NGÔN CHÍ - Nguyễn Trãi.
#1
0
0
NGÔN CHÍ

Am trúc, hiên mai ngày tháng qua

Thị phi nào đến chốn yên hà

Cơm ăn dù có dưa muối

Áo mặc nài chi gấm là

Nước dưỡng cho thanh, trì thưởng nguyệt

Đất cày ngõ ải luống ương hoa

Trong khi hứng động bề đêm tuyết

Ngâm được câu thần dững dưng ca


Tà dương bóng ngả thuở giang lâu

Thế giới đông nên ngọc một bầu

Tuyết sóc treo cây điểm phấn

Cõi đông giãi nguyệt in câu.

Khói chìm thuỷ quốc quyên phẳng

Nhạn triện hư không gió thâu

Thuyền mọn còn chèo chẳng khứng đỗ

Trời ban tối biết về đâu?
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply