xin sửa giùm
#1
Hôm qua con mắt quáng gà 
Mở trang "Cổ Tích" mà ra như dzầy  Crying-face4  
 T
read Modes
Cổ TícChttp://vietbestforum.com/showthread.php?tid=18259

Có Admin nào ghé ngang, xin làm ơn sửa giùm bạch sa, sa cám ơn bốn góc trời luôn. Tặng trước nửa lố hoa hường  Thankyou

Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply
#2
Tên của bài đã được sửa rồi đó BS ...
Reply