Ai Ác ?
#16
0
0
(03-25-2020, 05:54 PM)RungHoang Wrote: Anh Đức, nhiều khi biết chứ, ai làm gì cứ làm đi, mọi hậu quả thiện báo hay ác báo sẻ đến bù trừ cho việc làm cửa họ . Nhưng nhìn gai con mắt .. hahaha... làm người mà, thấy trỏi con mắt thì cũng cự vài cái. Chừng nào đắc đạo đi rồi tính sau  Biggrin

Xả hội nhờ có người nói, có người làm 1, 2 cái gì đó nên dù sao cũng đở hơn, chứ chẳng ai nói gì cả thì xấu càng xấu thêm.

Cheer

khoẻ Anh?

uhm cũng phải...... néu ko nói thì xấu càng thêm xấu.......nhung nói vùa phải thoi phải ko Anh.......hihihi

thật ra ai ai cg có óc.......nếu mình nghĩ họ chua biết nên bảo hay chỉ họ thì cg vùa phải thôi........1 vài lần là quá đủ.

hihihihi dịch chạy vào ủng hộ trang này đã cho duc có thòi gian vui ......cg nhu ủng hộ bá gia.....và Anh Sáu.......hy vọng mọi nguòi luôn vui khỏe.

duc xin chào
Reply