Hey Mod!
#16
[quote pid='278468' dateline='1598909989']
Thumbs-up4    Smiling-face-with-halo4    Tulip4
[/quote]

Thumbs-up4    Smiling-face-with-halo4    Tulip4
Reply
#17
Vô duyên thúi  Rollin
Reply
#18
[quote pid='278473' dateline='1598911116']
Vô duyên thúi  Rollin
[/quote]

Quá vô duyên đấy chứ.  Becuoi Becuoi
Reply
#19
Dân bợ đít thứ thiệt  Becuoi
Reply
#20
Hey mods, delete cái thread dirty này giùm em.  Thankyou
Reply
#21
Xoá làm gì để ủng hộ TT Trump.  Lol
Bây giờ thì tấn công vào science, và kế hOạch Herd immunity thực hành thì ai bầu cho Trump sau này ăn nói ra sao ta. Nhiều lắm, nhưng dân mình chỉ nghe một chiều và hơn nữa là thích nghe đúng ý của mình. Lol
Trump nói Láo mới nhất là: 

Trump tuyên bố là đã nói chuyện với Pastor của gia đình người bị bắn ở Kenosha, trong khi người ta không có. Và Họ muốn Trump nói chuyện với Luật sư của họ thì Trump .. biến mất  Lol
Reply
#22
[quote pid='278520' dateline='1598936057']
Xoá làm gì để ủng hộ TT Trump.  Lol
Bây giờ thì tấn công vào science, và kế hOạch Herd immunity thực hành thì ai bầu cho Trump sau này ăn nói ra sao ta. Nhiều lắm, nhưng dân mình chỉ nghe một chiều và hơn nữa là thích nghe đúng ý của mình. Lol
Trump nói Láo mới nhất là: 

Trump tuyên bố là đã nói chuyện với Pastor của gia đình người bị bắn ở Kenosha, trong khi người ta không có. Và Họ muốn Trump nói chuyện với Luật sư của họ thì Trump .. biến mất  Lol
[/quote]

Chính xác là như vầy nà:

At a news conference Monday, Trump said he spoke with a family pastor, but did not speak to Blake's family because they wanted a lawyer to be present on the call. Benjamin Crump, an attorney for Blake's family, said in a statement that Trump spoke with the pastor of Blake's mother, Julia Jackson, but did not want to have a call if her legal team was monitoring.
Thumbs-down4
Reply
#23
[quote pid='278554' dateline='1598963650']
[quote pid='278520' dateline='1598936057']
Xoá làm gì để ủng hộ TT Trump.  Lol
Bây giờ thì tấn công vào science, và kế hOạch Herd immunity thực hành thì ai bầu cho Trump sau này ăn nói ra sao ta. Nhiều lắm, nhưng dân mình chỉ nghe một chiều và hơn nữa là thích nghe đúng ý của mình. Lol
Trump nói Láo mới nhất là: 

Trump tuyên bố là đã nói chuyện với Pastor của gia đình người bị bắn ở Kenosha, trong khi người ta không có. Và Họ muốn Trump nói chuyện với Luật sư của họ thì Trump .. biến mất  Lol
[/quote]

Chính xác là như vầy nà:

At a news conference Monday, Trump said he spoke with a family pastor, but did not speak to Blake's family because they wanted a lawyer to be present on the call. Benjamin Crump, an attorney for Blake's family, said in a statement that Trump spoke with the pastor of Blake's mother, Julia Jackson, but did not want to have a call if her legal team was monitoring.
Thumbs-down4
[/quote]
Thumbs-up4
Reply
#24
Hello. And Bye.
Reply
#25
Hey mods, VB choán quá xá....khò ...khò ... Zzzzzzzzzz.
Reply
#26
Go complain to the supermod guy. He can stop hiding.
Reply
#27
[quote pid='279222' dateline='1599203005']
Go complain to the supermod guy. He can stop hiding.
[/quote]

Really? vahidrk1 Why is he in hiding?  Suytu Biggrin

If he do not come out from his hiding and show everyone his good debate about who he support to become USA president, he is a loser  Biggrin Rollin Rollin Rollin
Reply