Em
#1
Chịu nha ?
Reply
#2
(08-01-2020, 06:44 AM)Khanh Wrote: Chịu nha ?

Hello

Chịu đòn có nổi ko ?

Nó cũng giống như thuốc “rat poison” 

Nhongnheo
Reply
#3
Xin được  chuốc cho nhau ly rượu đầy
Reply
#4
Ừ thì nhỏ chưa yêu , bây giờ yêu nhé nhỏ ? Nhỏ ơi !Reply