1Giếng 1Trời
(Yesterday, 03:18 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Em Đạn  thì chắc rất dễ thương, còn tốt hay  không thì chị không dám nói.  Rollin Rollin

Chú Dan, sư phụ thắc mắc chú còn còn tốt hay  không  Suytu Rollin Rollin
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • Ech, Nhiều Chuyện
Reply
(Yesterday, 05:05 PM)Thuctinh Wrote: Chú Dan, sư phụ thắc mắc chú còn còn tốt hay  không  Suytu  Rollin Rollin  

haha, quá ư là lém lỉnh Tulip4
[Image: animals%20(891).gif]
[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Thuctinh
Reply
(Yesterday, 05:05 PM)Thuctinh Wrote: Chú Dan, sư phụ thắc mắc chú còn còn tốt hay  không  Suytu  Rollin Rollin  

Nếu không đọc chú Ếch của Tỉnh Nhi cười, sư phụ còn chưa hiểu ý của Tỉnh Nhi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Cho Sầu Nhi gọi sư phụ Thuc Tinh nhe Rollin Rollin
[-] The following 2 users Like Nhiều Chuyện's post:
  • Ech, Thuctinh
Reply
(Yesterday, 03:18 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Em Đạn  thì chắc rất dễ thương, còn tốt hay  không thì chị không dám nói.  Rollin Rollin

Kỳ này em hiểu sai lầm ý của sư phụ nứa hả?

Vì muốn sư phụ vui, và mọi người không còn vướng thắc mắc, nên em tự ý hỏi chú Dạn. 

Hỏi nhưng vẫn sợ chú Dạn gõ lủng đầu.

Chú Ech biết câu trả lời không? Vì bạn thân của chú.
Reply
(10 hours ago)Thuctinh Wrote: Kỳ này em hiểu sai lầm ý của sư phụ nứa hả?

Vì muốn sư phụ vui, không còn vướng thắc mắc, và mọi người, nên em tự ý hỏi chú Dạn. 

Hỏi nhưng vẫn sợ chú Dạn gõ lủng đầu.

Chú Ech biết câu trả lời không? Vì bạn thân của chú.

Cái vụ đó chú mà biết mà thì chắc chú cũng sum ting wong Rollin
[Image: animals%20(891).gif]
[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Thuctinh
Reply