháp thuế quan của họ là một ngoại lệ hợp lý.
Ban hội thẩm cho biết trong một báo cáo rằng Hoa Kỳ đã không đủ sức nặng để chứng minh rằng các biện pháp tạm thời là hợp lý. Ban hội thẩm đưa ra một bổ sung, cho biết nhóm đã “nhận thức rất rõ về bối cảnh rộng lớn hơn trong hệ thống WTO, vốn phản ánh một loạt các căng thẳng thương mại toàn cầu chưa từng có".
Ủy ban của WTO cho biết chỉ xem xét các mức thuế của Mỹ, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại không xét tới các biện pháp trả đũa của Trung Quốc nhắm vào Hoa Kỳ, có phải vì Washington đã không đệ đơn kiện? 
[Image: ntdvn_gettyimages-1037108020-594x594-1-550x330.jpg]Tại sao WTO lại không xét tới các biện pháp trả đũa của Trung Quốc nhắm vào Hoa Kỳ, có phải vì Washington đã không đệ đơn kiện? (Ảnh: FABRICE COFFRINI/AFP qua Getty Images)
Washington có quyền phủ quyết phán quyết bằng việc đệ đơn kháng cáo trong khoảng thời gian 60 ngày, họ chỉ đơn giản là không làm vậy, vì WTO dường như đã “mất đi giá trị” trong mắt chính quyền Trump
Phản ứng 'cương quyết' của chính quyền Hoa Kỳ
Về phần mình, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố việc Washington áp thuế bổ sung hàng hóa Trung Quốc là phù hợp với Điều 301 Luật Thương mại năm 1974, trong đó cho phép Tổng thống Trump áp thuế và sử dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu khác bất cứ khi nào một nước nào đó có hành động thương mại bất bình đẳng ảnh hưởng tới hoạt động thương mại của Mỹ.
Washington khẳng định các biện pháp thuế tăng cường là cần thiết để đối phó với những vi phạm tràn lan của Trung Quốc về quyền sở hữu trí tuệ, các chính sách ép buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ để tiếp cận thị trường và các hành vi buôn bán không công bằng.
Tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan đối với hàng tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, trong nỗ lực đưa Bắc Kinh vào bàn đàm phán và giải quyết các vấn đề nói trên.
Trong cuộc thương chiến kéo dài hai năm với Bắc Kinh, Tổng thống Trump đe dọa đánh thuế đối với gần như tất cả hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc - hơn 500 tỷ USD - trước khi hai nước ký thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" vào tháng Giêng. 
Dữ liệu hải quan của Mỹ cho thấy các mức thuế bổ sung vẫn được áp dụng đối với khoảng 370 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc; và 62,16 tỷ USD tiền thuế đã được thu vào tháng 7/2018.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý một thỏa thuận sơ bộ vào đầu năm nay, nhưng hầu hết các mức thuế vẫn được giữ nguyên.
Đại sứ Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Robert Lighthizer, cho biết trong một tuyên bố: “Báo cáo này xác nhận những gì chính quyền Trump đã quan sát trong bốn năm: WTO hoàn toàn không đủ khả năng để ngăn chặn các hoạt động gây hại kinh tế toàn cầu của Trung Quốc”.
“Hoa Kỳ phải được phép tự vệ trước các hành vi thương mại không công bằng, và chính quyền Tổng thống Trump sẽ không để Trung Quốc sử dụng WTO để lợi dụng công nhân, doanh nghiệp, nông dân và chủ trang trại của Mỹ”, báo cáo nêu rõ.
WTO đang bị Trung Quốc điều khiển ?
WTO đã đứng về phía Trung Quốc đối với việc Hoa Kỳ áp đặt thuế quan cho khoảng 234 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào năm 2018. Tuy nhiên, phán quyết từ WTO sẽ có rất ít tác dụng thực tế - vì ban kháng nghị của nhóm này có quá ít thành viên hoạt động, sau khi Hoa Kỳ đã cho ngừng lại các bổ nhiệm cần thiết.
Tổng thống Trump và các cố vấn hàng đầu của ông từ lâu đã xem WTO như một trở ngại đối với cam kết của ông Trump là “Nước Mỹ trên hết”. Trong khi WTO khẳng định rằng tất cả các thành viên đều được đối xử bình đẳng, họ lại ngăn cản Hoa Kỳ bảo vệ người lao động và phát huy ảnh hưởng của mình để ngăn chặn các hành vi gian lận từ Trung Quốc. 
WTO cũng khuyến khích Trung Quốc (nước có nền kinh tế phát triển vượt bậc sau khi trở thành thành viên tổ chức này vào năm 2001) phát triển, trong khi làm rất ít để kiềm chế các hành vi thương mại không công bằng của Bắc Kinh.
Các cố vấn của ông Trump chỉ ra rằng WTO không có khả năng đối đầu với Trung Quốc, đây cũng là lý do cho cuộc thương chiến của Tổng thống Trump với Bắc Kinh.
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đã phê bình gay gắt phán quyết của nhóm này hôm thứ Ba (15/9) khi cho rằng WTO làm việc không hiệu quả.
Ông Lighthizer cho biết trong một tuyên bố: “Cho dù ban hội thẩm không tranh luận về bằng chứng đưa thêm mà Hoa Kỳ đã đệ trình đối với hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc, quyết định của họ cho thấy WTO không đưa ra một biện pháp khắc phục nào đối với hành vi sai trái đó”.
[Image: ntdvn_gettyimages-936562110-594x594-1-550x330.jpg]Đại sứ Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Robert Lighthizer cho biết ban hội thẩm WTO không xem xét bằng chứng đưa thêm mà Hoa Kỳ đã đệ trình đối với hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc (Ảnh: Win McNamee/Getty Images)
Trung Quốc hoan nghênh quyết định của WTO là "khách quan và công bằng", khi tổ chức này phán quyết rằng Trung Quốc được "xác định vững chắc trong việc tôn trọng các quy định của WTO và duy trì thẩm quyền của một hệ thống thương mại đa phương".
Trong khi Trung Quốc làm điều tương tự là áp đặt thuế quan đối với hàng hóa do Hoa Kỳ sản xuất, cùng rất nhiều hành vi vi phạm tự do thương mại, WTO chỉ đơn giản là “phớt lờ”
Sự yếu kém của WTO
WTO được thành lập bởi các quan chức Mỹ và châu Âu cách đây hơn hai thập kỷ như một cách để mở cửa thị trường toàn cầu, điều tiết thương mại và thúc đẩy hòa bình và ổn định. Một trong những trách nhiệm chính của tổ chức này là soạn thảo các thỏa thuận thương mại giữa các thành viên và đưa ra cách giải quyết tranh chấp có trật tự.
Việc Trung Quốc gia nhập tổ chức - cách đây 18 năm vào ngày 11/12/2001 - gây thêm căng thẳng cho hệ thống này. Việc Trung Quốc bổ sung hơn một tỷ người vào thị trường toàn cầu đã tạo ra một cơ hội lớn cho các công ty và một cú sốc cho người lao động ở Hoa Kỳ và những nơi khác, khi họ buộc phải cạnh tranh.
Các quy tắc của WTO không được soạn thảo ngay từ đầu đối với một nền kinh tế như Trung Quốc và các nhà phê bình cho rằng tổ chức này đã không thể khống chế một cách thỏa đáng Bắc Kinh, khi chính quyền này sử dụng sự kết hợp giữa doanh nghiệp tư nhân và sự hỗ trợ của nhà nước để thống trị các ngành công nghiệp toàn cầu.
Chính quyền Trump đã chỉ trích quyết định của cơ quan này khi cho phép Trung Quốc tuyên bố một vị thế đặc biệt đối với các nước đang phát triển, và đã lên án WTO vì đã làm rất ít để ngăn Trung Quốc trợ cấp phá giá cho các sản phẩm của họ - thay vào đó WTO lại từ chối các biện pháp của Mỹ nhằm chặn hàng hóa giá rẻ đó lan tràn ra thế giới.
Vô hiệu hóa WTO
Hoa Kỳ đã dành hai năm để cắt đứt Tổ chức Thương mại Thế giới, chỉ trích tổ chức này là không công bằng, coi thường quyền lực của mình. Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông phải "làm gì đó với WTO vì họ đã để Trung Quốc thoát khỏi tội ác".
“Trong nhiều năm qua, những hành vi lạm dụng này đã được dung thứ, bỏ qua hoặc thậm chí được khuyến khích”, Tổng thống Trump phát biểu vào tháng 9/2019. Ông cũng nói rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận một “thỏa thuận tồi” trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc và rằng ông không cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử năm 2020.
“Điều đó khiến chính quyền có cơ sở để nói rằng WTO đã lỗi thời. Nếu họ không thể ra phán quyết về quyền sở hữu trí tuệ, thì vị trí của họ trong nền kinh tế rộng lớn hơn trong tương lai là gì?” Cekuta, hiện là hiệu trưởng của công ty vận động hành lang Capitol Counsel.
Với ba thành viên trong nhóm bảy thành viên trong hội đồng, mức tối thiểu cần thiết để xét xử một vụ việc, WTO sẽ không thể có giải pháp chính thức cho nhiều tranh chấp thương mại quốc tế.
Việc mất đi “trọng tài thương mại” của thế giới (vốn quá yếu kém về năng lực) có thể biến quy trình giải quyết tranh chấp quốc tế thành một quy trình tự do, mở đường cho Hoa Kỳ tái lập trật tự thế giới cùng với việc loại bỏ chính quyền Trung Quốc khỏi “cuộc chơi lớn” toàn cầu.
Điều này cũng báo hiệu sự sụp đổ của Tổ chức 25 tuổi này. “WTO đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất kể từ khi nó được thành lập”, Phil Hogan, ủy viên thương mại châu Âu, nói với các thành viên của Nghị viện châu Âu. 
Nếu các quy tắc quản lý thương mại quốc tế không còn có thể được thực thi, thế giới sẽ có luật mới, và Tổng thống Trump đang thiết lập lại mọi trật tự từ mớ hỗn loạn này.
Thủy Tiên
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#84
Mùa gặt chết chóc của ĐCSTQ sau 100 năm gieo trồng tội ác (Phần 1)

[Image: ntdvn_mua-gat-chet-choc-cua-dcstq-sau-10...phan-1.jpg]

Tất cả những điều thuộc về bản chất của ĐCSTQ đều đi ngược lại với văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, quan niệm đạo đức của người Trung Hoa xưa. (Ảnh NTD Việt Nam tổng hợp)
Mùa gặt chết chóc của ĐCSTQ sau 100 năm gieo trồng tội ác (Phần 1)
 Bình luậnNguyên Vũ • 06:30, 15/07/20• 4788 lượt xem   

Hay nói cách khác, những hạt mầm của ĐCSTQ gieo trồng trên cơ thể đất nước Trung Hoa cứ ngày một lớn dần cùng với sức hủy diệt ghê gớm của nó. Đó là những hạt mầm của vô Thần luận, phủ nhận tôn giáo tín ngưỡng chân chính; hạt mầm của phá hoại văn hóa truyền thống; hạt mầm của văn hóa Đảng với đặc trưng là “Giả - Ác - Đấu” đi ngược lại với “Chân - Thiện - Nhẫn” dẫn đến vụ mùa đầy chết chóc mà ĐCSTQ buộc phải thu hoạch lúc này.

