Biến Đổi Phận Người .
#16
Hôm nay Khờ đi thăm được 4 cái nghĩa trang .....
và hôm qua Khờ đã đi thăm được phố lều của những người vô gia cư ở Austin ........
đây là 1 trong những cái lều .....vì Covid đang lây lan ở Austin nên thành phố bắt họ phải đặt lều rất xa nhau ....và đây là những cái lều mà thành phố mua và phát cho họ ....thời tiết rất nóng nhưng họ phải sinh hoạt bên ngoài trời .....có những nhà hảo tâm mua nước và đồ ăn .... thấy cũng là đời người ....nhưng chúng ta rất may mắn ....

Nhìn thấy họ .....tôi rất xót xa ......

[Image: 686-E6-BF8-EEE8-40-BB-9-B67-C34-C652-BA027.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
[-] The following 2 users Like YeuAnhDaiKho's post:
  • lãng, Ngại đạn.
Reply
#17
Thiện Ác Cùng Gieo Một Ruộng Trồng, Lãng Canh Ác Phát Uổng Đời Không?-

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Tulip4

Mt 13:24-43
13:24 Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.
13:25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.
13:26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.
13:27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy?"
13:28 Ông đáp: "kẻ thù đã làm đó!" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?"
13:29 Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.
13:30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi".
13:31 Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.
13:32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được".
13:33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men".
13:34 Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,
13:35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
13:36 Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe".
13:37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.
13:38 Ruông là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.
13:39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỵ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.
13:40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.
13:41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,
13:42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
13:43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • Ngại đạn.
Reply
#18
Phúc Âm: Mt 13, 24-30 {hoặc 24-43}

"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Ðầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".

{Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: "Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó".

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: "Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men".

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: "Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian". Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".}
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
Không hiểu vì sao mỗi khi tôi có gì khúc mắc ....tôi lại rất thích kinh này .....Thích nhất vẫn là câu : xin Chúa sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con ....

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Innocent Innocent Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#20
Như một dòng suối tràn bờ
04/08/2020

“Ta đã đặt ngươi làm người canh gác nhà Israel”;
“Người nói với họ, “Lúa chín đầy đồng”.

Kính thưa Anh Chị em,

Hôm nay mừng kính thánh Gioan Maria Vianney linh mục, bổn mạng các cha xứ trên toàn thế giới, Giáo Hội cho chúng ta đọc lại sứ vụ của Êzêkiel và sứ vụ của các môn đệ.Thiên Chúa nói với Êzêkiel, “Ta đã đặt ngươi làm người canh gác nhà Israel”; Chúa Giêsu nói với các môn đệ, “Lúa chín đầy đồng”, Ngài sai họ đi.

Trước tình cảnh nước mất nhà tan, nếu Giêrêmia có sứ mạng giúp cho số sót con cái Israel còn lại ở Palestine giữ đường lối Chúa thì tại đất lưu đày, Êzêkiel được gọi để hỗ trợ cho niềm tin dân Chúa luôn kiên vững. Êzêkiel nói với dân, đừng ảo tưởng khi quan niệm Giêrusalem sẽ bảo đảm cho Israel tồn tại, ông mạnh mẽ tố cáo quan niệm ấu trĩ đó khi dân sống một nếp sống vô luân, chạy theo ngẫu tượng; Êzêkiel thúc giục dân quay về với Chúa. Đó là ơn gọi của Êzêkiel nhưChúa đã phán, “Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác nhà Israel”.

Tin Mừng hôm nay nói đến một điều tương tự khi Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng vơ vất như chiên không người chăn; Ngài động lòng thương xót họ và sai các môn đệ đi. Ngài căn dặn, trước hết, hãy cầu xin Chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về vì lúa chín đầy đồng.

