Odyssey,
#1
0
0
What's wrong to you, my friend?  You don't have any thread in chợ trời so I can talk to you man.
Reply
#2
0
0
Ody vô bếp lục cơm nguội rồi

Biggrin
Chẳng phải ham chơi thích la cà
Đẹp trai khó trách đời không tha
Reply