Trung Hoa xưa và Trung Quốc nay khác biệt ra sao
Trung Hoa - vùng trung tâm của đồng bằng Hoa Hạ với những đỉnh núi chọc trời của dãy Thiên Sơn, Côn Lôn quanh năm tuyết phủ, với những dòng sông Trường Giang, Hoàng Hà dằng dặc bao la ngày đêm cuồn cuộn và những miền thảo nguyên bát ngát, những kỳ hoa dị thảo, những khu rừng thâm u, những đền đài hùng vĩ trang nghiêm... từ 5000 năm nay, triều đại nối tiếp triều đại, dù giang sơn đã bao lần đổi chủ nhưng những thế hệ người dân nơi đây đã xây dựng nên một nền văn hóa rực rỡ có một không hai của nhân loại. Đó là nền văn hóa thần truyền bắt đầu bởi những thánh nhân kể từ Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, Vũ cho đến các bậc thầy tư tưởng của nhân loại như Đức Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử… đến những đế vương anh minh, những hiền thần bất hủ, những văn thần võ tướng và các danh nhân văn hóa kiệt xuất, những người dân lương thiện cần cù cùng vô số những điển tích văn hóa lịch sử, những bài học về đạo đức, truyền thống nuôi dưỡng và bồi đắp tinh thần đời đời kiếp kiếp cho cả một dân tộc cũng như có sức ảnh hưởng lớn đối với nhân loại. Nó xứng đáng được gọi là xứ “Thần Châu hạo thổ”, “trung tâm chi quốc” như lời ca ngợi của biết bao thế hệ loài người… cho đến thời điểm 100 năm trước.
[Image: ntdvn_shutterstock-1155899701.jpg]Nó xứng đáng được gọi là xứ “Thần Châu hạo thổ”, “trung tâm chi quốc” như lời ca ngợi của biết bao thế hệ loài người… (Ảnh: Shutterstock)
Trung Quốc ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã hầu như không còn dấu vết gì của nền văn minh 5000 Trung Hoa. Ngày nay, đây là trung tâm sản xuất ra những thứ giả: từ hàng giả cho đến đạo đức giả; là nơi đạo đức, công lý không còn đất sống; nơi dối trá lọc lừa là điều tất nhiên và lòng tử tế trở thành khó hiểu; là nơi mà con người đối xử với nhau độc dữ như lang như sói, như ma như quỷ; là nơi mà chính quyền coi người dân chẳng hơn gì súc vật có thể tùy ý giày đạp giết mổ, cho sống được sống, muốn chết phải chết, nói tốt thì được tốt, bảo xấu thì là xấu; là nơi mà đảng tính cao hơn nhân tính; là nơi diễn ra những tội ác kinh khiếp nhất trong lịch sử nhân loại… và hiện nay, nó là nơi bùng phát của “virus yêu quái” Coronavirus có thể đã gây nên cái chết của hàng triệu người Trung Quốc; là nơi kinh tế suy sụp, quốc vận mong manh; nơi bão tuyết phủ kín mặt đất mùa hạ, lũ lụt tàn phá, mưa đá rầm rầm, châu chấu bay kín trời, cá nhảy dậy mặt sông, và động đất liên miên cùng các dị tượng liên tiếp xuất hiện... khiến đến cả những người thờ ơ nhất cũng thắc mắc: “Chuyện gì đang xảy ra với Trung Quốc và nguyên nhân từ đâu?”
Vì vậy, trong loạt bài viết này, chúng ta cùng lần giở lại lịch sử, quay trở về thời điểm ban đầu khi thành lập ĐCSTQ, lần theo những tháng năm “gió tanh mưa máu” của nó cùng những tội ác phản nhân loại, phản vũ trụ mà ĐCSTQ đã gieo mầm trên cơ thể của xứ Thần Châu hạo thổ để lý giải cho mùa gặt chết chóc đang đến mà ĐCSTQ không thể chối bỏ sau 100 năm gieo trồng tội ác của nó.
[Image: ntdvn_ntdvn-man-ro.jpg]Chúng ta cùng lần giở lại lịch sử, quay trở về thời điểm ban đầu khi thành lập ĐCSTQ, lần theo những tháng năm “gió tanh mưa máu” của nó...(Ảnh tổng hợp)
Sự ra đời của ĐCSTQ
Tháng 7/1921, một tổ chức chính trị của người Hoa đã ra đời, đó là Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Trong thời điểm này, đất nước Trung Hoa đang rơi vào yếu thế. Sự thất bại của triều đình Mãn Thanh trong quản lý quốc gia cùng sự yếu kém về sức mạnh quân sự đã dẫn đến việc thua cuộc của họ trước các đội quân được trang bị hiện đại hơn từ phương Tây. Họ đã thua trong các cuộc chiến với liên quân Anh - Pháp đánh vào Bắc Kinh hồi đầu thập kỷ 1860, chiến tranh Trung – Nhật vào năm Giáp Ngọ 1894, và chiến tranh Trung – Nga ở vùng đông bắc vào năm 1906. Trong sự kiện “Quốc nạn năm Canh Tý” năm 1900, liên quân 8 nước phương Tây đã tràn vào thành Bắc Kinh khiến triều đình nhà Thanh phải đi trốn.

Những thất bại ấy khiến cho nhiều người Trung Hoa trở nên mất tự tin vào sức mạnh của nền văn minh cổ đại của mình. Kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất, mặc dù Trung Hoa thuộc về bên thắng cuộc, nhưng không được tính là nước mạnh thời bấy giờ. Thậm chí, Trung Hoa còn chịu thua thiệt trong hòa ước Versailles. Do vậy mới có cuộc vận động Ngũ Tứ vào mùng 4 tháng 5 năm 1919 của học sinh sinh viên, công nhân, thị dân, trí thức Trung Hoa, cuối cùng khiến Trung Hoa hoàn toàn chuyển sang ‘Tây’ hoá. ĐCSTQ đã ra đời trong hoàn cảnh đó mà chúng ta có thể mượn một lời của ngài Dalai Lama - lãnh tụ tinh thần của người dân Tây Tạng - để mô tả về nó: “...là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nảy nở, trên rác rưởi của cuộc đời."
[Image: ntdvn_sinh-vien-bac-kinh-bieu-tinh-trong...u-copy.jpg]Sinh viên Bắc Kinh biểu tình trong phong trào Ngũ Tứ. (Ảnh: Wikipedia)
ĐCSTQ giành được chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn... bởi chính quyền đi ngược lòng dân
Dưới chiêu bài giải phóng dân tộc, chấn hưng đất nước, ĐCSTQ đã lôi kéo được nhiều thành phần xã hội lúc đó cùng tham gia lực lượng của nó. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, cuối cùng vào năm 1949, ĐCSTQ đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến với Quốc Dân Đảng và lên nắm chính quyền tại Trung Hoa Đại lục, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, còn gọi là Trung Quốc.
“Giành được chính quyền đã khó, giữ được chính quyền còn khó hơn” - câu này được Lenin tổng kết và nó hết sức chính xác trong trường hợp của ĐCSTQ - một phân nhánh của Cộng sản Quốc tế đệ tam với những hạt mầm đầu tiên được mang về từ Liên Xô. Ở một đất nước với 5000 năm lịch sử như Trung Hoa thì việc gieo cấy một tổ chức chính trị ngoại lai như ĐCSTQ sẽ rất khó khăn vì nó không có chút gì ăn nhập với lịch sử, văn hóa dân tộc nơi ấy. Người Trung Hoa theo truyền thống là một dân tộc có tín ngưỡng mạnh mẽ vào Thần, còn ĐCSTQ chủ trương vô Thần, vô tôn giáo. Văn hóa thần truyền của người Trung Hoa chủ trương thuận theo tự nhiên, theo mệnh Trời, theo Đạo… còn ĐCSTQ thì chủ trương “đấu Trời đấu Đất”, “bạo Thiên nghịch Địa”. Những lời dạy của những thánh nhân cổ đại về Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, về đạo đức và cách ứng xử cao thượng, nho nhã, trung thực, thành tín, nhẫn nại.... đã ăn sâu vào lòng xã hội Trung Hoa qua mấy nghìn năm, còn ĐCSTQ chủ trương lừa gạt, dối trá, lưu manh hạ cấp. Người Trung Hoa coi trọng nhân tính, còn ĐCSTQ đề cao “đảng tính”, để giữ “đảng tính” thì có thể đi ngược lại với nhân tính mà hành ác. Người Trung Hoa coi trọng gia đình, gia tộc còn ĐCSTQ chủ trương “vô gia đình, vô tổ quốc”. Người Trung Hoa xưa giảng “nhẫn”, đề cao đức khoan dung, nhẫn nại, kiên trì, còn ĐCSTQ chủ trương tranh đấu: “đấu Trời, đấu Đất, đấu người” và “dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền” hay “chính quyền sinh ra từ nòng súng” (lời Mao Trạch Đông) khiến họ sẵn sàng giết hàng chục triệu, trăm triệu người Trung Hoa cốt để giữ vững quyền lực chính trị của họ…
[Image: ntdvn_9bc.jpg]ĐCSTQ chủ trương tranh đấu: “đấu Trời, đấu Đất, đấu người” và “dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền” hay “chính quyền sinh ra từ nòng súng” (Ảnh qua mejoresfotos.eu)
Hạt giống tội ác bắt đầu được chính thức gieo trồng trên cơ thể Trung Hoa
Tất cả những điều thuộc về bản chất của ĐCSTQ đều đi ngược lại với văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, quan niệm đạo đức của người Trung Hoa xưa. Vậy thì giống như cơ chế miễn dịch, cơ thể Trung Hoa 5000 năm tuổi đó sẽ đào thải con virus ngoại lai ĐCSTQ vốn quá khác biệt với nó. Một người Trung Hoa được nuôi dạy theo văn hóa truyền thống với tín ngưỡng vào Thần Phật, với những giá trị đạo đức Nho Thích Lão - tam giáo, với quan niệm đạo đức được truyền thừa qua các thế hệ... liệu có thể nhắm mắt làm theo lời của ĐCSTQ mà lừa dối, dùng bạo lực để trấn áp, giết chóc hay làm những việc bạo Thiên nghịch Địa hay không? Điều này dẫn đến việc ĐCSTQ phải liên tiếp tổ chức những cuộc vận động chính trị kể từ khi nó ra đời đến nay, chủ yếu là dùng bạo lực và tuyên truyền dối trá để người Trung Hoa lấy nỗi sợ làm lý do để tự vệ, lấy lòng tham làm động lực để phát triển, dần dần cắt đứt mối liên hệ với truyền thống thực sự, để qua từng thế hệ, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của mảnh đất Thần Châu xưa cứ nhạt dần và giá trị quan của ĐCSTQ cứ đậm dần lên. Chỉ đến lúc ấy, ĐCSTQ mới có thể hoàn toàn khống chế người dân và đất nước Trung Hoa cổ xưa. Hay nói cách khác, những hạt mầm của ĐCSTQ gieo trồng trên cơ thể đất nước này cứ ngày một lớn dần cùng với sức hủy diệt ghê gớm của nó. Đó là những hạt mầm của vô Thần luận, phủ nhận tôn giáo tín ngưỡng chân chính; hạt mầm của phá hoại văn hóa truyền thống; hạt mầm của văn hóa Đảng với đặc trưng là “Giả - Ác - Đấu” đi ngược lại với “Chân - Thiện - Nhẫn” dẫn đến vụ mùa đầy chết chóc mà ĐCSTQ buộc phải thu hoạch lúc này… đó là nội dung của những kỳ sau.
(Còn tiếp…)
Nguyên Vũ
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#85
Mùa gặt chết chóc của ĐCSTQ sau 100 năm gieo trồng tội ác (Phần 2)
Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi có Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ)... họ đã gieo hạt giống vô Thần trên toàn cõi Trung Hoa trong cả trăm năm nay và xóa sạch những tín ngưỡng hữu Thần đã hình thành nên và cắm rễ trong lòng người dân Trung Hoa từ gần 5000 năm trước.

Chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện trên một vùng lãnh thổ ngày nay đã bị ĐCSTQ cưỡng chiếm - Tây Tạng, lúc ấy là vương triều Thổ Phồn (618-842), đã vươn lên đến giai đoạn cực thịnh vào thời vua Tùng Tán Can Bố và kéo dài đến triều vua Lãng Đạt Mã (Langdarma) với sức mạnh uy hiếp nhà Đường ở Trung Hoa. Sau khi hoàng đế Đại Đường là Đường Thái Tông mất, Thổ Phồn hùng mạnh đến nỗi Trung Hoa không thể ngăn chặn sự xâm lăng của họ. Tuy nhiên, vương triều này đã sụp đổ trong vòng 4 năm cai trị của vua Lãng Đạt Mã. 
Lúc này ở Tây Tạng, Phật giáo Mật Tông đã có được những ảnh hưởng lớn tới dân chúng và xã hội. Nhưng quốc vương Lãng Đạt Mã theo đạo Bon, một thứ tôn giáo sử dụng bùa chú và huyền thuật, gần giống như một tà giáo, đã thực hiện công cuộc tiêu diệt Phật giáo Mật Tông. Tăng nhân theo Mật Tông bị làm nhục và giết hại, các tu viện cũng bị biến thành lò mổ hay chuồng bò, các thánh tích và tượng Phật cũng bị lăng nhục và tiêu hủy. 
Chẳng phải đợi lâu, các tai họa đã tàn phá vương triều Thổ Phồn vào năm 839: động đất, lở đất ở những vùng núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc ngày nay, nước chảy ngược vào sông Thao. Dịch bệnh cũng bùng phát, khắp nơi là thi thể. Một số người vẫn nghe thấy tiếng trống bí ẩn vào giữa đêm ở khu vực tỉnh Thanh Hải ngày nay.
Lãng Đạt Mã đã chết bất ngờ vào ba năm sau đó – năm 842 SCN, rồi các biến loạn chính trị khiến vương triều Thổ Phồn bị diệt vong.
Với xứ Tây Tạng và vương triều Thổ Phồn, hậu quả của cuộc diệt Phật do cá nhân Lãng Đạt Mã - người đứng đầu nhà nước gây ra đã rất ghê gớm, nhưng với Trung Hoa, vùng đất rộng lớn gấp bội Thổ Phồn với mối quan hệ uyên nguyên sâu sắc với Thần trong suốt lịch sử 5000 năm văn hóa Thần truyền ấy thì hậu quả của sự phủ nhận Thần Phật sẽ ra sao? Trước tiên, ta hãy ngược dòng lịch sử tìm về với tín ngưỡng của người Trung Hoa xưa.
[Image: ntdvn_tibetan-empire-greatest-extent-780s-790s-ce.png]Bản đồ Thổ Phồn vào thời điểm lãnh thổ lớn nhất khoảng 780-790. (Ảnh: Wikipedia - CC BY 3.0)
Tín ngưỡng hữu Thần của người Trung Hoa xưa
Trên thế giới, tất cả những nền văn minh văn hóa cổ đều bắt nguồn từ các thần thoại. Ở Ấn Độ, Thần Shiva biến hóa ra vạn vật; Thần Zeus và chúng Thần trên đỉnh Olympus an bài cuộc sống của người Hy Lạp cổ đại; Đức Jehovah sáng tạo ra thế giới vạn vật trong 7 ngày cho người Do Thái; Thần Mặt trời Ra được coi là Đấng Sáng Tạo của người Ai Cập cổ; Còn người Trung Hoa cổ đại cho rằng tổ tiên mình là do thần Nữ Oa tạo thành. Hàng nghìn năm sau, nhân loại trải dài sinh sống đều dưới sự bảo hộ và khải thị của các Thần của mỗi từng dân tộc.
Người Trung Hoa xưa tự xưng quê nhà mình là Thần Châu, là vùng đất của Thần. Ở nơi đây, các Hoàng Đế được coi là Thiên Tử, tức là con của Trời; nơi Hoàng Đế thờ cúng Trời Đất gọi là Thiên Đàn, có diện tích lớn gấp bốn lần so với Tử Cấm Thành. “Quan Thiên chi Đạo, chấp Thiên chi hành, tận hĩ.” (Xem xét Đạo Trời, làm theo sự vận hành của Trời, như vậy là biết hết rồi) đây là lời mở đầu trong “Hoàng Đế Âm Phù kinh” - tác phẩm đầu tiên của Đạo gia do Hiên Viên Hoàng Đế viết. Người Trung Hoa không những sùng bái Trời (Thiên), mà còn sùng bái những vị cổ xưa nhất ở trên Trời, gọi là Lão Thiên Gia, đây là sự kính ngưỡng đối với vũ trụ của họ. Trong ký ức của người Trung Hoa, từ Bàn Cổ khai Thiên địa, Nữ Oa tạo ra con người, đến Thần Nông nếm thử trăm loại thảo dược... ấy là Thần phù trợ nhân loại đi qua bao năm tháng gian khổ từ thời mông muội khai thiên lập địa. Văn hóa bán Thần từ xa xưa của Trung Hoa lưu lại những trí tuệ như là Châm cứu, Chu dịch, Bát quái v.v. tuy rằng đã kinh qua mấy nghìn năm, nhân loại hôm nay vẫn chỉ có thể thán phục mà không có cách nào lý giải hoàn toàn. Từ Hiên Viên Hoàng Đế hướng về Thần Tiên Quảng Thành Tử học Đạo, Khổng Tử hướng tới Lão Tử học Đạo, rồi đến Phật Pháp truyền về phương Đông, Nho-Thích-Đạo đặt định ra nội hàm văn hóa trọng đức hành thiện cho người Trung Hoa, lưu lại văn hóa Thần truyền chính thống. Hiển nhiên, tại Trung Hoa xưa trong văn hóa truyền thống, ngoài quy tắc tại nhân gian ra còn có bộ phận thông với Trời, trong tâm lý con người dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có khao khát siêu thoát khỏi thế tục. Người Trung Hoa xem nội hàm chân chính của sự khiêm nhường là kính úy đối với Thần. Cho dù quốc gia phát sinh bất kể thiên tai nhân họa gì, thì đều có quan hệ với bản thân Thiên tử, vì vậy Hoàng Đế cần phải tự mình phản tỉnh, tiến hành đại xá hoặc là tắm gội trai giới mà Lễ kính Thiên Thần.
Tin vào Thần, tức là con người tin vào nguồn gốc thiêng liêng của mình, tin vào những giá trị cao thượng của đạo đức và từ đó luôn cố gắng để hướng về những giá trị cao thượng ấy. Con người luôn có phần hướng Thiện, bởi vậy hướng tới Thần là hướng tới lòng từ bi - cái Thiện cao cả nhất. Khi họ luôn được đắm mình trong cái Thiện, thì một việc bất thiện luôn làm họ cảm thấy dằn vặt khổ sở. 
[Image: ntdvn_anh-chup-man-hinh-2020-07-18-luc-103627.jpg]Con người luôn có phần hướng Thiện, bởi vậy hướng tới Thần là hướng tới lòng từ bi - cái Thiện cao cả nhất.
Tác dụng tích cực của việc tin vào Thần
Đa số người ngày nay với lối nhìn nhận hướng ngoại, vẫn luôn trông đợi vào một lực lượng bên ngoài để buộc bản thân mình phải sửa đổi cho tốt. Do vậy họ nhấn mạnh vào sức mạnh của sự cạnh tranh. Họ cho rằng phải có cạnh tranh thì mới có sự tiến bộ xã hội. Điều đó không sai nhưng là trong điều kiện hoàn cảnh xã hội mà chính con người tạo ra, là hoàn cảnh mà con người đã mất đi những ước thúc tự sâu thẳm trong tâm khảm mình về những giá trị đạo đức nói chung và về tín ngưỡng hữu Thần nói riêng. Còn đối với người Trung Hoa xưa, họ tin rằng “trên đầu ba thước có Thần linh”“người đang làm, Thần đang nhìn”, bởi vậy họ làm gì cũng với tâm thái biết rằng ở phía trên cao kia vẫn có một lực lượng với trí huệ, đạo đức và năng lực siêu việt biết rõ mọi suy nghĩ và hành vi của họ. Từ vua chúa cho đến thứ dân ai ai cũng không ra ngoài giá trị quan này. Càng là bậc tôn quý thì trách nhiệm trước Thần phải càng cao. Do vậy nói rằng trong chế độ quân chủ của Trung Hoa xưa, Hoàng Đế có thể tùy tiện làm theo ý mình là không chính xác vì người ta tin rằng ngoài luật của người, còn có luật Trời uy nghiêm hơn bội phần.
Những giá trị thuộc về Thần như lòng từ bi hay cái Thiện, về sự chân thật, hay lòng bao dung nhẫn nại luôn luôn là những giá trị bất biến, bởi vậy nó có thể duy trì bất biến đạo đức xã hội, ước thúc hành vi của con người trong xã hội, từ đó mà khiến xã hội ổn định.

Chúng ta hãy nêu một ví dụ cụ thể có tính giả định:
Giả sử một anh Trương Tam hay Lý Tứ nào đó làm việc xấu, lừa dối hay hiếp đáp người khác, hay làm việc trái luân thường đạo lý thì anh ta sẽ chịu sự phán xét của mấy lực lượng sau: Thứ nhất, pháp luật của nhà nước nghiêm trị anh ta. Thứ hai, cộng đồng mà anh ta đang sống với văn hóa truyền thống coi trọng Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín... cũng không thể bỏ qua một lỗi lầm như thế. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Trương Tam Lý Tứ đó nếu có thoát khỏi bàn tay của luật pháp, cũng chẳng thể thoát khỏi sự phán xét của gia đình, gia tộc và dư luận xã hội nơi anh ta đang sống. Và cuối cùng cũng là quan trọng nhất, với một xã hội có tín ngưỡng hữu Thần, người người đều tin vào Thần, tin vào nhân quả hữu báo, thì anh ta dù có trốn nơi đâu cũng không thoát được sự phán xét của lương tâm, thậm chí là nỗi lo sợ bị quả báo. Anh ta sẽ sống mà chẳng có ngày nào yên cho đến lúc chuộc lỗi hay đền tội. Tín ngưỡng hữu Thần; văn hóa truyền thống coi trọng đạo đức; pháp luật nghiêm minh... đó là ba cột trụ chống đỡ cho nền móng xã hội Trung Hoa xưa.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi có Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bởi vì không giống như trường hợp phạm tội mang tính cá nhân của quốc vương Lãng Đạt Mã xứ Thổ Phồn, tội ác của ĐCSTQ có phạm vi rộng khắp và với phương pháp quyết liệt triệt để và nham hiểm hơn nhiều, họ đã gieo hạt giống vô Thần trên toàn cõi Trung Hoa trong cả trăm năm nay và xóa sạch những tín ngưỡng hữu Thần đã hình thành nên và cắm rễ trong lòng người dân Trung Hoa từ gần 5000 năm trước.
[Image: ntdvn_ntdvn-cach-mang-van-hoa.jpg]Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi có ĐCSTQ, họ đã xóa sạch những tín ngưỡng hữu Thần đã hình thành nên và cắm rễ trong lòng người dân Trung Hoa từ gần 5000 năm trước. (Ảnh qua Trithucvn.net)
ĐCSTQ bắt đầu gieo hạt giống vô Thần
Như chúng ta đã đề cập ở phần trước, ĐCSTQ về bản chất không có gì ăn nhập với giá trị quan truyền thống của người Trung Hoa, do vậy sau khi lừa gạt nhân dân để cướp đoạt chính quyền, việc nó cần phải làm ngay để tránh bị xã hội Trung Hoa đào thải, đó chính là “đào tận gốc, trốc tận rễ” những giá trị quan hữu Thần và văn hóa truyền thống của người Trung Hoa. Ở bài viết này, chúng ta đề cập đến hai quá trình mà ĐCSTQ tiến hành song song nhưng về bản chất là một: vừa phủ nhận tín ngưỡng Thần Phật, vừa gieo quan niệm vô Thần trong lòng dân chúng.
Nhìn ra thế giới, quan điểm chung của đa số các quốc gia bắt đầu từ hệ thống giáo dục là đều giữ thái độ trung lập với khái niệm Thần, tức là không thừa nhận cũng không phủ định sự tồn tại của Thần. Trên thực tế, khoa học hoàn toàn không phủ nhận sự tồn tại của Thần, cũng không chứng thực Thuyết vô Thần. Những nhà khoa học lỗi lạc nhất như Newton, Einstein, Louis Pasteur... cũng chính là những người làm khoa học với đức tin mạnh mẽ vào Thần. Nhưng ĐCSTQ lại cho rằng: Thuyết hữu Thần truyền thống đã thách thức sự nắm quyền hợp pháp của nó, tranh giành ảnh hưởng trong lòng dân với nó. Bởi vậy, trước tiên nó gieo rắc cái tư tưởng phủ nhận Thần Phật, vốn xa lạ với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Đồng thời, nó cũng áp dụng những lý thuyết, tư tưởng khác để thay thế cho tín ngưỡng Thần Phật; rồi để đảm bảo tiêu diệt mọi tiếng nói phản đối, nó lại sử dụng bạo lực trấn áp và triệt con đường sinh sống của những ai còn trung thành với đức tin vào Thần và những giá trị đạo đức tốt đẹp cổ xưa.
[Image: ntdvn_ntdvn-dap-pha-tuong-khong-tu-cach-...g-quoc.jpg]Trước tiên nó gieo rắc cái tư tưởng phủ nhận Thần Phật, vốn xa lạ với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Đồng thời, nó cũng áp dụng những lý thuyết, tư tưởng khác để thay thế cho tín ngưỡng Thần Phật. (Ảnh tổng hợp)
Lợi dụng Thuyết tiến hóa và thuyết duy vật để phủ nhận Thần
Thuyết tiến hóa, cái mà ĐCSTQ tuyên truyền là cơ sở của “khoa học” tới nay cũng chỉ là một loại giả thuyết chưa được chứng thực, nếu không, những người theo Thuyết tiến hóa vì sao vẫn đang dốc sức đi tìm chứng cứ? Các dạng sống trung gian trong quá trình tiến hóa giờ đây vẫn chỉ là những giả thuyết mơ hồ trên giấy. Ngược lại, xuất hiện ngày càng nhiều những bằng chứng cho thấy sự tồn tại của nhiều nền văn minh của loài người vượt quá xa những thời điểm mà những giả thuyết kia cho rằng khỉ vượn bắt đầu tiến hóa thành người. 
Vậy mà, dựa vào thuyết tiến hóa ấy, ĐCSTQ đã trang bị một thứ lý luận mang tính lường gạt, hạ thấp con người và cắt đứt mối liên hệ giữa con người và Thần khi nó cho rằng tổ tiên của loài người là khỉ vượn. Đồng thời, nếu theo quan điểm thô tháo của thuyết tiến hóa thì sinh mệnh con người cũng chẳng qua chỉ là một đám hợp chất hữu cơ tương tác với nhau, chẳng hơn gì sinh mệnh của một con khỉ, hay con chó con mèo, hay một cái lòng trắng trứng, càng tiện cho việc ĐCSTQ coi rẻ và hủy hoại sinh mệnh của người dân của nó. Chủ nghĩa duy vật của Marx lại giúp ĐCSTQ đi xa hơn một bước nữa trong việc phá bỏ tín ngưỡng vào Thần khi nó dựa vào các thủ đoạn tuyên truyền đã tuyên bố rằng tất cả những gì thuộc về thế giới tâm linh hay tín ngưỡng vào Thần chính là duy tâm và không có thật. Đồng thời, nó chủ trương cải tạo thế giới bằng bạo lực. Hãy xem họ nói gì:
Karl-Marx: “Chỉ có thể dùng lực lượng vật chất phá hủy lực lượng vật chất.”
Engels: “Súng ống, đạn pháo là những thứ có uy quyền nhất.”
Lenin: “Bạo lực có hiệu quả gấp 100 lần so với biện luận.” “Quốc gia là công cụ của áp bức giai cấp.”
Mao Trạch Đông: “Quyền lực chính trị lớn lên từ nòng súng.”
[Image: ntdvn_mao-zedong-in-jeep.jpg]“Quyền lực chính trị lớn lên từ nòng súng.” (Ảnh: Wikipedia)
Phá hoại văn hóa vật thể liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng
Do thực tế là văn hóa truyền thống bắt nguồn từ Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, bước đầu tiên của ĐCSTQ trong việc phá hủy văn hóa truyền thống là tiêu diệt biểu hiện của các nguyên tắc thần thánh nơi thế gian con người, nhổ rễ cả ba tôn giáo tương ứng với các nguyên tắc thần thánh đó.
Tất cả ba tôn giáo chính là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, đã từng gặp phải việc phá hoại trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, nhưng nó chỉ là quan điểm riêng của cá nhân những người cầm quyền, nó không triệt để và không có ảnh hưởng sâu rộng tới tư tưởng của các tầng lớp nhân dân.
Chỉ có ĐCSTQ là thể chế duy nhất đã đồng thời tiêu diệt cả ba tôn giáo với sự xúi giục hoặc cưỡng bức toàn dân cùng tham gia.
Không lâu sau khi ĐCSTQ thành lập chính quyền, nó đã bắt đầu phá hủy các đền chùa, đốt kinh thư và bắt các tăng ni Phật tử phải hoàn tục. Nó cũng không nhẹ tay hơn chút nào trong việc phá hủy các địa điểm tôn giáo khác. Vào những năm 1960, hiếm có địa điểm tôn giáo nào còn tồn tại ở Trung Quốc. Cuộc Đại Cách mạng Văn hóa đã mang đến những thảm họa văn hóa và tôn giáo thậm chí còn thảm khốc hơn trong chiến dịch “Phá tứ cựu” – nghĩa là: phá bỏ các quan niệm cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ và thói quen cũ.
Ví dụ, ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung Quốc là Chùa Bạch Mã được xây dựng vào thời kỳ đầu của triều đại nhà Đông Hán (25-220 sau Công Nguyên) ở ngoại ô thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Nó vinh dự được coi là “Cái nôi của Phật giáo ở Trung Quốc” và là “Ngôi nhà của Người sáng lập”. Trong chiến dịch “Phá Tứ Cựu”, Chùa Bạch Mã tất nhiên đã không thể thoát khỏi bị cướp phá.

Cuộc Cách mạng Văn hóa bắt đầu vào tháng 5 năm 1966. Trên thực tế nó đã “cách mạng hóa” văn hóa Trung Quốc theo cách phá hoại. Bắt đầu từ tháng 8 năm 1966, ngọn lửa điên cuồng của “Phá Tứ Cựu” đã đốt cháy toàn bộ đất nước Trung Quốc. Bị coi là những vật thể của “chế độ phong kiến, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xét lại”, các đền chùa của Phật giáo, Đạo giáo, các bức tượng Phật, các danh thắng cổ tích, các bức thư pháp, các tác phẩm mỹ thuật hội họa và đồ cổ đã trở thành những mục tiêu phá hoại chính của Hồng Vệ binh. 
Hãy lấy các bức tượng Phật làm ví dụ. 
Có 1000 pho tượng Phật được chạm khắc ngọc lưu ly trên đỉnh Núi Vạn thọ trong Di Hòa Viên ở Bắc Kinh. Sau “Phá Tứ Cựu”, tất cả đều đã bị hư hại. Không có pho tượng nào còn nguyên ngũ quan nữa. 
Cùng chung số phận với chúng là các chùa Thiên Thai, chùa Lạng Thiên - nơi Lão Tử từng giảng đạo và để lại cuốn Đạo Đức Kinh nổi tiếng - và quần thể di tích bán kính 10 dặm xung quanh đó đều bị phá hủy. Tại các thánh địa của Đạo giáo trong núi Lao Sơn ở tỉnh Sơn Đông, Thái Bình Cung, Thượng Thanh Cung, Hạ Thanh Cung, Đấu Mỗ Cung, Hoa Nghiêm Am, Ngưng Chân Quan, Quan Đế Miếu, ‘tượng thánh, bình cúng tế, cuốn kinh Phật, di vật văn hóa, và miếu bia tất cả đều đã bị đập tan và đốt trụi’… Văn Miếu ở tỉnh Cát Lâm là một trong bốn ngôi miếu nổi tiếng của Nho giáo ở Trung Quốc. Trong “Phá Tứ Cựu”, nó đã bị phá hoại nghiêm trọng… kể làm sao cho xiết những trường hợp tương tự trên khắp đất nước Trung Quốc.
[Image: ntdvn_fskvp2-20161007-nhan-chung-ke-lai-...an-hoa.jpg]Bắt đầu từ tháng 8 năm 1966, ngọn lửa điên cuồng của “Phá Tứ Cựu” đã đốt cháy toàn bộ đất nước Trung Quốc. (Ảnh qua Tinhhoa.net)
Bức hại các đoàn thể tu luyện 
Không chỉ phá hoại các chùa chiền, thánh tích… ĐCSTQ còn cố tình làm rối loạn đường tu của các tu sĩ, buộc họ phải vi phạm những nguyên tắc cấm kị của pháp môn tu luyện, thậm chí phản lại sư môn, ép họ “khi sư diệt tổ”, nó sỉ nhục các “viên chức của Thần” là các tăng nhân, đạo sĩ, linh mục. Ví dụ, theo quy định của Đạo giáo, một khi đã trở thành Đạo sĩ, thì sẽ không bao giờ cạo râu hay cắt tóc nữa. Tuy nhiên, bấy giờ các Đạo sĩ bị bắt phải cắt tóc, cởi bỏ áo choàng của Đạo sĩ, và trở thành thành viên của các công xã nhân dân. Một số trong đó đã lấy con gái của các nông dân địa phương và trở thành con rể của họ… 
Dựa trên thống kê được đưa ra trong cuốn sách “Đảng Cộng sản Trung quốc đàn áp các tín đồ Cơ Đốc Giáo như thế nào” xuất bản năm 1958, thậm chí một số ít các tài liệu đã được công bố tiết lộ rằng trong số những linh mục bị buộc tội là “địa chủ” hoặc “cường hào”, có 8840 người đã bị giết chết và 39200 người đã bị bắt vào các trại lao động cưỡng bức. Trong số những linh mục bị buộc tội là “phản cách mạng”, 2450 người đã bị giết chết, và 24800 người bị bắt vào những trại lao động cưỡng bức.
ĐCSTQ đã tịch thu các tài sản của chùa, bắt các tăng ni phải nghiên cứu chủ nghĩa Marxist - Leninist để tẩy não họ, và thậm chí còn bắt họ phải lao động cưỡng bức. Ví dụ, có một “công trường Phật giáo” ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Hơn 25000 tăng ni đã từng bị bắt phải làm việc ở đó. Điều lố bịch hơn là ĐCSTQ khuyến khích các tăng ni lập gia đình để làm cho Phật giáo tan rã. Ví dụ, ngay trước Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm 1951, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tràng Sa, tỉnh Hồ Nam đã ra lệnh cho tất cả các ni cô trong tỉnh phải quyết định lập gia đình trong một vài ngày. Hơn nữa, các hòa thượng trẻ khỏe đã bị bắt phải nhập ngũ và bị đưa ra chiến trường làm bia đỡ đạn! 
Không những đàn áp tín ngưỡng trên lãnh thổ Trung Hoa, ĐCSTQ còn đàn áp tôn giáo trên các vùng đất mà nó chiếm đóng. Ví như đối với Tây Tạng, là một quốc gia đã tuyên bố độc lập từ năm 1913, nhưng tình trạng đó chấm dứt vào ngày 10/7/1950, khi quân đội ĐCSTQ tiến vào chiếm đóng các khu vực và đánh bại quân đội địa phương, bắt đầu cuộc bức hại Phật giáo và văn hóa Tây Tạng. Năm 1957, ĐCSTQ đã đàn áp cuộc nổi dậy của chính phủ Tây Tạng bằng phương pháp khủng bố và phá hoại hàng loạt. Trong các cuộc khủng bố đó, quân đội Trung Quốc cũng phá hủy các tòa nhà và đền thờ ở Tây Tạng, nhiều ni cô đã bị hãm hiếp tập thể; cả hòa thượng và ni cô đã bị buộc phải kết hôn để phá bỏ lời thề nguyền sống độc thân của họ v.v. Cho đến ngày nay, các cuộc đàn áp Phật giáo Tây Tạng, phá hủy các tu viện Phật giáo và các thánh tích cũng như diệt chủng, đồng hóa người Tây Tạng… của ĐCSTQ vẫn tiếp diễn.
[Image: ntdvn_tibet-complex.jpg]Trong các cuộc khủng bố đó, quân đội Trung Quốc cũng phá hủy các tòa nhà và đền thờ ở Tây Tạng, nhiều ni cô đã bị hãm hiếp tập thể. (Ảnh qua rfa.org)
Chính sách đàn áp và tru diệt tôn giáo chưa bao giờ ngừng
Theo tin đưa của The Epoch Times ngày 9/12/2017, kỹ sư cấp cao về kết cấu của Bộ Kiến thiết Trung Quốc Hà Lập Chí đã kể lại rằng vào năm 2000, ông từng tận mắt xem một video về cuộc họp cấp cao của ĐCSTQ, nội dung là đương nhiệm Cục trưởng Cục quản lý Sự vụ Tôn giáo quốc gia khi đó là Diệp Tiểu Văn tổ chức một buổi thuyết giảng với bí thư đảng ủy, các bộ ủy các cơ quan trung ương và Quốc vụ viện. Video dài 4 tiếng đồng hồ, trong đó ông Diệp Tiểu Văn nhắc đến mục đích cuối cùng của các chính sách tôn giáo của ĐCSTQ chính là tiêu diệt tất cả các tín ngưỡng tôn giáo, tiêu diệt linh hồn của nhân loại, đồng thời đưa ra 3 bước cụ thể. Một trong ba bước đó chính là tiến hành đẩy mạnh giáo dục thuyết vô Thần trong những khu vực tín ngưỡng tôn giáo rộng, để những lớp người trẻ, những thế hệ mới không còn tin vào cha ông của họ nữa. Như vậy, theo thời gian, những tín ngưỡng tôn giáo lâu đời ở những nơi này sẽ dần dần không còn tồn tại nữa. Khống chế số người tín ngưỡng tôn giáo ở mức thấp nhất, dần dần giảm thiểu, cuối cùng đạt đến mức tôn giáo không còn tồn tại.
Trong video đó, Diệp Tiểu Văn còn nhấn mạnh, trong 50 năm trước, về cơ bản ĐCSTQ đã tiêu diệt tín ngưỡng tôn giáo của người Hán, và “thành công” trong việc cải tạo những tôn giáo còn tồn tại ở Trung Quốc thành một bộ phận phục vụ mục đích chính trị xã hội chủ nghĩa, nhưng sự xuất hiện của Pháp Luân Công lại khiến cho “thành quả” này tan thành mây khói. Vì thế họ cần phải “thực hiện mục tiêu cuối cùng, chính là trước tiên giải quyết cho xong vấn đề Pháp Luân Công. Giải quyết thế nào? Chính là cần trừ bỏ tận gốc Pháp Luân Công.”
[Image: ntdvn_untitled117.jpg]Dù môn tu luyện ôn hoà Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc nhưng nó vẫn đang được phổ truyền rộng rãi trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh qua Tansinh.net)
...
Nhiều tôn giáo ở Trung Quốc đã bị tan rã dưới sự đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ. Những người là tinh hoa chân chính của Phật giáo và Đạo giáo đã bị đàn áp. Trong số những người còn lại, nhiều người đã quay trở lại cuộc sống trần tục, và nhiều người khác là những Đảng viên của ĐCSTQ hoạt động bí mật chuyên mặc áo cà sa, áo choàng Đạo sĩ hay áo dài linh mục để bóp méo Kinh Phật, Đạo Giáo và Kinh Thánh và để tìm cách biện hộ cho các hành động của ĐCSTQ trong những học thuyết này. Đó là sự phá hoại ngày càng tinh vi của ĐCSTQ khi nó thay đổi biện pháp phá hoại tôn giáo, tín ngưỡng từ các hành động bạo lực dễ thấy và gây hậu quả trực tiếp, sang sự phá hoại từ bên trong, khi những chức sắc tôn giáo là người của ĐCSTQ được “cài cắm” luồn sâu, trèo cao trong nội bộ các tổ chức tôn giáo để phá hoại hình tượng, giáo nghĩa và đạo đức của tôn giáo. Đồng thời nó hé lộ bản chất thực sự của ĐCSTQ chưa hẳn đã là một tổ chức vô Thần mà ngược lại, nó lại có đặc trưng của một tổ chức tà giáo nguy hiểm nhất. Và khi đó câu chuyện về Lãng Đạt Mã ở đầu bài viết chỉ là một ví dụ có tính tương đồng ở mức độ nào đó nhưng thua xa về mức độ nguy hiểm, thâm độc cũng như phạm vi phá hoại so với ĐCSTQ và tất nhiên là ai gieo gì thì gặt nấy, đây là điều mà nhân loại đang và sẽ tiếp tục chứng kiến. Đó là nội dung của kỳ tiếp theo.
(Còn tiếp…)
Nguyên Vũ
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#86
[Image: ntdvn_mua-gat-chet-choc-cua-dcstq-sau-10...cua-no.jpg]

Thảm cảnh ngày hôm nay đất nước Trung Quốc đang gặp phải chính là hậu quả của suốt 100 năm tà giáo ĐCSTQ phá hủy chính tín vào Thần, mê hoặc nhân dân đi theo thứ tôn giáo tà vạy của nó. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)
Mùa gặt chết chóc của ĐCSTQ sau 100 năm gieo trồng tội ác (Phần 2 - Kỳ 2): Mưu toan thay thế Thần Phật của ĐCSTQ và hậu quả của nó
 Bình luậnNguyên Vũ • 14:27, 27/07/20• 3428 lượt xem

Nhưng khác với các Chính giáo tin vào Thần và có lòng từ bi cứu độ chúng sinh, tà giáo ĐCSTQ dùng các phương thức “Ác” để tiêu diệt con người, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính giáo dạy người ta sự trung thực, nói thật, sống thật… thì tà giáo ĐCSTQ lừa dối để đạt được mục đích, chính là “Giả”. Chính giáo dạy con người lòng khoan dung nhẫn nại thì tà giáo ĐCSTQ tuyên truyền tranh đấu đến sống chết, chính là “Đấu”…

Bài học từ một kẻ chống Trời trong văn hóa truyền thống Trung Hoa
Tây Du Ký - một trong tứ đại kỳ thư của văn học cổ điển Trung Hoa là tác phẩm mang nội hàm sâu sắc về tín ngưỡng Thần Phật. Truyện kể về con khỉ Tôn Ngộ Không, vốn sinh ra trong một quả trứng đá, do hấp thụ khí tinh hoa của Trời Đất mà thành, có thể nói, y có nguồn gốc từ cha Trời, mẹ Đất. Một sinh mệnh như thế lẽ ra phải tôn kính Trời Đất. Nhưng không, sau khi luyện thành bản lĩnh thần thông, y cậy tài muốn trở thành “Tề Thiên Đại Thánh” tức là muốn đứng ngang hàng với Ngọc Hoàng Đại Đế. Và để làm vậy, y quyết đấu với Trời Đất, phá phách từ mặt đất cho đến thiên đình. Y bị bắt rồi lại tự thoát ra, làm náo loạn thiên cung, đánh đến tận điện Linh Tiêu là nơi Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự triều. Không ai trị nổi y đến nỗi, Ngọc Hoàng Thượng Đế phải cho đi mời Phật tổ Như Lai đến để hàng phục. Lúc đó, y còn dám khoác lác tuyên bố rằng: Ngọc Hoàng Thượng Đế phải nhường ngôi cho y vì làm vua cũng phải luân chuyển. Phật tổ Như Lai giải thích: Đức Ngọc Đế đã phải tu luyện đến muôn triệu năm mới tích đủ đức mà ngồi vào vị trí ấy, còn y chỉ là con khỉ quái cậy tài, xưa nay chưa từng tích được ân đức, sao dám cuồng ngôn lộng hành. Và để khoe khoang bản sự, Tôn Ngộ Không đánh cược sẽ dùng phép cân đẩu vân bay được một vạn tám nghìn dặm để bay ra khỏi bàn tay của Như Lai. Nhưng y không làm được và bị Như Lai làm phép khiến núi Ngũ Hành đè chặt, giam y dưới núi trong năm trăm năm chờ đến lúc lập công chuộc tội.
Xem vậy có thể thấu tỏ hai điều trong văn hóa truyền thống Trung Hoa xưa. Thứ nhất: tôn kính Trời Đất là bổn phận, vì con người là những sinh mệnh có nguồn gốc từ Trời Đất. Người xưa hay gọi “cha Trời mẹ Đất” là vậy. Mà Trời Đất cũng là từ các vị Thần, hay Đấng Tạo Hóa. Bất kính với Trời Đất là một đại tội. Con khỉ Tôn Ngộ Không còn dám đấu với cả Trời, thậm chí mưu toan thay thế cả ông Trời, đảo lộn cả càn khôn vũ trụ theo ý mình... theo quan niệm Trung Hoa xưa, đó chính là tội ác to lớn nhất. Thứ hai: địa vị xã hội hay cuộc sống phồn vinh là phải nhờ cá nhân tu thân tích đức từ lâu qua các đời các kiếp, chứ chỉ bản lĩnh tài giỏi không thể quyết định việc người ta có thể ngồi ở ngôi cao. Chỗ mê lầm ngu xuẩn ấy, Tôn Ngộ Không đã phải trả giá bằng 500 năm bị đè dưới núi Ngũ Hành.
[Image: ntdvn_4c83facb288bc1d5989a.jpg]Phật Tổ Như Lai làm phép khiến núi Ngũ Hành đè chặt, giam y dưới núi trong năm trăm năm. (Ảnh chụp màn hình phim Tây Du Ký)
ĐCSTQ đấu với Trời
Vậy mà sang đến thế kỷ 20, có một tổ chức chính trị cũng muốn làm Tề Thiên Đại Thánh, thậm chí thay thế cả Trời Đất - đó là Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mao Trạch Đông, chủ tịch Đảng, chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố: “Đấu với Trời, đấu với Đất, đấu với người thật sướng vô cùng”. Chúng ta hãy lưu ý rằng, ĐCSTQ không chỉ đấu với một tôn giáo cụ thể nào giống cách những hôn quân bạo chúa như Lãng Đạt Mã đã làm trong quá khứ (xem Phần 2 - kỳ 1), mà nó phủ nhận toàn bộ những gì thuộc về tín ngưỡng Thần Phật, nó đấu với cả Trời Đất. Nền tảng của nó là văn hóa “Đấu” trong “Giả - Ác - Đấu”. Nó dựa vào tranh đấu để tồn tại và phát triển. Nó dựa vào thuyết vô Thần tuyên bố rằng chẳng có Thần Phật nào hết, không có đời trước đời sau hay quả báo nào cả… giống như những cuồng ngôn kinh khiếp trong Quốc tế ca: “Trời không có Thiên Thần, Đất chẳng có thánh nhân, cũng chẳng có Chúa cứu thế…”
Để đấu với Trời, nó hủy diệt tất cả những vật thể văn hóa, những đền chùa miếu mạo, di chỉ tôn giáo, tượng Thần, tranh ảnh, kinh sách của Nho - Phật - Lão - những “điện Linh Tiêu” của tôn giáo… nó đàn áp những đoàn thể người tu luyện theo Chính giáo, nó dùng bạo lực khiến nhân dân sợ hãi, dùng tuyên truyền chính trị dối trá khiến người dân hoang mang lạc lối. Cứ miễn là liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, những niềm tin vào những sinh mệnh siêu việt con người - bất kể rằng những niềm tin ấy đã giúp xã hội duy trì nền tảng đạo đức tốt đẹp trong cả mấy nghìn năm nay... nó đều nhất loạt phủ nhận, dùng một ám ngữ là “mê tín dị đoan” để phủ nhận tuyệt đối khiến con người dần dần từ bỏ đức tin vào Thần.
[Image: ntdvn_unnamed-12-copy.jpg]Để đấu với Trời, nó hủy diệt tất cả những vật thể văn hóa, những đền chùa miếu mạo, di chỉ tôn giáo, tượng Thần, tranh ảnh, kinh sách của Nho - Phật - Lão - những “điện Linh Tiêu” của tôn giáo… (Ảnh tổng hợp)
ĐCSTQ mê hoặc dân chúng
Một khi đã phá sạch những gốc rễ tinh thần của người dân Trung Hoa từ tín ngưỡng Thần Phật và văn hóa truyền thống coi trọng đạo đức, thì ĐCSTQ phải có thứ thay thế. Con người ta luôn phải có một mục tiêu trong cuộc sống. Nếu như khi xưa, mục tiêu cuộc sống của con người là giữ vững niềm tin vào Thần, vào nền tảng đạo đức xã hội, gieo nhân lành để có quả tốt, để đời sống cá nhân được hài hòa, hạnh phúc, xã hội an bình vì ai nấy đều tin rằng “trên đầu ba thước có Thần linh”, “thiện ác hữu báo”... thì sau khi những điều ấy đã bị ĐCSTQ phủ nhận, mục tiêu cuộc sống của người dân Trung Quốc là gì? Hay nói cách khác, ĐCSTQ đã có lựa chọn gì để thay thế? Chính là phải dựa vào thuyết duy vật.
Lợi dụng thuyết duy vật, ĐCSTQ đề cao vật chất, coi vật chất quyết định ý thức. Tín ngưỡng không thuộc về vật chất hữu hình, Thần Phật không ai nhìn thấy được, do vậy đó được coi là duy tâm, vô giá trị, thậm chí là chiêu bài lừa gạt của “chế độ phong kiến”. Theo quan niệm của ĐCSTQ, chỉ có lực lượng vật chất là đáng kể, chỉ có vật chất mới khiến con người trở nên hạnh phúc. Do vậy, ĐCSTQ chủ trương xây dựng xã hội cộng sản “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Và đến một ngày không xa nào đó, khi lực lượng sản xuất của Đảng Cộng Sản cực kỳ phát triển, thì của cải vật chất nó tạo ra sẽ nhiều không thể tưởng tượng được, lúc đó là lúc thành tựu xã hội cộng sản của ĐCSTQ và con người ta có thể “hưởng theo nhu cầu”. Đấy là giấc mơ xây dựng “thiên đường nhân gian” mà ĐCSTQ dụng công tô vẽ nên và hứa hẹn với người dân Trung Quốc đã cả trăm năm nay mà vẫn chưa thành hiện thực, chỉ có máu chảy đầu rơi, đạo đức văn hóa bị tàn hủy, nhân luân suy bại, môi trường kiệt quệ… mà thôi.
Năng lực của con người ta có hạn, trong khi lòng tham thì khôn cùng, biết đến bao giờ con người mới được thỏa mãn với “thiên đường tại nhân gian”? Trên thiên đường chỉ có những Thiên thần được phép ở, không có con người. Nhân gian chỉ có con người với đủ thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, tham sân si… Tín ngưỡng Thần Phật và văn hóa truyền thống với Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín đã hàng nghìn năm nay dạy con người ta lối sống đạo đức và đã giúp duy trì đạo đức xã hội ổn định mà cũng chẳng thể khiến xã hội con người trở thành Thiên thần hết thảy. Với đạo đức băng hoại của xã hội Trung Quốc mà một tay ĐCSTQ gây dựng nên ngày nay thì họ định xây dựng “thiên đường tại nhân gian” nào đây? Vậy mà những hoa ngôn xảo ngữ đó vẫn lừa bịp được bao nhiêu thế hệ người Trung Quốc. Đến nay, con tắc kè hoa ĐCSTQ lại núp bóng tôn giáo để tiếp tục chiêu bài xây dựng “thiên đường tại nhân gian” đó.
[Image: ntdvn_untitled-11.jpg]Đấy là giấc mơ xây dựng “thiên đường nhân gian” mà ĐCSTQ dụng công tô vẽ nên và hứa hẹn với người dân Trung Quốc đã cả trăm năm nay mà vẫn chưa thành hiện thực. (Ảnh tổng hợp)
ĐCSTQ lật đổ tín ngưỡng Thần Phật bằng chiêu bài núp bóng tôn giáo 
Tắc kè hoa là một con vật có thể thay đổi màu sắc của mình để ngụy trang, ĐCSTQ cũng thế. Nó có thể tùy tiện thay đổi 180 độ những nguyên lý mang tính áp đặt cho xã hội bất chấp việc vi phạm sự nhất quán trong tôn chỉ mục đích của nó, miễn sao giữ vững quyền lực thống trị là được, còn đúng sai thiện ác bất cần. Những thập niên đầu sau khi cầm quyền, ĐCSTQ khủng bố tôn giáo, tín ngưỡng bằng bạo lực và dối trá, nhưng ngày nay nó làm ra vẻ ủng hộ tôn giáo phát triển. Nhưng bản chất của sự việc vẫn vậy. Thay vì phá hoại tôn giáo, tín ngưỡng từ bên ngoài, nó thao túng một thứ tôn giáo đã bị thay đổi từ bản chất, chỉ còn lại cái vỏ hào nhoáng để dễ bề lừa gạt người dân.
Phật giáo coi “Phật, Pháp, Tăng” là Tam bảo, trong đó “Pháp” chính là Kinh Phật. ĐCSTQ ngoài việc phủ định sự tồn tại của Phật, trấn áp bức hại cao tăng đại đức ra, thì việc phá hoại kinh điển Phật giáo còn kín kẽ và âm hiểm hơn nhiều.
Trong “Đại Bát Niết Bàn Kinh”, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dự đoán được tình huống trong tương lai, tức là có ma vương chuyển sinh thành tăng ni và nam nữ cư sĩ nhằm phá hoại Phật Pháp từ trong nội bộ.

