Người Giác Ngộ GIỐNG NHƯ NHAU??
#1
Chư Tổ Thiền Tông giác ngộ hoàn toàn khác hay giống như  Đức Phật giác ngộ???
Reply
#2
(2020-06-08, 01:38 PM)Vo Minh Wrote: Chư Tổ Thiền Tông giác ngộ hoàn toàn khác hay giống như  Đức Phật giác ngộ???

Ai cũng muốn giống, nhưng không hoàn toàn giống được.  2leluoi
Bạn Vo Minh nghĩ sao?
Reply
#3
Tu hành Giác Ngộ GIỐNG NHƯ chư Tổ Thiền Tông giác ngộ hay GIỐNG NHƯ Đức Phật giác ngộ???
Học giáo lý Giác Ngộ GIỐNG NHƯ chư Tổ Thiền Tông giác ngộ hay GIỐNG NHƯ Đức Phật giác ngộ???

Tu hành Giác Ngộ THÀNH NHƯ chư Tổ Thiền Tông giác ngộ hay THÀNH NHƯ Đức Phật giác ngộ???
Học giáo lý Giác Ngộ THÀNH NHƯ chư Tổ Thiền Tông giác ngộ hay THÀNH NHƯ Đức Phật giác ngộ???

Tu hành Giác Ngộ LÀ NHƯ chư Tổ Thiền Tông giác ngộ hay LÀ NHƯ Đức Phật giác ngộ???
Học giáo lý Giác Ngộ LÀ NHƯ chư Tổ Thiền Tông giác ngộ hay LÀ NHƯ Đức Phật giác ngộ???


GIỐNG NHƯ giác ngộ!  Có phải là Giác Ngộ???
THÀNH NHƯ giác ngộ!  Có phải là Giác Ngộ???
LÀ NHƯ giác ngộ!  Có phải là Giác Ngộ???
[-] The following 1 user Likes Vo Minh's post:
  • TanThu
Reply
#4
(2020-06-08, 04:40 PM)quexua Wrote: Ai cũng muốn giống, nhưng không hoàn toàn giống được.  2leluoi
Bạn Vo Minh nghĩ sao?

NGHĨ sao là Ở những người đang tu hành, học hỏi, copy and paste giáo lý của người giác ngộ NGHĨ sao mà MUỐN giác ngộ???
Reply
#5
Đức Phật có Giác Ngộ hay không có Giác Ngộ???

 “Đức Phật Giác Ngộ” nghe rất nực cười. 

Từ cái nhìn NGÃ MẠN! Chúng ta cho rằng:  

Phải có Đức Phật mới có sự Giác Ngộ??? 

Theo LÝ DUYÊN KHỞI là:
CÓ cái này thì mới CÓ cái kia! 
KHÔNG CÓ cái này thì KHÔNG CÓ cái kia.
  
Câu hỏi trên kia phải đổi lại theo LÝ DUYÊN KHỞI là:

CÓ cái gì thì mới CÓ Đức Phật! 
KHÔNG CÓ cái gì thì KHÔNG CÓ Đức Phật.

 Nếu không có Đức Phật thì sẽ không có sự Giác Ngộ???

Như vậy! 
Phật Pháp theo lý DUYÊN KHỞI thì:

 Người CHẤP CÓ Đức Phật thì mới CHẤP CÓ Giác Ngộ. 
Người CHẤP KHÔNG CÓ Đức Phật thì sẽ CHẤP KHÔNG CÓ Giác Ngộ. 

 CHẤP CÓ hay CHẤP KHÔNG CÓ thì tu hành, học hỏi, copy and paste giáo lý Giác Ngộ VẪN còn PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU dài dài.

Còn PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU thì còn vài muôn kiếp, vài tỷ tỷ kiếp nữa mới Giác Ngộ được
[-] The following 1 user Likes Vo Minh's post:
  • quexua
Reply
#6
(2020-06-09, 11:37 AM)Vo Minh Wrote: NGHĨ sao là Ở những người đang tu hành, học hỏi, copy and paste giáo lý của người giác ngộ NGHĨ sao mà MUỐN giác ngộ???

Bạn nói đúng, vấn đề không phải đơn giản khi nói về Giác Ngộ. Trước hết, mình phải hỏi là mình viết cho ai đọc?

 
Đọc giả ở đây có thể là chính mình. Tui viết để những ý tưởng của tui trở nên rõ ràng hơn, để tui ôn bài, để tui trình bày mạch lạc, và do đó, thấy được chổ nào đúng, chổ nào thiếu sót? Hay là tui muốn chứng minh điều gì?
 
Đọc giả có thể là những người thiền tông, đang thực hành thiền hay có sự hiểu biết về thiền.
 
Đọc giả có thể là người thường, không biết gì về thiền, hay những người có đạo khác. Hay phật tử nhưng thuộc tông phái khác.  Rolling-on-the-floor-laughing4
 
Thế thì khi mình viết, mình có muốn cho người đọc hiểu mình nói gì? Hay là mình chỉ viết cho mình, rồi ai muốn hiểu hay không tuỳ họ?  
Reply
#7
Lấy thí dụ, khi mình hỏi ... 

 
"Chư Tổ Thiền Tông giác ngộ hoàn toàn khác hay giống như  Đức Phật giác ngộ???  "
 
Câu này sẽ gây ra nhiều phản ứng khác nhau ... 
 
Người theo phái Nguyên Thuỷ sẽ trả lời khẳng đinh:  Tổ Thiền Tông giác ngộ không thể nào giống như Đức Phật được.  No way Jose!  
 
Tổ Thiền Tông giác ngộ giống hay khác Phật? Thật ra điều này không quan trọng. Điều quan trọng là giả sử như tui tu theo pháp này và giác ngộ thì có giống Phật hay không? Có lẻ đó là ý chính của câu trên. Chứ còn Tổ đắc ra sao là chuyện không liên quan đến mình, phải không nào?   Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
Trở lại câu hỏi, những người học thiền khác tông phái , sẽ trả lời khác nhau, Tịnh Độ, hay Đại Thừa sẽ hỏi:  Tuỳ theo anh nói Giác Ngộ là Đốn Ngộ hay Tiệm Ngộ? Nếu Tiệm Ngộ, tức là từ từ tu mà Ngộ thì sẽ không hoàn toàn giống.  Còn nói Thiền Tông nói Đốn Ngộ giống như cái công tắc đèn, đang tối bật lên thành sáng thì trên lý thuyết gọi là có, nhưng anh nói tui nghe xem thời dại này có ai đắc kiểu này không? Làm sao chứng mình?  Còn tu theo Ấn Độ kiểu Krishnamurti hay UG mà nói Đốn Ngộ giống thiền tông thì đều này phải xem lại, xem họ nói có hoàn toàn giống Thiền Tông hay không?
 
Nói tóm lại, câu trên rất khó trả lời tuỳ theo bạn đứng ở quan niệm nào. 
 
Biết rằng bạn Vo Minh muốn khơi dậy đề tài Thiền hay Thiền Tông cũng là điều hay nên tui xin tham gia, vì lâu quá không có ai nói đến đề tài này. Câu trả lời của tui ở trên chỉ là để nói chung chung trên mọi quan điểm.
 
Nếu câu trả lời thật thà của riêng tui thì sẽ là:  If you find It, just take it and run ...  
 
Giống như ngài Huệ Năng ngày xưa, ổng được cái đó, là cầm lấy và chạy .... 
Reply
#8
Chưa tận cùng VƯỚNG MẮC an lạc thế gian thì chưa thể CHẤM DỨT phiền não khổ đau.

Chưa CHẤM DỨT phiền não khổ đau thì tu hành thiền định, học hỏi, copy and paste giáo lý giác ngộ VẪN là VƯỚNG MẮC với an lạc thế gian.

Vì tu hành thiền định, học hỏi, copy and paste giáo lý giác ngộ chính là MUỐN DUY TRÌ an lạc thế gian.


Muốn CHẤM DỨT PHIỀN NÃO KHỔ ĐAU để THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC là VƯỚNG MẮC.
Reply
#9
(2020-06-11, 12:48 AM)quexua Wrote: Lấy thí dụ, khi mình hỏi ... 

 
"Chư Tổ Thiền Tông giác ngộ hoàn toàn khác hay giống như  Đức Phật giác ngộ???  "
 
Câu này sẽ gây ra nhiều phản ứng khác nhau ... 
 
Người theo phái Nguyên Thuỷ sẽ trả lời khẳng đinh:  Tổ Thiền Tông giác ngộ không thể nào giống như Đức Phật được.  No way Jose!  
 
Tổ Thiền Tông giác ngộ giống hay khác Phật? Thật ra điều này không quan trọng. Điều quan trọng là giả sử như tui tu theo pháp này và giác ngộ thì có giống Phật hay không? Có lẻ đó là ý chính của câu trên. Chứ còn Tổ đắc ra sao là chuyện không liên quan đến mình, phải không nào?   Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
Trở lại câu hỏi, những người học thiền khác tông phái , sẽ trả lời khác nhau, Tịnh Độ, hay Đại Thừa sẽ hỏi:  Tuỳ theo anh nói Giác Ngộ là Đốn Ngộ hay Tiệm Ngộ? Nếu Tiệm Ngộ, tức là từ từ tu mà Ngộ thì sẽ không hoàn toàn giống.  Còn nói Thiền Tông nói Đốn Ngộ giống như cái công tắc đèn, đang tối bật lên thành sáng thì trên lý thuyết gọi là có, nhưng anh nói tui nghe xem thời dại này có ai đắc kiểu này không? Làm sao chứng mình?  Còn tu theo Ấn Độ kiểu Krishnamurti hay UG mà nói Đốn Ngộ giống thiền tông thì đều này phải xem lại, xem họ nói có hoàn toàn giống Thiền Tông hay không?
 
Nói tóm lại, câu trên rất khó trả lời tuỳ theo bạn đứng ở quan niệm nào. 
 
Biết rằng bạn Vo Minh muốn khơi dậy đề tài Thiền hay Thiền Tông cũng là điều hay nên tui xin tham gia, vì lâu quá không có ai nói đến đề tài này. Câu trả lời của tui ở trên chỉ là để nói chung chung trên mọi quan điểm.
 
Nếu câu trả lời thật thà của riêng tui thì sẽ là:  If you find It, just take it and run ...  
 
Giống như ngài Huệ Năng ngày xưa, ổng được cái đó, là cầm lấy và chạy .... 

Chắc chắn Bạn KHÔNG BIẾT cái bạn NGHĨ SAO không phải TỪ bạn phải không???

Chắc chắc Bạn KHÔNG BIẾT cái bạn NGHĨ SAO không phải TỪ SỰ THẬT phải không???

Bạn KHÔNG BIẾT thì những người tu hành, học hỏi, copy and paste cũng CHẮC CHẮN GIỐNG NHƯ  bạn.

 Chắc chắn những người tu hành, học hỏi, copy and paste HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT những cái họ tu hành, học hỏi, copy and paste không phải TỪ SỰ THẬT phải không???

Vì SỰ THẬT không phải CHỈ CÓ Đức Phật biết phải không???
Vì  SỰ THẬT không phải CHỈ CÓ tại tông phái Phật Giáo phải không???
[-] The following 1 user Likes Vo Minh's post:
  • quexua
Reply
#10
SỰ THẬT Ở ĐÂU???

Chắc chắn KHÔNG Ở lời nói! Cho dù đó là lời nói của Đức Phật.

SỰ THẬT mà cần Đức Phật thuyết phục giùm cho con người???

SỰ THẬT mà NÓI RA ĐƯỢC thì KHÔNG PHẢI là SỰ THẬT.

Nhất là cái SỰ THẬT mà CHỈ CÓ một người ĐỘC NHẤT NÓI RA là Đức Phật thì càng KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT.

Con người biết được SỰ THẬT qua lời một  người NÓI thì NGHĨ SAO mà TU HÀNH, HỌC HỎI, COPY AND PASTE???
Con người biết được SỰ THẬT qua lời một người NÓI thì NGHĨ SAO mà MUỐN giác ngộ???


 Phật Tử TIN vào SỰ THẬT hay DỄ TIN Đức Phật GIỐNG NHƯ con chiên Đức Chúa Giời quá vậy.
Reply
#11
(2020-06-11, 12:47 AM)quexua Wrote: Bạn nói đúng, vấn đề không phải đơn giản khi nói về Giác Ngộ. Trước hết, mình phải hỏi là mình viết cho ai đọc?

 
Đọc giả ở đây có thể là chính mình. Tui viết để những ý tưởng của tui trở nên rõ ràng hơn, để tui ôn bài, để tui trình bày mạch lạc, và do đó, thấy được chổ nào đúng, chổ nào thiếu sót? Hay là tui muốn chứng minh điều gì?
 
Đọc giả có thể là những người thiền tông, đang thực hành thiền hay có sự hiểu biết về thiền.
 
Đọc giả có thể là người thường, không biết gì về thiền, hay những người có đạo khác. Hay phật tử nhưng thuộc tông phái khác.  Rolling-on-the-floor-laughing4
 
Thế thì khi mình viết, mình có muốn cho người đọc hiểu mình nói gì? Hay là mình chỉ viết cho mình, rồi ai muốn hiểu hay không tuỳ họ?  
Bạn NGHĨ SAO??? 
Những người đang tu hành, học hỏi, copy and paste giáo lý Đức Phật cho AI vậy???

Chắc chắn không phải cho Đức Phật hiểu???
Chắc chắn không phải cho người NGU hiểu???
Chắc chắn không phải cho những người BIẾT rồi khổ lắm nói mãi mà VẪN chưa hiểu???

SỰ THẬT là những người tu hành, học hỏi, copy and paste giáo lý Đức Phật CHO chính cái NGÃ MẠN NGHĨ SAO của những người đó TỰ CHO mình hiểu ĐÚNG, đang THỰC HÀNH ĐÚNG lời Đức Phật dạy,  và CHO chính cái NGÃ MẠN của những người đọc NGHĨ BẬY cũng hiểu??? 

REALLY???
Reply
#12
Khi Đức Phật CHƯA giác ngộ hỏi Thầy là một vị bà la môn:

"Đã bao nhiêu ngày rồi mà Thầy vẫn chưa nhận con là đệ tử của Thầy!"

Người bà la môn nói: 

"Người có TRÍ TUỆ chọn Thầy! Người Thầy có TRÍ TUỆ không có đệ tử!"
Reply
#13
Giác Ngộ mà phải CƯỠNG CẦU sao được ta???

 Có MONG CẦU nên:

 MỚI đọc bao nhiêu kinh sách!
MỚI ghi nhớ tất cả kinh sách! 
MỚI Tu hành thiền định! 
MỚI Giữ tất cả các giới luật. 

Những người đang  làm hay thực hành những điều đó HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT:


Giác Ngộ Ở đâu???

Đức Phật nói: "Không phải vì lòng tin! Hãy tự tri, tự chứng, tự đạt!"
Reply
#14
(2020-06-11, 06:33 PM)Vo Minh Wrote: Chắc chắn Bạn KHÔNG BIẾT cái bạn NGHĨ SAO không phải TỪ bạn phải không???

Chắc chắc Bạn KHÔNG BIẾT cái bạn NGHĨ SAO không phải TỪ SỰ THẬT phải không???

Bạn KHÔNG BIẾT thì những người tu hành, học hỏi, copy and paste cũng CHẮC CHẮN GIỐNG NHƯ  bạn.

 Chắc chắn những người tu hành, học hỏi, copy and paste HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT những cái họ tu hành, học hỏi, copy and paste không phải TỪ SỰ THẬT phải không???

Vì SỰ THẬT không phải CHỈ CÓ Đức Phật biết phải không???
Vì  SỰ THẬT không phải CHỈ CÓ tại tông phái Phật Giáo phải không???

Bạn Vo Minh đặt câu hỏi hay lắm ...  Clap
 
Thế tui xin thắc mắc, chẳng hay bạn có biết câu trả lời cho những câu hỏi trên?  Suytu Cheer
Reply
#15
(2020-06-16, 03:55 PM)Vo Minh Wrote: Giác Ngộ mà phải CƯỠNG CẦU sao được ta???

 Có MONG CẦU nên:

 MỚI đọc bao nhiêu kinh sách!
MỚI ghi nhớ tất cả kinh sách! 
MỚI Tu hành thiền định! 
MỚI Giữ tất cả các giới luật. 

Những người đang  làm hay thực hành những điều đó HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT:


Giác Ngộ Ở đâu???

Đức Phật nói: "Không phải vì lòng tin! Hãy tự tri, tự chứng, tự đạt!"

Làm sao để Tự Tri, Tự Chứng, Tư Đạt ??  Confused
 
Có phải đây là điều có thể nghĩ suy ?
Reply