Vườn rau nhà mình
(08-03-2020, 11:47 AM)Chân Nguyệt Wrote: [Image: 20200803-192333.jpg]
.
.

Cái chậu mùa tím, có hình 2 trái tim là cây gì vậy chị?
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply
(08-05-2020, 02:11 PM)TeaOla Wrote: Cái chậu mùa tím, có hình 2 trái tim là cây gì vậy chị?

Là cây Hoya lá có hình dạng trái tim, thường bán vào dịp lể tình nhân , chỉ cần lá gặm vào đất là cây sẽ ra rể  , loại cây leo , hoa có mùi thơm lắm ,
Be Vegan, make peace.
Reply
mà sao phải hai tim , một tim nó có sống nổi không ?
Reply
(08-05-2020, 02:33 PM)abc Wrote: mà sao phải hai tim , một tim nó có sống nổi không ?

Đa số họ chỉ gậm một lá / chậu thôi, năm nay họ chơi dubbel, bán giá củng dubbel đó. Có loại lá nửa vàng nhạt với xanh như thạch , ít thấy bán
Be Vegan, make peace.
Reply
(08-05-2020, 02:32 PM)Chân Nguyệt Wrote: Là cây Hoya lá có hình dạng trái tim, thường bán vào dịp lể tình nhân , chỉ cần lá gặm vào đất là cây sẽ ra rể  , loại cây leo , hoa có mùi thơm lắm ,

Hmm....  Ta đa.................

[Image: uc?id=1Jw51UTFaXW2o4WbyvgbAqWGjHGKUGVa5]

Hết chuyện.....    Until then ...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
[-] The following 1 user Likes ngap_ruoi's post:
  • Chân Nguyệt
Reply