Những năm 20, 30 của thế kỷ trước, hòa thượng Thái Hư đưa ra cách nói “Phật giáo nhân gian”, cho rằng tam thừa cộng Pháp (Thiên thừa, Thanh Vấn, Viên Giác) nếu không thuộc về “Thần quyền mê tín” thì cũng thuộc về “tiêu cực lánh đời”. “Phật giáo nhân gian” lại tiến thêm một bước nữa khi chủ trương “cuộc sống hóa tu hành hiện đại” và “trường học hóa tu hành hiện đại”, “sự nghiệp Phật giáo hiện đại hóa nên bao gồm nhà xưởng, nông trường, bảo hiểm, ngân hàng, công ty, cái gọi là nông công thương v.v.” Cách làm thế tục hóa, dung tục hóa Phật giáo bằng mượn cái mũ “Phật giáo nhân gian” trực tiếp đi ngược lại nguyên nghĩa của Phật Đà, hoàn toàn không phù hợp với cách tu hành của Phật giáo mấy nghìn năm nay luôn phát nguyện xa rời thế tục, theo đuổi sự thăng hoa về tâm hồn và siêu thoát.
ĐCSTQ cho rằng rất nhiều cách nói hư hư thực thực “Phật giáo nhân gian” chính là thứ có thể tăng cường lợi dụng, chỉ cần tín đồ chuyển ánh mắt chăm chú vào “Thiên quốc” sang quan tâm tới “nhân gian”, thì ĐCSTQ có thể dễ dàng thêu dệt rất nhiều lời hoang đường, thao túng tư tưởng của giáo đồ.
Vào những năm 50, ĐCSTQ thành lập một Hiệp hội Phật giáo chịu sự thao túng của nó, để cho người ủy quyền của nó chiếm vị trí quan trọng, trở thành tổ chức chính trị giống với cái mà hiện nay được gọi là tám “Đảng phái dân chủ” phụ thuộc vào ĐCSTQ. Trong thể hệ tổ chức của Đảng, những hiệp hội này được quy về dưới quyền kiểm soát của Ban Chiến Tuyến Trung ương, mục đích của nó không phải là nhằm phồn vinh tôn giáo, mà là khống chế tôn giáo.
[Image: ntdvn_unnamed-14-copy.jpg]Vào những năm 50, ĐCSTQ thành lập một Hiệp hội Phật giáo chịu sự thao túng của nó, để cho người ủy quyền của nó chiếm vị trí quan trọng. (Ảnh qua big5.xuefo.net)
Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc ngay trong thiên mở đầu của nó đã nhiệt liệt ca tụng ĐCSTQ đàn áp phản cách mạng và “Cảm ơn tất cả những nhà lãnh đạo này – Chủ tịch Mao, lãnh tụ vĩ đại của chúng ta và Chính phủ nhân dân trung ương”, ngôn ngữ nịnh bợ, không hề thua kém bất kỳ một tổ chức thế tục nào.
Phật Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Tất Đạt Đa của vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Vệ tại Ấn Độ. Sau khi xuất gia lại có vua Bình Sa muốn nhường lại vương vị, Thái tử Tất Đạt Đa đều không tiếp nhận mà vào trong rừng núi khổ tu. Có thể thấy ý nghĩa chân chính của Phật giáo không nằm ở sự phồn hoa của thế gian và chính trị của thế tục. Còn trong tôn chỉ được xác lập trong điều lệ thành lập của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc dưới sự thao túng của ĐCSTQ lại yêu cầu đệ tử Phật giáo tham gia cái gọi là “Kiến thiết văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa.”
Tình hình Đạo giáo cũng gần giống với Phật giáo. Trong điều lệ Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc được thông qua năm 2005 quy định rõ ràng rằng phải “Tăng cường…… học tập chính sách thời sự, nâng cao giác ngộ chủ nghĩa yêu nước của môn đồ Đạo giáo và tính giác ngộ tương thích với xã hội Chủ nghĩa xã hội ….. xúc tiến sự tương thích giữa Đạo giáo và xã hội Chủ nghĩa xã hội, nhằm cống hiến sức lực cho việc kiến thiết một xã hội hài hòa.” Nói một cách đơn giản, Hiệp hội Đạo giáo chính là muốn “Đạo Đức Kinh” của Đức Lão Tử phải thích ứng với chính sách của ĐCSTQ, muốn cải biến nội hàm của tín ngưỡng một cách trắng trợn.
Hiệp hội Phật giáo, Hiệp hội Đạo giáo phụ thuộc ĐCSTQ về mặt chính trị, ắt sẽ giải thích giáo lý theo cách nhìn của ĐCSTQ. Tôn giáo cho rằng thế giới là khổ nạn. Khổ nạn này tự nhiên là so với sự mỹ hảo của thế giới thiên quốc, nếu không thì không cách nào giải thích được vì sao Thích Ca Mâu Ni vứt bỏ ngôi vua đi tu hành. Nhưng người đại diện tôn giáo của ĐCSTQ lại nói dối rằng dưới sự thống trị của ĐCSTQ “không thể lại……. nói là đen tối, đau khổ nữa.” Mà tiến xa hơn một bước nữa là nhằm để các tín đồ hòa nhập vào thế tục thêm bước nữa, các hiệp hội đều phê phán cái gọi là “quan niệm tôn giáo tiêu cực chán ghét cuộc đời, chạy trốn hiện thực”, khiến giáo đồ tin vào việc xây dựng thiên đường giữa nhân gian. Cách nói này hoàn toàn khác với diệu pháp tứ đế “Khổ, Tập, Diệt, Đạo” mà Phật Đà nói.
Những người đại diện trong các hiệp hội tôn giáo này dùng những tài nguyên được tích cóp trong tôn giáo của mình để tiến hành phê phán từ trong nội bộ, ví dụ như chủ trương phá bỏ giới luật trong Phật giáo và nói rằng những điều lệ kinh điển này đã hại chết rất nhiều nam thanh nữ tú. Cách phê phán từ trong nội bộ này còn có sức phá hoại hơn nhiều so với sự phá hoại của ĐCSTQ từ bên ngoài.
[Image: ntdvn_gettyimages-476454919.jpg]Những người đại diện trong các hiệp hội tôn giáo này chủ trương phá bỏ giới luật trong Phật giáo và nói rằng những điều lệ kinh điển này đã hại chết rất nhiều nam thanh nữ tú. (Ảnh: WANG ZHAO/AFP via Getty Images)
ĐCSTQ còn lừa gạt sâu thêm một bước khi ngụy tạo về tự do tôn giáo. Cái mà ĐCSTQ gọi là “Tự do tôn giáo” là một loại ngụy tự do, nó có một tiền đề là phải nghe theo sự lãnh đạo của ĐCSTQ. Nói một cách đơn giản, một người thắp hương, dập đầu, sám hối, cầu nguyện... làm gì cũng được, nhưng khi tín ngưỡng của họ xung đột với ĐCSTQ thì nó phải phục tùng ĐCSTQ.
Biểu hiện của ngụy tự do tôn giáo là thế tục hóa tôn giáo, cơ quan hóa đoàn thể tôn giáo, thương nghiệp hóa các trường sở tôn giáo, chính trị hóa hoặc cán bộ hóa những người đứng đầu trong các tôn giáo.
Một biểu tượng khác của ngụy tự do tôn giáo chính là xây dựng một lượng lớn chùa chiền, tổ chức những cuộc đại hội tôn giáo, sửa tượng Phật giáo, in kinh sách, gây cho con người giả tượng về việc ĐCSTQ tích cực hỗ trợ tôn giáo…

Tại Trung Quốc, Cục Tôn giáo là một ban ngành mà chính phủ dùng để khống chế tôn giáo. Rất nhiều phương trượng trong đền chùa, những trụ trì trong Đạo quán đồng thời cũng là cán bộ của ĐCSTQ, họ có cấp bậc hành chính, lĩnh lương, tham gia hội nghị chính trị và hợp tác hiệp thương, thậm chí còn được cấp xe cộ, máy tính, mỗi tuần đều tham gia học chính trị. Điều duy nhất khác với cán bộ ĐCSTQ chính là những người này mặc áo cà sa hoặc áo đạo sĩ mà thôi. Tâm của họ không đặt vào cõi bồng lai, “tứ đại cũng chẳng giai không nữa”. Đền chùa cũng chỉ là đơn vị công tác của họ mà thôi.
Ví như gần đây, Viện Phật học Nam Hải, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã tổ chức “Lớp bồi dưỡng học tập tinh thần Đại hội 19” của Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hải Nam. Ông Ấn Thuận, đương nhiệm Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo phụ trách chủ trì lớp học nói, “báo cáo Đại hội 19 là Phật kinh đương đại, tôi đã chép tay 3 lần, và còn đang chuẩn bị tiếp tục chép thêm 10 lần.”
Ông Ấn Thuận còn nói, đồ đệ Phật giáo đầu tiên cần làm một công dân tuân thủ pháp luật “yêu nước yêu đảng”, sau đó mới nói đến tín ngưỡng Phật giáo. “Rời xa hiện thực nói về Phật quốc, rời xa hiện tại bàn về tương lai, rời xa dân chúng nói về tu hành, tất cả tôn giáo đều đã mất đi ý nghĩa tồn tại.”
Như Thiếu Lâm Tự, gốc gác của Thiền tông Trung Quốc, ngày nay đã trở thành điểm đến du lịch và nơi quay phim chụp ảnh, phương trượng của Thiếu Lâm Tự bán đứng văn hóa Thiếu Lâm, gần đây y đã quyết định chi 350 triệu nhân dân tệ nhằm biến nơi đất Phật thanh tịnh thành nơi nghỉ dưỡng nên bị gọi một cách chế giễu là “CEO” (Giám đốc điều hành) Thiếu Lâm Tự. Y tôn sùng quan niệm “Thiếu Lâm Tự cũng nên có xí nghiệp”, thế là lái xe việt dã hào nhoáng, đi máy bay chu du thế giới, lên kế hoạch cho những buổi biểu diễn lớn, hàng ngày đều giao thiệp với đủ loại nhân sĩ trong xã hội như những ông chủ lớn của các doanh nghiệp, quan chức chính phủ, bạn bè quốc tế. Đa phần thời gian trong cuộc sống của ông này là dùng để tiếp đãi khách khứa và xử lý công việc. Phương pháp tu luyện “mặt nhìn vào vách núi” do Lão tổ Đạt Ma truyền lại cần có một hoàn cảnh thanh tịnh, đến nay đã không còn lại chút gì.
[Image: ntdvn_u5175p1t1d23359411f23dt20111025134944.jpeg]Ông ta hàng ngày đều giao thiệp với đủ loại nhân sĩ trong xã hội như những ông chủ lớn của các doanh nghiệp, quan chức chính phủ, bạn bè quốc tế. (Ảnh qua kknews.cc)
Những thủ đoạn nhiều không kể xiết này của ĐCSTQ cho thấy một sự phá hoại tín ngưỡng Thần Phật cực kỳ mạnh mẽ và nham hiểm với đủ các thứ “biến chiêu”, chính là hành vi “đấu Trời” một cách nham hiểm và triệt để nhất. Mục tiêu của nó không chỉ là làm “Tề Thiên Đại Thánh - Đại Thánh bằng Trời” mà nó còn muốn thay thế cả ông Trời, tức là Thần Phật nói chung trong lòng người dân, vì về bản chất nó cũng là một thứ tôn giáo, chỉ khác ở chỗ nó không phải Chính giáo mà là một tà giáo. 
ĐCSTQ về hình thức tổ chức chính là một tôn giáo, nhưng với mục đích và cách làm của một tà giáo
Mặc dù ĐCSTQ chưa bao giờ tự gọi mình là một tôn giáo nhưng nó có tất cả các đặc điểm của một tôn giáo. Khi mới bắt đầu thành lập, nó coi chủ nghĩa Marxist là chân lý tuyệt đối trên thế giới. Nó sùng bái và tôn thờ Marx như vị thánh tinh thần của mình, và hô hào nhân dân tham gia vào một cuộc đấu tranh suốt cuộc đời vì mục đích là xây dựng một “thiên đường tại nhân gian” hay một “thế giới đại đồng”.
Hình thức cụ thể của tôn giáo này là gì?

 • Tất cả các cấp ủy ĐCSTQ; các bài diễn thuyết trong những buổi họp của đảng cho đến các phương tiện thông tin đại chúng đều bị ĐCSTQ kiểm soát: đó chính là Nhà thờ của nó.

 • Chủ nghĩa Marxist – Leninist, ý thức hệ của Mao Trạch Đông, lý luận của Đặng Tiểu Bình và tư tưởng ‘Ba Đại diện’ của Giang Trạch Dân và Hiến chương của Đảng: đó chính là giáo lý của nó.

 • Buổi lễ tuyên thệ trung thành mãi mãi với ĐCSTQ: là nghi lễ kết nạp, quy y.

 • Đảng viên chỉ được phép tin vào ĐCSTQ: trung thành với một tôn giáo.

 • Bí thư và nhân viên phụ trách công tác đảng ở các cấp: là hệ thống chức sắc tôn giáo của nó, tương tự với các thượng tọa, linh mục…

 • Phủ nhận và báng bổ tất cả các Thần của tôn giáo, nhưng liên tục có những đợt “vận động tạo Thần” để tạo ra các Thần của riêng nó như Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân... ngoài những “Thần” đã du nhập trong cùng hệ thống (K.Marx, Engels, Lenin).

 • Đảng viên ĐCSTQ khi chết gọi là “đi gặp K.Marx” thay vì quan niệm của tôn giáo thông thường: khi chết thì lên thiên đường hay xuống địa ngục.

 • Những tác phẩm ‘gối đầu giường” của các lãnh tụ ĐCS như “Mao tuyển”, hay các học thuyết khác của lãnh đạo Đảng: Các loại kinh sách tôn giáo.

 • Các thể loại họp hành và phát biểu của lãnh đạo: giảng đạo

 • Học chính trị, họp nhóm thường kỳ hoặc các hoạt động của các đảng viên: Tụng kinh; học và trau dồi kinh sách.

 • Các bài hát ca ngợi ĐCSTQ và các lãnh tụ đảng như “Đông phương hồng” v.v. : các bài thánh ca của ĐCSTQ.

 • Kỷ luật đảng bao gồm “quản thúc và điều tra tại nhà” và “khai trừ ra khỏi đảng” cho đến các thủ đoạn tra tấn chết người và thậm chí trừng phạt cả người thân và bạn bè: chính là giới luật của ĐCSTQ.
....
[Image: ntdvn_ntdvn-tq-21.jpg]Chính giáo dạy con người lòng khoan dung nhẫn nại thì tà giáo ĐCSTQ tuyên truyền tranh đấu đến sống chết, chính là “Đấu”… (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)
Nhưng khác với các Chính giáo tin vào Thần và có lòng từ bi cứu độ chúng sinh, tà giáo ĐCSTQ dùng các phương thức “Ác” để tiêu diệt con người, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính giáo dạy người ta sự trung thực, nói thật, sống thật… thì tà giáo ĐCSTQ lừa dối để đạt được mục đích, chính là “Giả”. Chính giáo dạy con người lòng khoan dung nhẫn nại thì tà giáo ĐCSTQ tuyên truyền tranh đấu đến sống chết, chính là “Đấu”…
Lịch sử đã có biết bao nhiêu bài học về sự bức hại Chính giáo như câu chuyện về vương quốc Thổ Phồn và quốc vương Lãng Đạt Mã kể trên. Hậu quả mà những việc ấy gây ra cho đất nước, người dân thật thảm khốc. Nhưng ĐCSTQ đã vượt hẳn về quy mô và mức độ tội ác so với các vương triều hay cá nhân trong quá khứ, vì thứ mà nó chủ trương là gieo trồng một văn hóa vô Thần, văn hóa “Giả Ác Đấu” trên toàn xã hội Trung Hoa; nó đã phá hủy hầu như toàn bộ tín ngưỡng Thần Phật của đất nước Trung Hoa gây dựng trong gần 5000 năm, biến vô số người dân Trung Quốc từ những người hữu Thần, kính ngưỡng trời Đất, e sợ nhân quả... thành những người vô Thần có thể thực hiện bất cứ tội ác nào mà không cần e ngại báo ứng. Và những thảm cảnh ngày hôm nay đất nước Trung Quốc đang gặp phải chính là hậu quả của suốt 100 năm tà giáo ĐCSTQ phá hủy chính tín vào Thần, mê hoặc nhân dân đi theo thứ tôn giáo tà vạy của nó. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung mà không nhảy thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ. Còn ĐCSTQ khi đã “đấu Trời” thì có thứ “cân đẩu vân” nào có thể giúp ĐCSTQ nhảy ra khỏi bầu trời này đây? Lũ lụt, động đất, dịch bệnh, mưa đá, châu chấu, mất mùa, nạn đói, chiến tranh, kinh tế suy sụp, thế giới bao vây… là gì nếu không phải là hình phạt cho một đất nước “bỏ Thần theo quỷ”?
Nguyên Vũ.
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply
#87
[Image: hello.gif]

RMGT xin trích từ post đầu tiên, Page #1 của Thread này http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=522

Quote: Wrote:Các Sứ Điệp này nguyên gốc từ Anh Ngữ, cần dịch sang tiếng Việt để cho nhiều người có thể hiểu rõ ràng ý nghĩa sâu xa trong Các Lời Giáo Huấn của Sứ Điệp, công việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian vì sự khác biệt ngôn ngữ Anh/ Việt .

Tạm thời RMGT xin post các Sứ Điệp mới nhất vì tính cách khẩn trương của Sứ Điệp trong tình hình biến động của thế giới hôm nay, do đa số con người đang chạy theo các tà thuyết, tin tưởng vào nền văn minh sự chết độc hại của việc ủng hộ quyền tự do quá trớn, ủng hộ tội ác phá thai, hôn nhân đồng tính ...v...v....

Và trong nguy cơ một cuộc chiến tranh nguyên tử, hay chiến tranh thế giới lần thứ 3 - WW3, nguy cơ của các thế lực đen tối, thế lực ngầm, muốn nắm quyền bá chủ toàn thế giới, thành lập Một Chế Độ và Một Tôn Giáo Toàn Cầu cho Toàn Thế Giới [b](One World Religion & One World Order)  , mở cửa thế giới nhân loại cho Kẻ Chống Chúa = AntiChrist bước vào đặt quyền thống trị lên tất cả mọi dân tộc, mọi quốc gia.

Vì thế các Sứ Điệp Tình Yêu Thánh này rất quan trọng, là những Lời Cảnh Báo dạy cho chúng ta có thể biết cần phải làm những gì theo Lời Giáo Huấn của Sứ Điệp từ Đấng Từ Phụ Toàn Trí Toàn Năng.
[/b]

RMGT không hề muốn bắt ai phải tin vào những điều nêu trên, nhưng mời mọi người hãy lắng đọng tâm tư, cầu nguyện xin ơn đức tin, ơn khiêm nhường, lòng trông cậy mến, qua việc lần chuỗi Mân Côi linh thánh, đeo tràng chuỗi Mân Côi đã được linh mục làm phép hàng ngày để nhận được sự bảo vệ của Mẹ Maria, là Đấng Bảo Vệ Đức Tin của thời đại hôm nay, mà xua đuổi quỷ ma và những điều xấu ra xa khỏi chúng ta...

Nguyện chúc Bình An đến tất cả mọi người. Amen. 
[Image: heavy-black-heart4.png]  [Image: innocent.gif]

NGAY TRONG SÁNG SỚM CỦA NGÀY HÔM NAY, ĐỨC CHÚA CHA ĐÃ NÓI GÌ VỀ TOÀ THƯỢNG THẨM TỐI CAO CUẢ HOA KỲ  (USA SUPREME COURT) ? VÀ TÀ THUYẾT SAI LẦM CỦA CHỦ NGHĨA TỰ DO QUÁ TRỚN ?

Mời các bạn đọc và suy gẫm ... Please

[Image: the-ten-commandments-poster.jpg?itok=eMoF74u3]

September 21, 2020

Public
God The Father

Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father.  He says: 

“If your Supreme Court holds a conservative majority that is a strong first step in reversing the morals of this country.*  Along with that strength we need, once again, a conservative President.  

All branches of your government working together towards a strong conservative outlook, means a stronger conservative outlook for the future.  This would result in law and order – a sense of security – and a fine-tuning of all government policies.”

“As your Papa God, I am concerned with all aspects of your life.  

I wish to put an end to moral degeneration in the name of freedom.  The term freedom has been misused in these times and has led to violence and chaos.  This is not the type of freedom your forefathers sought when they fled tyranny to come here and establish a free nation.  

Freedom today is a catchword for doing whatever strikes your fancy.  This is without regard for consequences to others.  The very structure of law and order is under attack.  Do not think for a minute that this type of ‘freedom’ leads to happiness and security.”

“I have given you the rules to be followed towards peace and security.  They are called the Ten Commandments.  Obey them and all else will be added unto thee.”

Read 2 John 6-9+

And this is love, that we follow his commandments; this is the commandment, as you have heard from the beginning, that you follow love.  For many deceivers have gone out into the world, men who will not acknowledge the coming of Jesus Christ in the flesh; such a one is the deceiver and the antichrist.  Look to yourselves, that you may not lose what you have worked for, but may win a full reward.  Any one who goes ahead and does not abide in the doctrine of Christ does not have God; he who abides in the doctrine has both the Father and the Son.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press – Holy Bible – Revised Standard Version – Second Catholic Edition.)

* U.S.A.

[Image: innocent.gif] [Image: innocent.gif] [Image: innocent.gif] [Image: innocent.gif] [Image: innocent.gif]

PLEASE READ MORE AT THE ORIGINAL WEBSITE:

https://www.holylove.org/messages/#latest-message
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
Heavy-black-heart4 
Reply