Khai Mở
#1
0
0
Thiền Sư là người cổ võ cả Kiến Thức lẫn Minh Triết.
Khi được hỏi về điều đó, Thiền Sư trả lời:
- Kiến Thức có được bằng cách đọc sách hay lắng nghe các bài giảng thuyết.
- Còn Minh Triết?
- Bằng cách đọc một quyển sách.
- Quyển sách nào?
- Chính bản thân mình.
Sau khi suy nghĩ, Thiền Sư nói thêm:
- Đây không phải là việc dễ, vì mỗi phút trong ngày bản thân mình đều phát hành một ấn bản mới về quyển sách đó!
Reply