Té cây
#16
(06-29-2020, 04:01 PM)
Quote:loại keo Wrote: [quote pid='261187' dateline='1593456594']

Hmm...   Đừng có nói vậy ....   Người VN thì hay tự làm ....  vì tự làm thì được như ý mình ....   Chỉ có cái phải biết dùng những dụng cụ an toàn để bảo vệ mình ....    Có thể Bác ta quá vội vàng mà quên sự an toàn ....   Until then ...   Good Luck...

Làm sao bác biết ông h.x đó là người VN? Sao cái gì mà không đúng, không hay cứ nghĩ là người VN mà không là ông Mỹ trắng, Mỹ đen hay Miên Lào, Thái, Tàu, Nhật....chẳng hạn?  Suytu

Quote:Ổng là người Âu Châu, sắc dân nào thuộc loại keo của Europe?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ba8

Là sắc dân nào vậy??? Suytu
Reply
#17
Là dân irish chu dan nao nua..chuá keo
Reply
#18
(06-29-2020, 05:46 PM)Tư chù dù Wrote: Là dân irish chu dan nao nua..chuá keo

Thankyou
Reply