Cha Gioan Maria Vianney không chỉ là người canh gác có trách nhiệm nhưng ngài còn là một thợ gặt tuyệt vời đến bất ngờ cho Giáo Hội và Âu châu đầu thế kỷ 19. Sau thời làm chú long đong, làm thầy lận đận vì sức khoẻ và chậm trí, cuối cùng, Vianney cũng chịu chức và được sai về xứ Ars với vẻn vẹn 230 linh hồn vốn chỉ quen với sòng bài, quán rượu và nhà thổ hơn là nhà thờ. Ngày về xứ mới, cha tổng đại diện nói với Vianney, “Đây là một họ đạo nhỏ bé nghèo nàn, thiếu vắng tình yêu Chúa. Cha hãy mang tình yêu cho họ”.Vậy là Vianney đã dìm mình trong Chúa và cuộc đời còn lại của ngài có thể tóm tắt trong hai điều, “cầu nguyện và yêu mến”. Ngài yêu mến các linh hồn Chúa trao cách đặc biệt, và nhất là yêu thương các tội nhân.

Cha Vianney nói, “Các con thân mến, kho tàng của người Kitô hữu không ở dưới đất, nhưng ở trên trời. Thế thì lòng trí chúng ta phải hướng đến nơi có kho tàng của mình. Hạnh phúc của con người là cầu nguyện và yêu mến”. Ngài chuyên chăm ngồi toà giải tội, mỗi ngày có khi đến 17 giờ đồng hồ. Có lần ngài tự thú, “Khi tôi rời tòa giải tội, tôi phải lấy tay sờ vào đùi xem nó có còn ở đó không”. Ở nhà ga Lyon, có loại vé tầu riêng, giá trị trong 8 ngàyđể đi Ars, vì để có thể xưng tội với ngài, việc phải chờ đợi vài ngày là chuyện bình thường. Ngài nói, “Lòng thương xót của Thiên Chúa như một dòng suối tràn bờ; nó kéo theo những tâm hồn trên dòng chảy nó đi qua”; “Không phải các tội nhân đến cùng Chúa để xin Ngài tha tội, nhưng chính Thiên Chúa chạy đến với tội nhân và làm cho họ đến với Ngài”; “Thành thử hãy cho Thiên Chúa niềm vui nầy và chúng ta sẽ hạnh phúc”. Có người nói, “Con đã làm quá nhiều điều xấu, Chúa tốt lành không thể tha thứ cho con”;ngài bảo, “Nói như thế là phạm thượng lắm, nói như thế là giới hạn lòng nhân từ của Thiên Chúa. Lòng nhân từ nầy không có điểm chấm, mà là vô tận. Lỗi lầm của chúng ta như hạt cát bên ngọn núi lớn lao của lòng nhân từ nơi Thiên Chúa”.

Cha Vianney yêu mến Thánh Lễ cách riêng, ngài nói, “Không có gì cao trọng hơn Thánh Lễ”; “Chính Chúa yêu chúng ta rất nhiều! Tại sao chúng ta không yêu mến Ngài?”; “Hãy đến mà rước lễ. Hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy đến sống với Ngài, để sống cho Ngài”.

Anh Chị em,

Theo cha thánh Vianney, một mục tử tốt là “Kho tàng lớn lao nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho một giáo xứ”, đồng thời là “Một trong những hồng ân cao quý nhất của lòng thương xót Chúa”; “Sau Thiên Chúa thì linh mục là tất cả hạnh phúc của người kitô hữu”, vì “Chức linh mục là tình yêu của trái tim Chúa Kitô”; “Hãy để một giáo xứ hai mươi năm không có linh mục; bấy giờ, người ta sẽ thờ thú vật”. Hôm nay, lễ thánh Vianney, Anh Chị em đừng quên cầu nguyện cho các cha xứ trên toàn thế giới.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dù con bất tướng vô tài, xin đừng để con vô tâm. Muốn được vậy, cho con thắm đẫm Chúa và tận tuỵ yêu thương những ai Chúa trao cho con”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
Tự Đánh Giá Mình Quá Cao, Kiêu Căng Đuổi Hết Biết Bao Ân Tình- Heavy-black-heart4

Lời Chúa: Mt 11, 25-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.

Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

Innocent Innocent Innocent Heavy-black-heart4 Smiling-face-with-halo4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply