Học hỏi KTTU qua tư duy của .........................................................
#1
Đạo là gì?
Đạo ở đâu?

Một chơn sư đã dạy đệ tử rằng:
“Đạo chẳng đâu xa, ở tại người,
Lương tâm thiện tánh sẵn trong ngươi.
Tồn tâm dưỡng tánh đừng phai lợt,
Phản chiếu hồi quang Đạo sáng ngời”.

Lời giáo huấn nầy có nghĩa Đạo là Lương tâm,
Thiện tánh, nó có ngay trong con người, cứ nhìn thẳng
trở vào Tâm Tánh của chính mình thì sẽ thấy Đạo.

Câu mở đầu quyển Kinh Nhật tụng của Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ đã nói rằng: Đạo do lòng Thành Tín
hiệp lại, tức là Đạo ở trong Tâm. Tam giáo thì dạy gốc
Đạo là cái Tâm Làm Phải, Làm Lành, Tâm đó Phật dạy
là Từ bi, Lão xưng là Cảm ứng, Nho cho là Trung thứ,
còn Chúa Jésus gọi là Bác ái...chung quy thì Đạo cũng
ở trong Tâm.

Lời Đức Hộ Pháp:
“Bần Đạo dám chắc người nào đi tìm Đạo mà có
tâm định tưởng là thấy ngay…”
Thuyết đạo đêm 29-9 Mậu tý (31-10-1948)
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • Bella
Reply
#2
Các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình (Mc 12: 38 -40; Lc 11: 43 -46; 20: 45 -47 )

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".

8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.


CHƯƠNG 23

....................

Chúa Jesus không có dùng quyền theo kiểu thế gian để dạy Đạo lý, không phô trương thanh thế, thể hiện quyền uy qua hình tướng bên ngoài, ấy vậy mà hiện nay, các tôn giáo lớn trên thế giới lại đi theo lối mòn của Do Thái giáo thời mạt pháp, cách nay hơn 2 ngàn năm rồi
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#3
Đức Giê-su khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu (Mc 12: 40; Lc 11: 39 -48; 20: 47 )

13 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn).

CHƯƠNG 23 (MATHEW)

................................

Các Kinh sư Do Thái giáo rất am hiểu Kinh Thánh (chìa khóa và bản đồ về Nước Trời) nhưng để được vào Nước Trời thì phải thực hành các hạnh "Xả Ly" cho nên các kinh sư và người Pha ri sêu không làm được

bán tài sản cho người nghèo thì không làm
dâng cúng tiền của cho đền thờ thì khuyến khích tối đa (tiền trong đền thờ thì cuối cùng sẽ vào túi của ai?)

các tôn giáo lớn hiện nay cũng hình như "na ná" như vậy !!!
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#4
(2020-05-26, 08:45 PM)Tuy duyen Wrote: Đức Giê-su khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu (Mc 12: 40; Lc 11: 39 -48; 20: 47 )

13 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn).

CHƯƠNG 23 (MATHEW)

................................

Các Kinh sư Do Thái giáo rất am hiểu Kinh Thánh (chìa khóa và bản đồ về Nước Trời) nhưng để được vào Nước Trời thì phải thực hành các hạnh "Xả Ly" cho nên các kinh sư và người Pha ri sêu không làm được

bán tài sản cho người nghèo thì không làm
dâng cúng tiền của cho đền thờ thì khuyến khích tối đa (tiền trong đền thờ thì cuối cùng sẽ vào túi của ai?)

các tôn giáo lớn hiện nay cũng hình như "na ná" như vậy !!!

xin chào chú Tuỳ Duyên ,

Theo suy nghĩ thấp kém của riêng Bee thì thời xưa,  Thiên Chúa nhìn rõ được bộ mặt thật của con người chúng ta . nên Chúa đã lên án 1 cách quả quyết . còn chúng ta , thời nay ,  với con mắt người thường thì không nhìn rõ mọi việc , vì thế Bee không dám cho ai là giả hình ai là thật lòng .

vì nếu mình không biết rõ mà mình lên án ai đó vô tình mình trở ngại việc làm tốt của họ . thì mình cũng không khác gì những kẻ khoá cửa nước trời phải không chú ?


Innocent

Theo Bee thấy thì lúc bấy giờ các kinh sư và người Pha ri sêu họ đã làm gương mù , họ không làm theo lời dạy trong Kinh thánh và họ bắt người khác phải làm theo lời dạy Kinh thánh . Họ thu gom tiền của từ đền thờ của những người nghèo goá bụa đóng góp , họ lấy làm của riêng cho họ . nhưng miệng họ hô hào dân chúng bỏ vào đên thờ , họ không những không đóng góp vào đền thờ mà còn lấy từ đền thờ làm của riêng .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
(2020-05-26, 09:59 PM)Bee Wrote: xin chào chú Tuỳ Duyên ,

Theo suy nghĩ thấp kém của riêng Bee thì thời xưa,  Thiên Chúa nhìn rõ được bộ mặt thật của con người chúng ta . nên Chúa đã lên án 1 cách quả quyết . còn chúng ta , thời nay ,  với con mắt người thường thì không nhìn rõ mọi việc , vì thế Bee không dám cho ai là giả hình ai là thật lòng .

vì nếu mình không biết rõ mà mình lên án ai đó vô tình mình trở ngại việc làm tốt của họ . thì mình cũng không khác gì những kẻ khoá cửa nước trời phải không chú ?


Innocent

Bee đại diện cho tiếng nói của .... "thiên thần bé nhỏ "  Grinning-face-with-smiling-eyes4

còn Td thì là tiếng thì thào của một ông già từng trải nhưng cũng đa nghi không thua gì Tào Tháo  Lol (cười sảng khoái)

Cheer
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#6
Bee tôn thờ Chúa Jesus là Thiên Chúa, còn Tuy Duyen thì xem Chúa Jesus là một Đại tôn sư của thời xa xưa nên gọi Chúa là Thầy Jesus và Td là một học trò nhỏ của Thầy, vậy thôi, còn Thiên Chúa là Đấng Tạo Hoá thì đượng nhiên phải tin, phải thờ rồi (vì là không hình tướng nên phải thờ trong lòng, đương nhiên)

với tinh thần hòa ái của Bee thì sự góp mặt của Bee càng làm cho thread này có cái nhìn đa diện

Thankyou
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#7
Công giáo sáng tối lẫn lộn, không phê phán Công giáo nhưng mọi người cũng cần phải đeo kiếng để thấy chỗ nào sáng, chỗ nào tối, vậy thôi ........ kiếng đâu, đeo vào :)

ngoài đời thì không dám hở răng, mở miệng trong nhà thì cũng dễ mất hòa khí, trong đây mới mở được lòng, cười tiếp  Lol

mọi người đọc những gì Td viết, đọc chơi rồi bỏ xó nghe !!! (chiêu này có tác dụng giảm nghiệp nếu có nói sai)
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#8
(2020-05-26, 10:08 PM)Tuy duyen Wrote: Bee đại diện cho tiếng nói của .... "thiên thần bé nhỏ "  Grinning-face-with-smiling-eyes4

còn Td thì là tiếng thì thào của một ông già từng trải nhưng cũng đa nghi không thua gì Tào Tháo  Lol (cười sảng khoái)

Cheer

chú Tuỳ Duyên ,
Bee tin mọi việc xảy ra dù tốt hay xấu đều do Thiên Chúa an bài . Thiên Chúa trong kinh thánh ghi chép lại cũng đa nghi lắm nên nhiều lần Chúa thử lòng hết người này đến người kia coi họ có thật sự kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự không đó .

Chúa chẳng phải ban cho ông già kia 1 đứa con lúc tuổi về già , rồi lại bắt ông đem con trai của mình đi làm vật hiến tế sao ?

Innocent đa nghi không có tội ,  phải không chú ?

cho nên đối với Bee mọi chuyện xảy ra đều có an bài . Biết đâu Chúa thử lòng Bee coi Bee có  thiệt là thật lòng Mến Chúa hay không nên Chúa cho những người đi trước viết sai dạy sai ( nếu có) 

Nếu Bee không biết khiêm nhường Bee sẽ cho rằng Bee biết và hiểu Chúa hơn những cha ông đi trước và Bee sẽ làm loạn và gây mất an ninh trật tự . giảng giải sai lệch khiến người khác hoang mang .

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#9
(2020-05-26, 10:14 PM)Tuy duyen Wrote: Bee tôn thờ Chúa Jesus là Thiên Chúa, còn Tuy Duyen thì xem Chúa Jesus là một Đại tôn sư của thời xa xưa nên gọi Chúa là Thầy Jesus và Td là một học trò nhỏ của Thầy, vậy thôi, còn Thiên Chúa là Đấng Tạo Hoá thì đượng nhiên phải tin, phải thờ rồi (vì là không hình tướng nên phải thờ trong lòng, đương nhiên)

với tinh thần hòa ái của Bee thì sự góp mặt của Bee càng làm cho thread này có cái nhìn đa diện

Thankyou

Chú Tuỳ Duyên ,

Bee nhớ bên thread kia chú có hỏi Bee người CG đọc kinh gì đó có câu : con tin Có MỘT Đức Chúa Trời  > đó là Kinh Tin Kính được đọc mỗi ngày Chúa Nhật hàng tuần để Tuyên xưng đức tin của mình trong Thánh Lễ Chúa Nhật .

Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai,

Vậy chú chỉ coi Thiên Chúa con là Thầy Giê Su , vậy Thiên Chúa con là ai ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
(2020-05-26, 10:21 PM)Tuy duyen Wrote: Công giáo sáng tối lẫn lộn, không phê phán Công giáo nhưng mọi người cũng cần phải đeo kiếng để thấy chỗ nào sáng, chỗ nào tối, vậy thôi ........ kiếng đâu, đeo vào :)

ngoài đời thì không dám hở răng, mở miệng trong nhà thì cũng dễ mất hòa khí, trong đây mới mở được lòng, cười tiếp  Lol

mọi người đọc những gì Td viết, đọc chơi rồi bỏ xó nghe !!! (chiêu này có tác dụng giảm nghiệp nếu có nói sai)

chú Tuỳ Duyên, 

Bee đã từng đặt rất nhiều câu hỏi về Đạo Công Giáo . Vì sao lại có những cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra trước đây ? và rồi những linh hồn của người lính sẽ về đâu ? 

Người lính đi lính ra biên cương bảo vệ đất nước , nhưng theo kinh thánh dạy Cựu Ước cũng như Tân Ước đều cấm việc giết người cho dù dưới hình thức nào . vậy người lính vì bảo vệ sự bình an cho người khác mà hy sinh tính mạng của mình và đồng thời họ cũng phải cầm súng giết người để bảo vệ chính họ . 

nếu linh hồn họ xuống địa ngục thì tội cho họ quá . ra tới biên cương mình không giết nó thì nó giết mình .
Bee lại tự hỏi là Chúa ơi , nếu là như vậy tại sao lại có chiến tranh xảy ra ? Innocent

Thưa chú , đối với Bee Kinh Thánh có viết sai dịch sai chắc cũng là có sự an bài của Thiên Chúa mà chúng ta chưa hiểu được Ý Chúa nghĩ gì , muốn gì nơi loài người chúng ta .( như chú từng đặt câu hỏi ra là có ai biết Chúa nghĩ gì ?)

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
(2020-05-26, 10:44 PM)Bee Wrote: Chú Tuỳ Duyên ,

Bee nhớ bên thread kia chú có hỏi Bee người CG đọc kinh gì đó có câu : con tin Kính Một Thiên Chúa duy nhất > đó là Kinh Tin Kính được đọc mỗi ngày Chúa Nhật hàng tuần để Tuyên xưng đức tin của mình trong Thánh Lễ Chúa Nhật .

Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai,

Vậy chú chỉ coi Thiên Chúa con là Thầy Giê Su , vậy Thiên Chúa con là ai ?

tiếng Việt ...... Chúa, Chúa loạn cào cào, tiếng Anh rõ ràng hơn: GOD & Lord

Lord Jesus Christ: Son of GOD ...... là Anh cả trong một đàn em đông đúc  Thumbs-up4

Chúa Jesus tự xưng mình là gì (trong Kinh thánh Tân Ước) ?

học "trực tiếp" từ Tân Ước, không nên bị chi phối bởi bất cứ ai, nên cầu nguyện để Thần khí phát xuất từ Thiên Chúa soi sáng
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#12
(2020-05-26, 10:30 PM)Bee Wrote: Innocent đa nghi không có tội ,  phải không chú ?


Thomas  Thumbs-up4
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#13
(2020-05-26, 10:55 PM)Bee Wrote: chú Tuỳ Duyên, 

Bee đã từng đặt rất nhiều câu hỏi về Đạo Công Giáo . Vì sao lại có những cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra trước đây ? và rồi những linh hồn của người lính sẽ về đâu ? 

Người lính đi lính ra biên cương bảo vệ đất nước , nhưng theo kinh thánh dạy Cựu Ước cũng như Tân Ước đều cấm việc giết người cho dù dưới hình thức nào . vậy người lính vì bảo vệ sự bình an cho người khác mà hy sinh tính mạng của mình và đồng thời họ cũng phải cầm súng giết người để bảo vệ chính họ . 

nếu linh hồn họ xuống địa ngục thì tội cho họ quá . ra tới biên cương mình không giết nó thì nó giết mình .
Bee lại tự hỏi là Chúa ơi , nếu là như vậy tại sao lại có chiến tranh xảy ra ? Innocent

Thưa chú , đối với Bee Kinh Thánh có viết sai dịch sai chắc cũng là có sự an bài của Thiên Chúa mà chúng ta chưa hiểu được Ý Chúa nghĩ gì , muốn gì nơi loài người chúng ta .( như chú từng đặt câu hỏi ra là có ai biết Chúa nghĩ gì ?)

vậy mới nói ..... Nước Trời vắng như Chúa Bà Đanh, có nghĩa là vắng tanh vắng ngắt  Biggrin

Linh Mục tuyên úy (các linh mục phục vụ trong quân đội) có cầm súng bắn giết phe bên kia không?

(có người rủ Chúa Jesus vũ trang chống lại người La Mã, Chúa nói gì?)

người La Mã là kẻ thù không đội trời chung của người Do Thái, vậy mà Chúa đối xử với họ ra sao?
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#14
Những ai thật sự thuộc gia đình của Đức Giê-su (Mt 12: 46 -50; Mc 3:31 -35 )

19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông.20 Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy."21 Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

LUCA 8

...................

Chúa không nghĩ, Chúa Jesus nói luôn nà :)

(Chúa Jesus nói dùm theo Ý của Thiên Chúa Cha)
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
#15
Lời Chúa: Lc 8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng". 

.....................

Ánh sáng là Lời Chúa, còn đèn là người đi rao giảng tin mừng, người rao giảng mà có những hành vi không tốt thì giống nhưng đèn bị gió thổi tắt: tối thui, những ai chỉ thích ngắm đèn, không thích ánh sáng thì ...... mắt có vấn đề :)
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply