Chợ trời hay chợ đời?
#1
Chợ trời ấy chốn thị phi
Buồn vui ghét giận có gì lạ đâu
Dám chơi dám chịu dám thầu
Đừng nên trút tội lên đầu người ta

Chửi gần rồi lại nói xa
Ấy là nghiệp khẩu chính ta tạo thành
Sau này "nói" phải nghĩ nhanh
Để tránh quả nghiệp do mình đã gieo! 

Chợ trời vốn phải ì-xèo
Là nơi thích hợp "ăn theo" dài dài...
Ai mà biết phận "vô tài"
Thì ngồi im đó nhìn người ta vui.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Ngày nào vô trong chợ trời cũng có chuyện để cho mình đọc tìm vui và cũng khiến cho mình cảm thấy tỉnh người ngay! Thumbs-up4 Innocent
Ta vẫn là ta tự thuở nào
Ai nhìn ta khác cũng chẳng sao
Miễn là ta sống không tráo trở
Không dối lòng mình, nịnh bợ ai!
[-] The following 1 user Likes Bella's post:
  • TinhPhuDu
Reply
#2
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Nhưng đừng tự nghĩ thanh cao
Rằng ta đây chẳng rơi vào u-mê.
Ta vẫn là ta tự thuở nào
Ai nhìn ta khác cũng chẳng sao
Miễn là ta sống không tráo trở
Không dối lòng mình, nịnh bợ ai!
[-] The following 1 user Likes Bella's post:
  • Thuctinh
Reply
#3
Tongue 
Cách nhà băng trả thù tên cướp

Một nhà băng bị cướp 200,000 đôla.
Chủ nhà băng nói với phóng viên:
- Anh cứ ghi là nhà băng bị mất 500000 đôla. Để xem thằng cha đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào.Kiểu này thì thằng cha ăn cướp đó sẽ bị thê thảm dài dài với sự tra khảo từ bà vợ của chả.  Rollin Rollin Rollin Rollin
Ta vẫn là ta tự thuở nào
Ai nhìn ta khác cũng chẳng sao
Miễn là ta sống không tráo trở
Không dối lòng mình, nịnh bợ ai!
Reply