góc thập cẩm
Hmm.... Mò Nình .... O ré đi (aka Morning already)????..... Hôm nay lại phải ngồi họp tiếp...... rảnh rảnh lại vào chơi tiếp.... Hahahahahahahaha... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
(08-22-2020, 08:58 AM)lãng Wrote: [Image: IMG-20200822-095354.jpg]

Cây khoai lớn dữ rồi há, bắc dàn cho nó leo giống trầu bà đi thầy, nhớ đến nỗi uốn thành tim luôn, mà người ta vẫn '' Hững hờ '' Becuoi 
Tội nghiệp anh Ếch đang tập xà đơn Becuoi
Ngày mai lỡ tiếng.. Vô thường gọi !
[-] The following 2 users Like Tàu Hũ's post:
  • Ech, lãng
Reply
(08-26-2020, 01:00 PM)Tàu Hũ Wrote: Cây khoai lớn dữ rồi há, bắc dàn cho nó leo giống trầu bà đi thầy, nhớ đến nỗi uốn thành tim luôn, mà người ta vẫn '' Hững hờ '' Becuoi 
Tội nghiệp anh Ếch đang tập xà đơn Becuoi

Hmm.... Tại thiếu cái mũi tên xuyên qua trái tim....... Cho nên tình vẫn hững hờ ..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
(08-26-2020, 01:00 PM)Tàu Hũ Wrote: Cây khoai lớn dữ rồi há, bắc dàn cho nó leo giống trầu bà đi thầy, nhớ đến nỗi uốn thành tim luôn, mà người ta vẫn '' Hững hờ '' Becuoi 
Tội nghiệp anh Ếch đang tập xà đơn Becuoi

Bởi vậy mới có câu ca: " ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu "  Rollin

Nhà chút nẹo chỗ đâu mà bắc dàn, uốn thành tim được rồi.

Khuyến khích Ếch tập thể dục để giảm cân  Wink
[-] The following 1 user Likes lãng's post:
  • Tàu Hũ
Reply
Đi chợ thấy cây ớt nhỏ xíu mà có quá chời trái luôn, mà chỉ 1.99 thôi , dán vô đây cho Thầy lãng thích  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 20200916-083622.jpg]
Ngày mai lỡ tiếng.. Vô thường gọi !
[-] The following 3 users Like Tàu Hũ's post:
  • lãng, Ngại đạn., TinhPhuDu
Reply
(09-16-2020, 10:49 AM)Tàu Hũ Wrote: Đi chợ thấy cây ớt nhỏ xíu mà có quá chời trái luôn, mà chỉ 1.99 thôi , dán vô đây cho Thầy lãng thích  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 20200916-083622.jpg]

Tôi bỏ quên cái thread này lâu rồi. 
Hôm nay có người mang trái ớt nhỏ híu vô rồi nheo nheo mắt cười là sao dzậy chời. Nhớ chuyện bên kia sông hả  Rollin
[-] The following 1 user Likes lãng's post:
  • Tàu Hũ
Reply
(09-16-2020, 12:05 PM)lãng Wrote: Tôi bỏ quên cái thread này lâu rồi. 
Hôm nay có người mang trái ớt nhỏ híu vô rồi nheo nheo mắt cười là sao dzậy chời. Nhớ chuyện bên kia sông hả  Rollin

Rollin Đoán giỏi nha, ớt anh Thiền Sư trồng toàn chỉ địa
Ngày mai lỡ tiếng.. Vô thường gọi !
Reply